В Козельске открыли виртуальный концертный зал

Он появился в местной детской школе искусств. В торжественном открытии принял участие 20 апреля министр культуры и туризма региона Павел Суслов.
Дмитрий Ивьев
16:00 20.04
0 1536
Читайте KP40.RU:

Он появился в местной детской школе искусств. В торжественном открытии принял участие 20 апреля министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

В зале 48 мест.

- Это позволит учащимся школы получить свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры, создаст особую культурную среду, - заявил Суслов. - Уверен, что появление в Козельске такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным талантам новые горизонты для их будущей музыкальной карьеры.

С начала реализации национального проекта «Культура» с 2019 года в Калужской области открыли 15 виртуальных концертных залов.


Новости по тегу
eyJpdiI6IllxOEJQWWRieXg0WTN2UWsxQ3RjTHc9PSIsInZhbHVlIjoiYmVOVkZSR2pYbm1sSWQxdDZndVNKWWNGN0p5RzBCTmdielc4akRWRkR1UGhtM0NGMExYV2NlK3c2KytOeHBDUkpHQ0FEME84Y1NpSWk0dTFVVjJPaHZVSC9CRmVkYXJDS0s5Q04zR0JWamhsS1lmQUNvWWFMZzNkZVgwQWlmZUN3MnRIMHZFOHpJbHRDd3VONlQ5dGplcUo1UmliR3hRU1lZdjNDSEl6UCtzQXFmM0VzR0RROXV6MUlBVDJiWjl6T3NncFgzVzRPRFdGazFNUUNCWTBuNlZ2aHhSOVphVW84UE9vR1FoM2l0R29JNmFwQVJxZERUNHNzMGNyMkRqK0JoUm1vMElmcTBNcXR0aThmcXVxRU9NVkMvQWk2cnZKRkpwcVVQc2J2elU4Q2RLdkpTRmVWRDRlZXd4azFuRThQT0h6U0RMQXY0dnBNNE8wZmhmVFFablRwUVVuOU56clNFUmhCR3NWWG5rdHMyZklwWEVSeHJrNlVIV1ZzNFdTVEh0T2dSaDd2dUMxVmJKRHlPR25obzlIQWpLMjZaN3YzdFlBVVhJNW9sUEFRNUpPM2FPbm9QY1loeWxUN3R4SFhQRys2K2lFL3JlZGtEOXY0QmtLbitGU0tZaThvek5jSmNWQkhWb1NKMlo5MWE4V28zYVN2NGduL3ZuWGRua1VjY3FSRDNPTy9FcTZkREVhWkRVMnhBUFkwQlF5aGViM2tCQzB2Mzh3Ri9OaFJqN0NoMVo1b3ZtQUQ2Y2FGemRZZGdkWHNKdU9DdmJCTUxGTlU3NHJYRXNHYTVibW9WblZIanZ6eFJJN2VyMGF6YVd6TFVvRjZMUG9uYjVXSmw0WlUraTNUblRHQ2kxeGJobXhDZE9FclJVMjMrRlNkbXVhRDB2MFdpQ0UrSzI0RGowVUxKTE9OUWxRTHpyU0RYR0xBMVVvNFY2bmlDSE91dVRPVmhWUmRZdnR1KzR6aHEyZkRyWTdVQzFVZFN5cHV1Q0xCaEpvd2NnejE3RDlDMXdIIiwibWFjIjoiZTUxZDYyZjA3NGU2ODA