В Калуге пенсионерка попалась на взятке в 300 000 рублей

Суд вынес женщине приговор.
Дмитрий Ивьев
14:06 08.06.2020
2 5290
Читайте KP40.RU:

На днях в Калуге суд вынес приговор 63-летней женщине. Её признали виновной в посредничестве во взяточничестве.

- Женщина была осведомлена о производстве расследования государственной инспекцией труда в Калужской области в отношении строительного предприятия, на котором произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом. С высоты 20-го этажа упал арматурщик, - рассказали в понедельник, 8 июня, в прокуратуре Калужской области. - Злоумышленница, желая смягчения размера административного штрафа, назначаемого по результатам расследования, в октябре 2019 передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю руководителя Государственной инспекции труда – заместителю главного инспектора труда в Калужской области, который сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Виновницу приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.


Новости по тегу
eyJpdiI6Im4yTi9ZZXY5NGZVTlF2bDVERnNlZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiMDg4ajZ0ZWNIUUlheGhNTDZaRUdWUVk0Uy9SVHZHSjQvK1dzK1RLTUdvQXVhR1pTWEl4TGt4MjZ5NUdpM1daaE5uLzNBbk1HbmViL3JXNmJmaGxmRzU4QVM3RXczeThkOG1uMlNId0JKbFdHS3BGNmljREpNSmVRck9ad1lZZG55Qll6ZnFpZWxydXgvSzIyUnJReDlKMHZyR2pIdWlIMFNvUWtsVXVldC9yYXJVQWliYXRyRk1yYjF2ZnJ6WXVzclNWOWdyOE1nKzNkYzBRZWlhdXNqV0tCeW5nNzFqRyt1UDIyOWlKWnFZczJhdVlWc0JpOWFZcDFIcXRnK3lLanVZYmVhOXEvbmlCV0xkVGdZTzgrVXNPbEtBN0UwOUVOYWFlQWIzQWFyNExRbk5BV2JnanNvb0RRZmZLeXBIZXliQjNvQU1pYlF2UExNTkpHN3VXNW0wMFdHZytqcDF0dkhtSjBqSjVHSHFlV0pOL3VPTjdHM2IxWkxGU3JRT1dqem1yQjNScS9xdXpLNFZkeERWZ0JuejNNWkxpUWlEQlRSNFNBRHl3K3I0VDhvK2VjbytVcjVyZDNFaGZOdWdpdjhvWDdHZHh0Z3QzM2d5ZExDV21OQndnYTU4UnNldHFiSjQxc2tDTVpsaTNBOFhETnhRM0tOa3dCNStUZTQ0WVNvNU1Xbk5Xb2pjSjd0RncyQk9makxNY3crQnV4Sjd1bEF6M3FBdU9rcWNFdzVCRU1Nb2pNZ1dpLzR6RlIxUlgxVzBwOG5mUktPbjhUTGI0ZUtxcytzRXU0Q0tmUXg0clFxRmFOdFBlWEdnMnpFRUQyNDBBbmYrQWN3UERyR2hZWkRManJMYWJvMVlNTTY5bzQwc3E3VUF6TmNuUFJWcnV5YXRyWWVpeXZLZzVvVHVBZ09McjdSd2VpU2lDZzdRUm93VzFaeWQ4akFrQi9YZWRDZTJTWXNmeUtUZHc1bUorR3lZMlBlL2U0dC9uaHJ5MGVRUEJDU3lxREVOUWk4eVRpIiwibWFjIjoiN2U3M2Q0OWIyYzlhYWY0MjAzZWE1ZDBjYzBmODNiYzU1ZGE1NTc2NjBmYzBlNzFjNWZjNzJkNGY2