Мошенники заставили калужанина взять кредит 100 тысяч рублей

А потом перевести деньги им на счета.
Екатерина Зеленова
14:15 11.09.2020
4 5813
Читайте KP40.RU:

В этот понедельник, 7 сентября, 23-летнему калужанину позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил об оформлении на его имя потребительского кредита и необходимости проведения определенных банковских операций, сообщили в областной прокуратуре.

Потерпевший через мобильное приложение оформил кредит на сумму 100 тысяч рублей, снял эти деньги с банковской карты и перевел через банкомат на различные номера телефонов, указанные злоумышленником, в общей сумме более 90 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой. За это преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

- В  2020 году в Калужской области зарегистрировано более 2700 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, - рассказали в прокуратуре.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ing2ZVF0UnRCTHZibk5SNWZ1eGNOcXc9PSIsInZhbHVlIjoiVysvLzAxYk54YStKNjFnN0liZVlRcUxQV1N3RUpmVFhGa214MkU2VGRaakdwYTN3WGJuSGJMdi9CczJKdjBlZXVNSXRXbXRzZjRrelRQMkNnL24yeDhTclNqOEdIYzNpKzZ0OUZnUmx1OC9zMVhqOUNwNDRuT2FTZEVFT2JuWnJ2czhoZllpN0pyVWJVb3hJN25rUENUdDB3RmNiOXBrbUZ3TGZIMVM4c0krZEg3MUxRV3BMRHp1Tzl1TU1XclBudWw1NzUyS2lkNzR6UkJpOCtwdFplTEhOWnlxZDJnR0Fhemc1WW1CenJyY1JDVXQ5SEdzNDVsQ3ZmUVY2TldkTWFDdmJlVGdlZ0VaZlZRbXZoUmJUM2RvVDlEMlhrQWJvYUI1d1JHRDBRc0hMNXlLaDlmUXBXbEhqeWpuWk1ES0JXNGhHVlJCRDNYMGlLcFFLakFmd1ZmN0cyeFlXbjE4SnpDMkhwRFVBeklnb2crTW1jQzNra0N3bVd4dmhGdVJPVFRFTUszZ25tRjBOck1Nc0VKKzVRc1d2S1h1WEF0ZitrdWI0aXVhWWV0RnY1SjFwR3ZDSlliamhKWFFCWTdBY1lCaGpaamdxZ1pDdSttTVdoL3hOdUE5Z3NxTlR0SjdSVDZwb0x3V1pLQ2F4TXk0MDQyUmZvb0t4MHB1VDdJVHVjaEpGamtLbXpOV3FQTTdtOEZjR3lqajVxN1F3TzhESG5yTXQzNXIzU0FScTg4OEhZdnFld09sQ1pwVTcyVC8ySTlPMHVqY0MxaHpTTUNTY2RGNEpCLzlpUUdHWCtTcmlSUzF6Y3ZWUVdTbHg3eCs2OTg0WlRTVnRaeUprcXkwK2s4QjFidk55VDJBa2RLUERTcEZJMm1qN3NSYXY2WDVlK05sekhRK0FtcW9NcDJzdjdCMXRlR0p2Y2RJa0lrMmVZelUwZjlib3NrUkxPVDJZNnVFUEtKMUtKNFd4d1dSOU1nanVmOG