В Калужской области мужчина разгонял шумную компанию с помощью ножа

Ему не понравилось, что молодые люди шумели у него под окнами.
Екатерина Зеленова
11:00 13.07.2020
8 3889
Читайте KP40.RU:

В Малоярославце возбуждено уголовное дело на местного жителя, который подозревается в угрозе убийством, сообщили сегодня, 13 июля, в областном УМВД.

По материалам дела, у него под окнами собралась шумная компания. Мужчина вышел и попросил молодых людей уйти, на что, конечно, получил отказ. Началась словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый достал из кармана нож и начал им угрожать молодым людям. Он подошел вплотную к одному из парней и попытался ударить его ножом, но тот успел увернуться. Очевидцы драки вызвали полицию и схватили нападающего за руки.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjFQSElFN2E1eVJ5RmpaMWtsancybEE9PSIsInZhbHVlIjoib0tYcW54TVJ1eHpJZVBJNU43S0NJMlJYbklHK1pxNGRtL2ttNUZaMmlyVm9MSllIMjIvVFBmYzBTVmxzczdVLzdhbkE1UFg3UGErbXF2b2duem40anBPR0tMMkJvT2FOK0ttRUFQa0pLNDJYa25BNFFFOFhKaEZWcnVXcFpCZ3AxYnBLTzYwcHNGRTFMbnVjUEswZ3p3WmV3VHdldnRreFBxdmxCT0tYSGdmS2lpNWN5VmJsU29Wb1Q3SjFyNGdjclJPbTVac0hIWVY4VGVKUTdJNVNvbEtjOXZpVE16bi94Umg0Q2pyMGZ3RGh4WHZhSHJQalRhd2l5b3JzZGtiRWxXU0pXQWtyS2d4Rm5ibVRORGRmRmtEczY0OFhxSmoxZXBJYzRQZ3dYbm1IUjE5S00zUDJFbTdJZEtOZGJmU05DWmw3Z1NJbVdPL3l0Y3BnTUt2VjkzR2JlZVkyVHdsQzZXN3FQcmh6RllSRDFMNDhxWWlmZ3NRcER3bDJ2T2pQZUVNakl5K3FReHMxaVJyTkI2K2JoVGxlWElhb21OMmlLNkxnK0dwbkZsNW9GNTE1RFZRUW81L2pqL3hlUnNmcHpSTEFIUDFSQkxaOFZMZ21TcDZ0SFhjTzNrclpWSU90bll3R0pGWGp0Y3NkNlJSQmsyS0dXalEya1AvUXkra3BpRk1NMWZiTjcxWjRHY1Q2dURpZVJNOE1YNmIxbFVHT3NPU25kdm95MVhZeW9xNGMyWHA2ZjBqREVZdGFsRytJRjIzMkttRzdxbElRS2VrZHZwZGFwQVBzb2ptZFN2NitjdUV2ejdCbTI5NFcyQVFsQ3hmUUpVYTkvR2tTeGg3V3M2L3pGQXBXOXlKNUZUeGp6K1ZNT2NlRkFkR3ZySU93dDdIZTBzN1gzTmdCN0E1VmZjMTNhU0JjaHRwM1FyM29aWVp2MGRrSDlqK3BmdTliWldrVmV5UEQ4T1B0RXppQzRwNThKeUZveWRGOGJjRFRpMks0enUzM01FaUQzM0RHIiwibWFjIjoiZWIzZWMzMjkyMTEwNWQzZjUwZjQ0NDE4MzZhMTQ0NjdmYWNjODgzM2M0MmEyZGI2ODE1NzdlYTU0