ZTg1MmNlYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFoUGFyTE5wdGRwbDNRU1BJdllpdHc9PSIsInZhbHVlIjoiUkpYM1VuVzRwU1plUmlGaDIyNWVFTWRTSmhiTkpFQ0FpMjNvdUE4VXYyK3F1bUVQUHkzbGNyR3NsSWpEd2lrZ1U5cVZQVGEzNWhJcC9wZysvNGt4aUxFaEpIaVdnZWhDSmNMellZeHJiSFNkc1VLd1RqYXpJZzJDQU1BYWJGOCtoazFaQlZPdHBlOHM0UXdTMi9kNFRrY0gxUzM2Q25WTUxTdHR3U1VEd2oycllHMVh1OGlqR2tWVzIyOE56Rm9HeHhiRTcxNW1ZVXdtc1VKN0ZUQ0Fwd04rTS85clFQa0dIbmloVDNEWStTTXdzYThFS0pGbGN6RXljQ0lNK1ZpL1VsUUZTeTZHdlZkZGhRUGVpRGhzMFZ6SjM4N2hTS2xQYzlZdm40ZWZHVFArMWxNbXlTM1NiTktrMXNLeUZEWXV5U1ZzY1RFR3g2YWVLSmtvbW5nRVVOKzBxWGltMkRXcVAzV3lVanhyeFU3QmlGdTI2WmowR3o2V3ZqSlh3S1BzMURRMitoVStLdnQxVGpVWGJiaTNTbzY3R1RIZE5URFJLQzYzQ3hiTzUxbHFHVjBiaGt6eUZkQ2pUR1BTa2N3NkVKZUplaXFTWHZFdkpaRklTNDhQTlZoaVducTcyeE1zajJrRUJpdmZDRlhNelNhSmgzTHkwMkZiOHRQVGJGbENxQ2FmZnZPa0w1L09rRE9IWGcvL3VURHNkcUNSdjRxdGdXNDhBV1VJSWlVWkM3eVB0MFZQUFU1MzVNSm1oSHoyajNNajFheTZGVlgzS2UzVkIvcmRtTDFqL0tSRmZCTnNtWUlnWllUM0h4NFcvaFE0a1o5MkRZclJBVGJ2a0VJSlAwdTYrUVpIMEdDRVNrTFJpMEppZ29jV2EzVHhuZmVoVHp5WVpxcngvWG9YQm54V0ZZeTZseE0yQU10ODBLQ3RPUW9ENmF3VlpsZ1lxbUFzQzhzOXFnPT0iLCJtYWMiOiJlN2JkNWY1NjlmYmEyYjNkYzg2MGZjYTM3MmRlNWE2ZTc0YTI0MmJkNDQ0NzI4MGI1NWFiZDAxYjI3ZWQ0YTk3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhacHgxdi9wRURrbExDRnp4MHFXQUE9PSIsInZhbHVlIjoiMnUyaEtZclUrazI5b2dkMzlPVVk1ZURDb2VwQ3o0T2FqdXR0QTFoUDVZMFdRd216czhlSWJVQ3ZLb05yaFpsdnY3ckRqZzhTeFkxOHVwdFJ6VHZnQ3RKckx3ZzNxMUdIU3M0VVA2MXl3UXNZRFV0anNFYk9QNmVHYThOQ0NYQkR1Nk1KRWdtWUNrVjZuQS9Yd0kwZDhUNTZhTm5EaHVIZnp4Qy9OaVpLdzljV25TZE44dVJYb0d4eEhydTJTOFlmOGFhVVhPWExFUlFHYkFBSG0zckpodElqbFo2OHZ3ZHp6YXNjSStaTGJoMlRqM25zdDVXL2JIakVhdmZubkdIcURNcWIydnpOdXNsQkZDT28wdCtoTzZzQWlvNGdEbXA3a1ZMU1JaUC92dzJueGp0dzJCVUdQVWF1bG9DMXNMYURNb24wLzY0MWJCOHhPMU1QaTRWR3NtUm5MbTRlUDhRdjRGa05RdS9ZS0dZMkZxaE1IWVErcVpiWDJsRkhLc3BqK2NVVHpPQkhyUVdCS0pOSVlPY0JoTWNmTDRZSmdnR1VlUU1JMEEzL0UxeU90UUpMbXAxZk9UNUZzanRHbjVuVHR6aCtJQmhJVWtqVHNXNHZxcFBiSEpEeWkzc3QzK2lySVhZc2NIQnJGUEU9IiwibWFjIjoiNThkNWIwMTJkYWQ2ZDQyNDk0NzI4YWUzMzc5YWQ0YzdmZjBkMzZjYzVmMTVhZDYyYWFmZGJiMmRiNmVhZTQ5YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkZHRVFPNlhoTHkxN2thYWswRXFaWWc9PSIsInZhbHVlIjoiOGRGeUZrYmc2QzJpWFhlbU91c2xrQUhxWERmb3ozckNPN0cvS2pjUnkzOWJTOXY1ZCtaU3FRdDFIa0hLN09WUWhhbkpCdE9jUHo