2NDE3OGZkZWVhZmZhMDIyOGJhY2NmNmQ4MDUxMTMzNTM5ZTgzOWQ5NDFhOTdhMzY5ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVYV0RtT3IzYjdSL3htUnRDWFh0MEE9PSIsInZhbHVlIjoiUE9KWTlVdlkvV0k2WkVhaklab1QxSEp4K29MazN6dFBQR0g5VDAxcmdRUk9SenFNZGhVZXRaclkrbnVGZ284TU9DWnp1VVVYTUJlMS9uRzVsUkNhTHZCVkY3ZDR3MWlTMUc4SS9yUElWZEVIZU9DWEpDNncyK2dZbmRuQ0dBVkh0UnpUZmZucFJjUkx6OXQ2UFYxdHRqVFBjTVpYdDgvc2kydVIxTldPVm9ZWmZWMUZ2a2lqbVpjanVCNVpIMVZVMnp4bWszVlB5VTU0b2c3a3drdzVzeXczZzdpR0d2V1BFYTBrV0RxNCsrdGVzRW9mVDVYUVF5NjBXaHY0SnhQU25lREVJb21QRkhqdmsyV25jODA0VUhNcEZVQ283bzBRckR3U1JJeXp5K1JWVkZvanYvM2xYZ1VzU2E0MzFYZGtaT0lzMmdwTjJ2K24rSVUyQTRrNFhHOUpKcFh1OVFKNlhrS0MvdUZkNmF4ZlFJc3FXWDFPeVlkN0VNVFI3Uk0ySW54d3R2L2lPTUhZS3JpcnJmYUFSWXBtcmhkME9yV3oxcURJb3hvTG1pUm5la3JWZTArSlBpTjVZdThMeURHL1g4U0pRUGdMMjk4SzdBTVIzNk5SbU1KZi9DUkU3MGEwNCtUQU8za0s2bnFmM0VieFhtY0dpWDdDRVVNOWVmek41ajlyN0ZSVFJiK044WU5CKzdpekFBN1cya1c4dWU3MUVjaTdnb0ljOVRYa2FnZE0xVzEzdlhiQjBVY3RES3lOS2lLSXN2eWpWazNGOS9sVTIzajF0eTdUTUZ0V09lZFBOdmtEYWZqU0NESXFFd3JWeHpsTXA2ZElLVHNJUm8yTEU0QjcwVDVYdzBMUXZOYXI5QjFvZFRWdXVQR1huMjZNUVNSV1E1ZGFWRWcwQXIwckpRVlpMUlFiTTFsODloRThUeTY4SnBLTGFWcjErRkxhRWFFcmtRPT0iLCJtYWMiOiI4NDYwYWFiOGU5N2EyMTkwZjE1NWM5N2E0MjhmYTkyM2VhN2EzYzY2NTgzMzY2NDRiMzU2MzVhODFmZjk5YmZlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImducityN1ViUWtiT3hyelU2d0VSUmc9PSIsInZhbHVlIjoiaEhON2dQZEI5WlN1UU1HOVZCVzNDR3prT1plTjhXbm5wRG05dkwzUldkNzNwNzJOWksxa1FOb3RwV0hIS1FlMlYzZitPZ0VnU2V0UmJta2laRXprTzVrMEtRSm5lNzFPN1VMdzhOUU96bURLRW5XVkI3d1o3d2lUMUpMc2VZSzRCV2xQeTVrZFExUjFvTThnZ0MyNmJ2c3Z1Vk1xanFOL0dlUVh3TjUvTXYreVVVTFY2UlZaNmRCYjJFNUx2MnhTd1RqZ0p5N0ZYcFViV01BVURJdmx5T3B3dkN2eEF0dGZla0RJOWc1ZFdBRmxiMEU0VkFsMjBPNitCUGJrUm1vM1ZCTzlmR0FSdzBGakd2ZkJKVlZnUjl3aDdpY1pnblFxQmlheXBleTRkV1Y2ek8wMWhsazlPa2hnUmhpam9USURndjBpMWFzSktnR2RlVDcrOWZ3eEwyb254OFVHKzVGQllnV1J6WjZoNXpPbkhsUEtCNUtHWTd2MWhKaWhzVHVXdTdtZUdQcm10N2VDTzZTeGJ3K3NrQnl6TnBrSnYzaGYvYU9WdzhZOFBDakQrOE9LWVJmMzNuaUI5OTlJTWpSeElIVzYwclF6TWo0K3R5bXR0cnRBeklxZytHYWh5YmM2SENHakx1SUVCRGM9IiwibWFjIjoiOGI3N2ZjOGIzMzcxYmU4NjhkZjRhNTY5ZTFhMzMwODFlMzU5ZWI5YWYxYTc1NDJiZjk5YWI1MDA5N2IwMmMzNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjYrUEpRcS8zcHN1OENIU1RkVjVGSkE9PSIsInZhbHVlIjoidU8zekQ3ai93RUNibVgwMUtRYUdYUG4zaVVOYzV4SWhPZHZodkUyS2k2VXZZQSt6WVZkR0JCS0grRFF5WE9ic0UrcE1KVXlQUHRVaXVFcGNXcFFPakQ4RVRPSnN6QytaN2dtN2plTEsrcFBRMHVqSnFET3BTYS9TZ1ovTXBZaGdMbjFUR3BSWHNJR2F0MFJTRzN2L2lHN3BiRmFZdDcyWkZkTUJBcHR5aThueTlobmpZRVZQWVYwUTFVWGlUdi91RC9CblRMRVVHZFlETWFFUGx0b1IyK0VEVDd6Nk0xcDNRalJPbEwreThDY2tTMHlHNHFvOUFLZ1JZNHlyN1cyRHpKRlZFY3FmK0ZSMlNqNWlsa3M2cmNma0NEMllQZ0tLZ2VpcXpPTTRtMlFsRlFZUmI0WlpwNm0vZlJLQytuM0JrbmJ4bWFIVnNKQjgvT2J4ZXpZbU5JekZIYVIzZjNvd0IzMzFoWklHQkFrWmNXYURSUTZwR2lsTndZalpjVFkrdDZIN3l3T3AzZ1NrUXgrbCtuUkF4VFRUWlJ6MFUrYnNFZXBIZlZxaU5Zbktzd0JHUmF3OGFJY0JEL2dCSEpacG41dGx0aVNFaFoxenZ1SGFUM1FQWmZOYmIwQW9PSlBlcjJacnNuQ1U1NlU9IiwibWFjIjoiNjAwYmY4YTY3YzYwMjljZDhlZDA2MjRjY2VlYjBlZmUzMTU3ZWVmMTAzZjgwNjY3NTA2ZTk2NTVhZGRiNDZiNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im1mMG80RFZtMWtIbEF1d2Q4U1N0anc9PSIsInZhbHVlIjoiU1ZsbEcrU1IyTGdrWng0S1NOM1hNYmh2N1diNloxeDJTaXExY3pXT3Q4Y1NlSVQ0dEFnWS9tWStsQy8xSnZ6cSs0YnVwZ3RSUGVTRzVpQ2dXOUdaME9QdWxRUUJYTjZHK2lJaFYxa3E1OUJsVUFtUEFmNXBabEE5ektaN251Y2VQdkZSeTZKMklrOS9ObTRRM2YySGdSTDgzNFhDbGlBQjlhWXFvOFF5a1dBV2ladG81cnF5cyt5UGpibUUzVktEaGl2QUE3dDcxNGpVMHVhUlovZnNValJ2ejI0K2NoQUNNZzl1VEtvQmxLVEJySjhDQjI5dWRuMFZtQ0EyNWlYRXk2N0tnYVhRR3AvRDJQSS9QOTZFWVVvQ2l0amJWYkNwWnZ5WWhqY3ZuKzFINklSbEVFcFpXNHhBSnovQmdiQy9qcjJsUGhoU0RseEhkZllnQk9vbGFPSWxtblM3YmhwbUdJanl6K3dKNktySW04WmVlOEJsWll0enU0K0IwK25naUFpOVlIM0ZuM0R0WlBVSk85ZkwvbjhmQ3NmTzYwdXhQL1BpUmZCcGUvWmdmbXc2cERXTDkrUWdRSGNJcVdTNGlSRXErVUJRZzdydXlBODRQb2xkVDFzZ0FoSnBFRm9LZVQ3RjcvV2RJUGs2N2dZU3FHMTlZSXFZL3NNRUFmQUhNeE1YcWcrOGc4dXJnbFA2SWJSUVcxRCtlUzhORFIwSnlKa0k2THBxeHVqMTFvTWxJYUp4MDMrWlJ6aEs3RWJWQWFLNTVQcHA2c2drWUYzQ0Z0aEtscStublkzNWZxWjRjdXU5RTFBSFNkd1o3cktRcFNRU09KWjdjK3VyTi9DZCIsIm1hYyI6ImViYTNkNThmYTI1MDQwMDU1MjFjNzE4M2VkMjEwNmFiZGNhNzk0MzY