5haUpYcVdYRjVkUGdFWEZEc25kMk5DeEVVIiwibWFjIjoiMGJiZDNlNzNhZWM5ZjY0YmU5YTBmZjk1OTBmYTIzZmY4ZGFiZDY3NzQ0ZGE1MTY3NGIwMDYwNGUyZmFmMTQzNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlR2U1Z0WEpDNk4yODdURHhabG1NSEE9PSIsInZhbHVlIjoibXVJYm8yZzZoSXhpa3MySC84Y0FQQkxaNnEzeVV6a0t0N1I1VXQ4WFVMbTF2c3E0MXRYM2JpMUxCS004bWgwdDRwQkpvd1BjeUNSWXFHVEFzV1VPM0dxMjljYkU1TkFiN05sTmt3bmlsYVQweTFDSzFNTkg4ZHVnQitIc1RZQkNzM2c1cXdnb3Vib1lFSjJnTG13UDBFWVNtRUlnVDB3aGY2WEg5RTYwazNZUkdCa0kwQUM5Mkt2N29zeEtIdzFlc0VtcGFRWnhJc3hkZVUzVVZoSXptUGRjS3RIdjk1VnpvbUdGdmdudHozbkhiUzJGVWFTMnlROGVnSmhheGw0UDRQdnJIcS9IdFgyQWdIWWVTbVdGT3MxdnVlakpjZmxqNG5Dbk8yQjR2OTNNNW9QSWVKMXNoOXRJQ1ZsNUZPc05YUjNuSTZqS2c2SXJvTWRmekVkenR0MzYvWTlJVVRqRDNEaFFLZSswOUlOM3psakcxWldwY3Y0QUUwUWlWLzZNbFZ5bEFWZEQ5Y3MvVTgwbEJZM1BQditZU3lPbkxHeHB4b0Z2UzM1Mk1ubE4wZzZYQ1dZdE5RWWlDSG8zOFV0VFVSSzBCVEdHNjBIV1N4QmZJTDZZZkVJbUk1dnFkR2NXUVR4Sjlhb1NXR09aQldiMGhSUlBaRFhLR2hVc3BUVTVFdjJLWGx0Qkg5cmRSeFBrWWFVd2tvSDdMZE02YlFsTGVZZUNYY2hFVjVyczE4Mm9zbGZOK0l4cHdOeWNZQWtISFZUcG41WlpNMGs0eVA1ZVFlcDJaTVBOaUhsdmIyUGk2OU1QUUQxc2JTemZUWHp6N3ZpWnR0MitraVdEMldIbks2Qjd5eFhRQmh1MHp0WS9FOGJlaEFMZE9idzYzaTVzTjAzc2lSaGVEZ0pDemoxZTdocXJYWUhJK2ZQYjg4TTZlQzFUMDdZdy9ZRjBoMkl6Y0daMWNnPT0iLCJtYWMiOiJhNDVlZGJiOWE5MmVhYWU3OTRjMTg1MmI5NzM1MWQ5OTg5M2UyNmJhZTU3MTEzOGI4MjNlYzY0Zjk2NmEzOWI4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNxRVhwK0ZLYTVYVVMxaTNxYkYyc2c9PSIsInZhbHVlIjoibTJzdUlUQXJyVjcyTStiSlIvSUN5ZVk4MmpPdkdwSHd1YWFmMEwydVFJNTlIdzN1Uk10R0xadlZweWtFZ3JTdmhnVWpGQWFEMHVKdDVDMDdvbng4cGNBWUd3SGNLTEViRWNrWUZxQ1dFNmVUN1dEbU13Z1lWUXVicGVIZXBobFNjYUJ2bjB2RCs4ZVZkVnRXa3N0R3ZyMTZSSUhzSzJrbW5DUStta3dQcVBnbUt3ekpvdGVuVGs0TE1mRGVkc2Z5eWxwNFROZHFaejV1S1laditjWlBPbnhrMGN4MXFOZ1VnOTJBSCtNZDM4dkprR1BJNTQ3ZkxsbDlJdWpTVzFXTng5NjgvT2RNcDNwaldkSVgxUEZidkk1Y0xGWUkwQ2RSTnFTaHRFTkdkZ0YrejIyNzFUK0FoVDRiZnQzU3lSM1J1UzY1bjNHQmwvL2JYWWZUdDZkRGcvaHAwZzNkMUJHV1Rvd3JIRFRxYUJieFVyM2orbDJFNzJQYS8yWlBRUnUzZEkyQU94Zys4TE5CbFR2U09TNmJYaTVXdW82a21uV2tFTGxsQkJFMjJiTGE2MjBBSHFrUERqSXUrZVJCb0dhZkY3Ky9