ODdiNzU1MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im5CTlVIUWY1UzdqNXI4QXFMRzZtZHc9PSIsInZhbHVlIjoiWTZueld3QUQxQ2NnVll1c0FrV210azBoK0prdlh1MTNDc0YwZDhKY3JZVVlEMk83RXR0SStMNDhBZVJoMk5MOGZTdjFLdHI1dVFqNzVtMUpWNWtNaEFCQ09KV1J5MkNJNUtTekcxNVhpS01vSWdOU1dic0tVTDY3akhRUklMa0FTWlpTa3UzUm8zcUxYQW1BMXVVMFp3a0VreXdoRG94Z00xelRmQmV4OW5ONjI3S2F1N05BTG5odExaZlVUVHRld2VqT0Qwcjg5QTN3UXlqOXFsTG5NcDVBNGFpaEpSV0QxM21TUTh1OXF4aEZqZDMrWkxkdGhxU0JjYkJGZTRpem8rNG80MTBTcXRhWW1UM3RHOWVxZkJyeFJoV3RmcmpscjUwNndkK2xqT2RYNXFxT0NUV1hBM3paTUJuZUpsWjJEVm1LK2NiSjRwa1pnMTRnRGE3RnRDVUZnNzRnc0d4aXIxaDFGZjdoQ2RYdi8zTFhpUkR4QlFWTjV4bk9TTGY3Q0hvZWNWZ3lNQjNRQ2RoSkQ5bW9SRzlCUHhEcC9Icm1pcXVCYzRDT2hhc3dYR3RaYXp2R0hoY1U1ZW1hK29qc2dOdGsvZjAySjdyd1ZDV2x6aFNaSm1YOXdtY1cwdUMwcitDVkl5dFZwcms2WWF5bUFkd0E3MXg5RnZBZFhxRTNPSzFMQVo2ZG5HMTdFclJRVk13cjlZVlRYMWljMk93UG9lTVhTNVV3Y1hqZVZXOXpSK2x0ZTVqRVkyaCtwVWxKc2NrYXFOdmhZdjBQWVZndGZRK3hUbFB4MEppVk1OaFdzV2dXU1lKL01UenRMRjEzM2dJK0RoZG8xSTMraFdEVDAzSThmb2N1aHcyTzNzVWhnWFVJQ1pVMDNuRFJlc3I2USs1MkJVeWhLV1pySDVoTEI3bzc1bkZOSnYrZk90cWxaL2lYcnA2RlR4U3g2ajk0MXQ2Rkt3PT0iLCJtYWMiOiJmNWI3M2QxYmY0ZmRjNDA4NWVmM2MwM2Q3ZjU3Nzg3OWQzNGFmMjA0Y2FmYjgzNDA5YWM0YjdkMzgyYzBmNjI1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 8 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFXTkdWUm43UkwzKzRVZTd3ZkpDUEE9PSIsInZhbHVlIjoiMXZ0enp6UDFNbVNQOVM0cmlQc3lwV05adHZ1QnVkU2pia0hHMTQ2VWc3WTJaZjVYYXZHT1NkdWdoUWE0REpyQnFuMDBXNytKZzVEeFZudlRqbmxaQ0dpcFVNSU1vdlhIY0xxOHFSQW41RjdDYXk0TjdGMklCeVptb3kwbWFpbnhJNVA5eVBvUHRES2ZabmZFcGYzcjI3R2ZGVk0wTzZpY3lkNFlieFpYd2FGUFMvNHgwdVJtVjhhV1pJNGNZMTU2SUtmbGxnMUl1WEhwVWREb05qT2hTeFMwOXNuR0tVdjhCcEpUT1pCU2RNYkpYaGYxdlVONWtiN05DVkFDZFNqUm4zaWJpOGZIV3Z5a2FwREtpdmRFVnNkRGRNZ3NwOVZyaS9jUTVzNHdySlVTU1JUNkZId3pTdmxVSjJ3LzF2MlpRVS80SGpwMk9zdVZZOHU2VFF4RzRkSkdzVkV6NUtrTjRseTFIVkkyYUl4Z0c2bWdqQkdFanhDZzJXSlZsbU5laEhkUW5JNzlzNVl6S3pyOEY0U2trdVp0V0piVXNTVTFubzEydUZ6aWpxNWk2T3MzTGJTdzlCNitkRTRHR29Ca2I4VVRvYkhFNWVIM1RLZmthTEVJQmxFdHVnb2llNndLUkZrMWsvNkwvQ2M9IiwibWFjIjoiZTEwMmZkNmUwZTExNjk4ODA1ODQ3NzZjYmU4YjU0MWRmMjMxYmI3YWVlY2Q2ZmI5YjI3MTc3YmNjZjk4OTA2OSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjB4RjYyMkJGMVg5MDk5NWRkSFBPN3c9PSIsInZhbHVlIjoidWJ3YjY1WUJnZ1lpOEkxMFY4QTBZNEJycWpCK29EekZtRzh1N2laVGFnY2M4bjV0NFVLanpqc0UranZLY3NHMUloUmdkbDVBaVVMZ25UUG5DZkxHT0lReW5YSXRTL0I0QlJLMlNIc3h4cnA0VVZQNittblRxY0tBQmNUS3RrZXd0K1o2WlQvVk1qVldXWExsSEpmWlRUR0Z2Q05NNzJJNVk4VExnbGF1cXRsVmVoUmh0Vk0zZkRUQVY3aEFkSHZVMnhFWnpRcU1tSGRtRjVsTGoyYzZCNjV1dFlPN2lQWC9zVjE0R3c4VVFJakpHQkVSNmcxOXFwaFZabXJTWExYRTF3c091WS9zNzZ6SHJvODk2eUhNb1g1eGJORVJVbm1vWFQ3MUdqY2tudDhseHBzbmlrUDk4S29qSll3SElkR1hhdzZHN3BaNitDY0xEdUJxWk9mcHkzTG5tTFE4V3BZSmxJN3VGQjR6amVHeVVrY3ZkMFFrWnphV2lDSStxSEtZQnpmR0FOODVXckR4YXB1QkxwMEo4SnJ5a0IxZVd6UGNyZVpmZCtvdHU3SjE0dk15NXhOSDY4N0Y3VzRxR3ZUZ3FtMmpSblBYUVAxYXpaNG1CZkk0akZ1cDhmU2wwR096WjNFaERTTWFqSkU9IiwibWFjIjoiMTc5OGM3ZmE1ZDVhY2EzZmVjZmNkZjAyNTZkZmU5NDY5NWE0NTk3MTBmMzc5Y2NlZjM5NDQ3OGNlN2I0ZTIwNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNtTHNuUGhYcnp4bmRHREdjVmFxMFE9PSIsInZhbHVlIjoiNFFPTy9ldWNDKzlzLzNVYXMvRHpwWnRGUjdPYndteHJzbzF3RmRoZ1lwTTVxWDZYSE5YSGZXT21TdlB5dG04SjVneVZLOFJZMlJGUmo4NWJ6T2ZwL1dpaHdoY0pOb3VDRktkbVlURC9LV2dDbVpRQjM5a1VJSlJhdGI3N2J2TXJlQ3lIUGJOdUpHZHhkR2E2Y0MvWlcrbXRTU21VcEp4WDk1TCtBcm5yUGZsaTV3a2RuM2hmQ1FxOW5DbGMvWmNWU21uOW9XRjd3UU5JK1ZSaDdyUzZTeXNjcXdDa3RBajFZTGF4RWd3OXRkdG5Ob3VtemxVOC9YdDRwTWk2TENMeEhYOUJZTVBIREVkR2NsUDBlUkxwUCtrUy9lSjB3bUU1bkdoMWFNN0QyeFRFcG5LcGNtbjRPcFpUdCtqYWY4UG90T0VlUlN6MlhTUFZnM1p1MlN0b2YweTQvdnNLL0U4UjhCSEIyUG1nZkI0cnYyNStFMitUT00ySWVEUENKYU1MMFovaEV2akpuV3FOb09QUS9xZlFDNTcweEdOWThrSWVkQ2dwSE9QaE8rdkEydDBsdE1tSG1XRUFsYUFEckh5NXU4ZGU4cjk2aGNhclR2TjVVNVFnL1cvTndjNC9jV3pOeFl6RFJ0VFBnbTVkRmtQK3V4a2M3WkJQUC82R0lJYlVnVko1TkE3RHJwRDNNcHhlSURvbUdWTjUwM29LQTFRdlAxdkNVa1JhOVJsWjBhVThyY1hEKzg5RkpGREZiR3JhUURNdEdvU0gzL3ltS0VaUzkrV3Q0ekJ3aHl3VC8xMi9YeUI2RkNaOHNoV0N2aXFyMVYzTlJEa1FGQXRpZDRQVyIsIm1hYyI6ImRlZjQ3NWZiYzlmMjZjNjQ3NmFiNTY5ZmNjY2E4MWVmYTYwOWM2Y2QyZWNhNGJkNjEyOTA4ZTlkYzEyODlkNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InFwOWFMNDMzNXA1cW9BMmUvUklHYmc9PSIsInZhbHVlIjoiN3hzMko5ZURVSE8vUkZrZDZzZW9hU201TktUWHpDeXdlT2tqQnJVUjgvU3BIV0lCLzZ5OFMvbit6NTA2N1RVT1ZGRXdIbTJnbDBTdlVpcXVXcDRzMWdjQ1BHR0ZpV3lGNFhzZGJyT2FUUjVBMG5FOWNVeVR0NFBjQWNwMUNva0lGQ1g2TTJ0NDJ2Sm5BSjBLWWhtTlI1dXFhREFmSzFjZGpZeWNUNVRNaWdHc3h3czdhazF2S05ua2VYWDVvVlRCVTBTU0lYeE1LelNaUExYcm9qVHN3OGFKQWFENFJSY0NnemgvOVZESCtlNytndGdJN0ZnZCt3Z0ZuNERPdHgwdTliNWQ3cHJSQlpVRDBpWWNLWldEUUphT21JNzZCbU9qYU9YbUZKQ0dsZDYvd3phd0lLMkVRVThXZzhqNTZEQmlCMk1oU29lUG04VWpzeUhZSENGaXRnTWdCR1A1M0FsOHZGSnRySlFFRnNoc2ErZHFKdUNoZzVRdEVaeEs2TG5QcHVzUkE4dFY0NVJYalF2WmdGeGpLVmRqRTRWWnNmN1gxSmVXbjBvTjRtTytWaG9kRWNjSnRrbHpQZGlPQzdqR1lqYVM0YnVQUSszVlJLK0h0a1ZRQW4zSTNZVUVkNWlQV2hLWWtxV29YNVQ1ZURIVUh2bWJBUk9qMi9hTVpPdXliTWtBNzFNYVB5RW5sT2VGeXg5NGswT1VKWHZ5WGlMdlFEVjIyMm9zQ2RSb3E0Y1NDOE81N09Wa29BWDBVNW83TkFsaXdRNHlmZ1htU0I1c3pNM0JKWEY2bDN0cVNCZ05XN2NzOUpveDh2dUdHRXQ1NVl4Z1hwd3kxL2szV1pKYmJBZ0ZvMGowQ29CL2RpRk9HaDNXcGl4NW1jNllvdGNjeGRMbU5jMFAvcWJRZXBUMmU4YlBsM25mbFNkWXVaenEiLCJtYWMiOiI5MDM1YjI4ZDUzNDI2MmJhMmRkZTdjMGQwZTAyMzZiMzMzMDQ4N2Q2NmFkZTI2NTdiNmIzNzI0NTY1ZGFiMWFlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImRaWjFPdEJNWmNmY3o2ZXR5Wm9scXc9PSIsInZhbHVlIjoiTzVwYWJWQ1VPTVNlbWdWeURnYVNBOXNUZkpUeWlPRUFUbkQvUHVyblB3VnVpZ3lkQlpvNHIxSisyaElTKzVDUW5vb09pMkJLOWU2N1g5d0tVVzR4TFRTbDV5aFFJTzc0R0MvaUREYWVpRzdSdHdJbWZCLzV3cFVmWUxUVWg1U1MyYWVRTGtkSDJ2UmpERDB4MEtybHZBNkFsZlJSMjIwMzlBcitGdEZlbFdGelpGcDNFNU5iVytOMnllejJHWEppMFpHeFU2NEg2V0dyMXdNRmhBb2lQQTZ5SVN1bDg2UGNwcmVWbGZQaWhUbE0vZ1R4THBiUmYwVXdrdXJLRnVuL2ZnUm4zL2kzaFRSUldUNlpGZnNlWUpRT0cyd2tVWkMrZlBXdTEvcG9BNmpMN2x4eFdmQUI5b0VZRVNlUnYvdzlwNnpKWVRlTVdMMVZld1UzQWZjNjJ4UlVHYisxVXo2Q3ZyWWprQS8vWDNxYXRCUWN0L09vQWZLck5sV0hIR2lzbEs4YTZEVWhVbUZ6OWE4UVJzb2lRZTd4R2k2bncxa3FncUFnQ0JUZ0ladjZJclpZR1Z1QW5xYnZ0cFBoWitYKyIsIm1hYyI6IjIyMDVlODZlMWY1MTkwOTM4ZDUxNTFlMTg4Y2I1YWM1MTk1M2Y3ZWRiOWFmYzk1N2QxMzliZWVmM2EyZWU0NTgiLCJ0YWciOiIifQ==