0OTg1OWJhYmUzYzhmYjZjODA5NzkyNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImExTHdMemhBSDhQZC9sdG5sY2pGNmc9PSIsInZhbHVlIjoicG9nVXhDK09nUXBzcjR0WlBQbFZRV2VsSlZKR09hSVlKQUh0NDZMdzFGY2syaU9vbzlOVElXQTRJUytJdkljTG5zem44blBDR3Fjd3lZdWRTYUlSTmkwMDd0NEtuVDZsanUrbFl5bzVzelNiY3ZGY3lsRDBFQUFpVUZrSWJNMlBPVzU2MlFJZ0ZSK2tPTnZvdlhHQTB2Q3BKQ3l5MU0wc0FNMlQwSlAzcnlhVThKZ0hXcGt2NWJ1NHB2Z1FtY3MrN1o1UXplTDhzeldtRVVST1l6L1RyMloya21ZTkZ4azZKNnZmaHBZN2llaHNEcXRGWDNrUDJvNDF2YVB0bHhyVk91eTNNb05jUTBzZ0tERkRYZzBubmhoS2Z1TE1OM2RrV3ZjdnpmR3hla3dCQkR5bndjZitvd2QwOVJaNzZWTmFUNzhGU0grZGE1cWJKWWV2cmFSUjN6Wktzc214aFEzNTRlejlKb2JmNUZsakRqQTRLTURLVjFDcXdTVDVoZzNCTW1GLy9mVlk4V0ZvdmU3SGhhUTdYY293NzRMQXExT2tJY2lITFFmajBDVHg0WFJHT2IzVHN5WGFPbVRGQ2VBYmZjU2ZEQnFRZ0ZlSGxJaWQ2LzE5Um5abm5VZnNMTEdiN2JnT3ZOKzZFNGEvekNkKzVmRWdzTkl4ZVAwM09ZS0QzYUlLcm56WWwvWVVLSHBmbUpaN2JJWEhNdzFkem5PSFo4c2pMU201b0hiTjkzZlZ2bkY5dEIxUkJzRHBVTjhBTlY1SSs2WEdWaERiaVp6TTBHeldmVTdqMWcrUE1EVnZUOEc2RkJBWkllNjNtcFRtZVA4NWRIVzMwOGU3TnpYMkhrc29IS2FhNnpnTGNoaGxpR1FyZ00rWVZkQnQ0dUszbzV4K01Pcm4vZXlxRzZvQk5GSzRGZkQraFhlall0Uk4iLCJtYWMiOiJiOTRkMmI5YWIzYTA1NGI5NmRjZmExZjc5YTAxNzgwOWRjOTUyYjI3MDY5MDVlYTE4YWI3MTUxN2E0Nzg1ODM1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkVUUnprK1JBakRZVXpJRHVPd1NLZmc9PSIsInZhbHVlIjoiRThHdW5UMkpsZFJzSXJYUGkyWmdKblBDZHZNZFh2K0tYaHh1TlJHSVJvNDFGSWlzRzhyVGRaSC9Xc2gyR1NCdjQwS0NmaC94aDk0c2piTmI3MWgxUFN0R1ZvMlVMc0pZQXRsZytueFJ6bHNobzJBOVlLdG5zbzVHbS9nc0N5TVNEMnN2YXZMZjJqcnE2SVdyNjV4SVpaNVFXS012OC9HWUFQVUw3SHRoSFVPaHRxcG5QRzhLSDgwakRoVWpqKzFhR0RwQ0UzSXM5amw0NzE4QmdLc2lzRjN0MU96aHZiN0Y5UWs4b1V0aTFYQ005QUVnMytBTjdoN292UUw3NHBLVENBOWNYTGQ4V0l6RUJxbVdGQ0xkelVwbWRGLzVkdmlBL0dOblJyRFZoNUd4RXlBV1ZRWFU2S25lZG0vWEZ0ZXpocUg1Nk5UaVZxZzVZUTMwWU1BTkJZaGRRcW0wUVM2VEpvUTJKMlpob290ck9HSEhEOHllV0w5OUZ4L1g1YmFsVitCMG1HR2cybzBCRU56TXk5bTJsVmNiamUveWkrbWhvN1ZzSzcwVUMvNXdyM1RNb3BOZ2NsUjN4REJ3NUNBTyIsIm1hYyI6IjM3NjYwZWI2N2ZhNDYzNTMzMGMwODk0YzliNjlhNDVhNTFlZTY4ZTUzNGJjNDg2OGQ0ZDg2ZWRmYzEzYmNhY2EiLCJ0YWciOiIifQ==