rVVQvTnNWQjVsM2R6TUxmZjhxdWc3MVBnbmZlK3QzMnppQTNjNzQ9IiwibWFjIjoiYTU3MWY2ZmNlZGFhZjAxYzI4YTRhYjBlZTY0YzRkZmYyNWE5MTYxOTgxZmJiYmJjNzY4MDdlZGQ2MWFkZjQ2YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IndEVXNMVjZYckx3S05HQ3hBWmV5Y3c9PSIsInZhbHVlIjoiVkRnUmJxWld3T1hLRCt2ZGkyekFyRHpzZlE0a04xeHdzYmdabmozTGpUZTlWYTNxaWtiRUVaeUtMNWF5SnFzLytWZE8yak5zRENXeXNFaWFXVzJGWGMxSDBxZnNaRVo1TUxCR0ZXaTVkRE4xZ2k3azZReDdXS2JOWFc2Ulk0NU1wRnpEMitYdFJxTytVblo1Z1pMRGNGWjBGdThsdWhhdjVFSFlFWU5DOWg0bUdkMERmd3JQWitNbTRBbU44TU1qL2hSaU1wSW81VkM2aE5QM3NxV3hjUWtVVjFtelNQL2tDOXUzYjlGVm5hd2VzZ1U1NlRBc1VtNjVwTW1oeDR3NDVrdk1QVllSM2FqRmQ2V2lOMGM4SUJELzhtc0RTa3F5d3VYaWVzcDNxMmdtdVFmY05yamY5YnVYSFBha0U5UExKUFNSWG5TaWhSbFQ5b29ZTlJjR0F2K3ZWVkwzc3FpMHk0R2dWZVI1MDhuTWNUdjJuZTVOOC9xaHFCbU51UXVLK3F0eTR2Z3FWYXNqbXYvWjVqaGx0eDlkTDBHNnR0YkFFSUdIZHpEQTVNWExqTDRkM09ud3pqbWFYSXNQcEtkV2hsUVdXSnIwdjVaQ09tYUhmN0VRaFhhODdpOTI5K3NFK1hSVDVFYTZhclU9IiwibWFjIjoiZjI5MzBiNDI2YzgxMTEyMmI5MDQ5M2M2N2FlODQ5MTA2MmU5MjM5NjRmYmY4NjMwNTNiNTkxMjc3NGYzODBiMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFhd2lMcW51bnpQdENXNVhkV0lJNmc9PSIsInZhbHVlIjoiZGRweGw0S0k1SE1hSGNJNEZIWTg4ZHgyRkhBamRpaHlqeXcyOUpEMVU3VWE0dFRkVzNaWC8vUVpNd3h6SWY0SVdMNmt2UjlFRVc1cEhuZG5tNXRoRURSaGdvSjVFYTVEcGtQQnA4UFQ0OFVDVm5XbzVXSkpvVWs4MlROelpjYU1ZaW56a3IrRWJSM0FRNGlodmsrR1JwaG5lM1Z0ekpOZkRlVFlPQ3kzamRmS0VNUEVnZS83cWUwVElDSklXOUIxY0lNUnRzUFc4aWlGZjZub3plalBVYUQ2ZzdxZ04yOVpnazRZWEJkL0o1SHBSSEhHeTg2eWdiVitkQnd0VlByRGFGQUJ3cHN5clh2TE5aOWtHbTFQczhZUFdJRkNaVHYwNWo0aXFsZGZPc0ZTcjRhYklHYUZTK0ZJWWxwY20veTNLTmlhU2wyMXNkSVU2d1h0UDhiUWRzemRrSUdQMDQ2cm01b09zdWw4bkF6Zk5HVU9iWW5rTnBmWENIS2t6NlA1bGFsSWNpb2RDNGt3M0lRbmpSQ0F1WU9kTFZFOEVndWd0cHlXWGxhMzN4MlljMGN1d2tuenV3RjdRbURHUGNZZ0Z4bG0vWkp3ZVgwdkE5WmpnTk0xOVgwUWxEY2c1R05QY1NCSTFFUWhsSjVmYTBlbXdNVlNVK2JVdXRGd2V5ZFF6MVRNNjkvbGxOK3NDakJySFRoL0xhQkpYZTIrb3psYlpRUVZRaVNsSXM4eUV3ZjdqL3VQa2VLY1RPNnZDRUxLY2xEb1orUmUxanJHSThkeC9mZnJSNTZyMjZ0bmpNRXJVdW9HVDBSVDhWR3c5NVhzTXRLL1B6V3hVQXEvT09jZCIsIm1hYyI6ImE0NDFhMWMzMWNjOGNhOGEzMmQxMzg4YjI4ZDI0OWQzZWZmOWRhYWY3NTVhN2ExOGUxZDc0MGQ0NGExOWYwY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlYxTnNSL0k1ekZKc0I2MlZLaUswdVE9PSIsInZhbHVlIjoibHZUR2Nmc3V2UnBoV3lrRUNhMXBHRjFIbVlyb1VwU0hDbmtBcDJVZUNGd2dZWGNBWXY0OTFLOStwTjlNWlZCdXU5YjBjd3BxQlVkQ29NeWtsYy9ScGNVK2JHUkd6TVNIWTFkZlZlVkxxcElFS3ozTkpwN0V5cmRBZEtPREN2VFRScEUxajZqb0YzYmQwajNuUlZXS1FjSG81cWs5dDl4ckxra1FxUlhZb3h4Z3I5N2E1Qnd2RzdWelU5VFQ3Y2syZ3Q5Z1ZwNjNvbXBqUU10V0FEbEVSSFdkK0VCMFVnNG5pUGFsL09nWFVjaXlWdjczWC90LzkzWDBJMC9sbkw4VVNoZVhvY2wrQzBuaFcxc2djeVpuY1pSKzUvVGpoMXJJMWZKaVdURDVrYTJPRHhCVkdhZ2I2WTZ4em9mdVJyZzRQY1RCOVhUWTUwZzJCM28vc2I4allXZ3dyRXJOMnZncnQweFRmOHJJUHVISUtHcDl2eGJ5QitOS0JZdHBQZmVHcDRmOHkvV3A1d3NGbzRFS2xDcDBIeVM4eVB1eXp3MjUxTFZkQXArQ3hnTWUzclNwL3FIMHFIWW5MRnBIMDY3aEJzc0FxQjAwbTVvanlTZjlHQk4xdXRqb3ZQSVlnMkxCMTN4ZG96TE8rc3NLd0pJYm1FV09oUTUzNkI2Ny8wUkl2TUVjL2pYWVNEUkRKYnRzOURzZ0pUcFo5dGF1aUIyMm1xU2pRZDRSMEpveU5YajdDYjBRL2I3U0xVWWx6MWJwMHROU2Vuak9BQ1FtUklwYjBtdkp2akNrU1lPMUVobm84ODhpV2ZtZEZjWU5pazRZNmRWa3VTeFJVWDI1aWtVQjZSdkNrejcyeGE5SVpjbXNHbFpycXg3U2NBWWxudVRNSHhCaTNSVmczTVF0bE1yNWJOZmZ3cWVvZjJYbUxQMEkiLCJtYWMiOiJlZjkwMmJiZTkwMmFiNDNkNmIzM2ZmZjkxNTY5Mzc3ZGUwMzc4ZGVmZWVjOWEwZjhlMWM4NmUxZGIzYzhhMDAyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InRmN0RDMjdieHFQSlUvOFF1TklqaUE9PSIsInZhbHVlIjoiWWFjeUtFeXFldVluaVdWbFRCYXN2YjRSZGhsZ2xqeUFXL01MNml6WENPcUwwNmVtenBJY01QOUxab0drQ3hrWVY0YUd2anFwTWNuenF1azN5QU5McnZxWlA3RWlTQ25uZkVIMno4dFlLV2x4N0tBZC81OGJ6d1dYMEptLzRVK2g0U2t4cUE1L3d3ZnpNdE5kcGt0UXYrM2gyK2I4K1RpOTdla3k3YjU2bW9xc3VlRk4wdXZYRUhwbGwvc1hUblNYMjFCaklPRktjOFRSRWU0bkUvTXlGanNGc0JCN0JtNmlaSUZQUmRYUXBEVHVOcVFQZ1ZDenBJODVZNENSUllZT1N5ZEczbUNReXRHRXJyaU1rOTNNZGpiSzV0eVBmTHNSd1hlUGMrMlZWZFJZQnJtYW1xV2pZRHhLa0liZUZ1VmlYYmpzYTVzTFBNRVVpMnhKWm4vcm5WOFZiSWQzRDhYT3hSSk5YYjNkYXRVcCt3cnZ0WURKbXN3R1I5S2lCU3N4UjBNRTRWOVhlWXJmOUkxQkZkbEpnOUV4ZG5MRWFidVhFU2VPWENxMnZNaXAxd3dRZ0pBVWw4RHdyUk1SdWJZbiIsIm1hYyI6ImYwMzI4ZDY1MzczYWRkYTY1MGJhMWU5YTNiN2ZhNTVjZDI0YTQ4ZTA0YjJhNDVlOTM5NmJhYTQ2MTRiNzU3YzIiLCJ0YWciOiIifQ==