2a2tGNjhVUjVuWHN4d25vZ0xwWmF2SVlJNDg3OGRYWGdDQW9UV1dSZEx0emRIVlRyTlJIbm10TTJWMm5vVkppMWVxbk54a0E5aW9xMnNFTElzU2hPRHJHUlhDNVRiVUpjRnlKajlycHVNdHIrVUNIc1VtTDlGZEUzMlRmQ2dVTC9aWU1aQldQRjl0Tm1QV05YU0dKeUliTlZEVllkWmlCRFJQOHRPMmsxN0NFVEZLc0ZPZlloMjhDYlYrZlZyUUZxWFpzMHU0RUFRc095NW5sMlFha2pIbEZBbmozTW4zM0NsVnJGSnhyYUpWZHpIcWp6eWdxbWFWNkp6dmVRbWJkR0UrbFY4WUNTS2ZrRmNlZXJCTkZOdWFNWlNGbGtPU1NMaHM2T2YyTlhzNGJkU3ZBeHNkcWM5SitFelBLeFcvZkgvTDlSY0I4YTZieUFqSjJjS1BoQmltbVBWRTJlOW9tMXRpUmI2QTlCcy9EdlpyQmFwVUFvTHpDVjNpMGxVU3lyYWNqcE1DSFgvUVhCSDRkOUNnNklyVnlOM3N2TWpra1U9IiwibWFjIjoiMjU0NjI4NjI5NWY2MWNiMTc1ZmZlYjlmZjNlYmRmZjgzOGNmNTQwMDI5YWE1YzU2MGZlMGEzYmU5Y2E0NmY2MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlR4b2NqdExnaUtKeWlWNUtNbVpwVGc9PSIsInZhbHVlIjoiNmoxVnluelNYYTN2Q1hwYktJczdZN2FobEVTVjB5bkpFQ2ZjZjFaVVFaZWY5MnJUdWVYbzJya1lkbC85ZFhEWHRLQ0RLaTFkZkM4d013ZzNaMk5BbWhXUWlrVjVLZGpCU2Q4K0UwUkh4NitYSDA3YzFVWWR2OHBHWlpsNmRueTkxcTNiSWc5SkpRWjhzd2Y3amwvL0dYaWtXcHV0eFlHQzE4WFVSR09jbm1xU0VvYlJTcUlxYVNXeDFWWkM3MENCeTRGMkVmWVVFSExTUmp5ZnoyTitubmdCTTYyelF2ams3cjBnMm9ZN1hFdWlWZ2tVVTkrc3hOTlJIQUVKSmtFaTFQY2hWV245ZGtmNDdMNXByYXlUalZaMVpkSmJqbjZyUzF0R2F5RkxrV0hoTGc4bldpeTUxckZNeEw5alljR2R2bXBBcXd1d3FoNCtlemNYRUsxQUFvbjlmZ1h0WWROcjkvTWdZbUdFSGQwemVzek1vV0NzSUJDL2JwdWUrK3BHNW1FRlBmdW9ld0sraUsyWTJTVnc0YVcrMHhKQ05ITklSeSt3NHdQQUx6aTRNbVB6T2ZVemQ2MjVYVGFZUi8xajRXWkxpNk4yeG9tU0hnc25YQXhFRXhHTytab1BXbS8zbDdkb2gyT1JuTTBzOUs4b1FKL2daQnVOZm1lSkpja2ZsckQzV3gxMjUvbi9lTXNUc1dQQTdRRUtNU3kxZGRObTMxc25DUlNoVkZwR1FmdFFaajRkVzZJNzNCMTA5ajJQMnRhZTZoYm1wZG5kWGg2QkQwL2hTZEpIZTZUVzAyeDh0OHRDd0lsNVNscjFDYW0xRlJhQmVWL0NxZnlFWFFJUCIsIm1hYyI6IjZkY2I1YWY3NjNkZjg3ZDE1ZGJiZDQyODA0ZGY3Y2IzZmNiZDc5OTk3YWQ4OTQwOGIyMWM5MDdhZWJkOGE5MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlptcTREK2cvRVcxZjVPby93M01KOUE9PSIsInZhbHVlIjoiWnE3eWFSOFFTYUV4dXh2WGlRdWF3Q1VicW1VOVo1U3B4T1pTU1BmVnFRaUNvZXo0QnJTbk5TKzdVSTlVMGIwbStWY2w5OEwvWlFYdThaSkJBUDVKc3VBaXRXbTZYRUtPM1dpZ0hiTGc3akZ1UGJnUjdKNUZtMlZnd0lJTjZrekNSbXYySllLNGNOa3pYdEEwdmpUaXN2T1pwM2cvb1lkUHhFM3NhN0NlTEZjV2pJTWo3UXNiMmZBUjVzS1RkY1BZMEQwTFZRK1V6bTFtZFdPeGNtSWpjSHhZbDk4V3UxMEVobDNXR2FKelpWbFczbWliaEVnaDdBK1gwSE1zcVhZT2V1MnpuTmJpVEQ4VGl5eDVVQnhQVXRqYzBqdVZ5WDdyb3pRbVFEV2hWZVVtWnlZc09oUXlPd0dBU0pwTVRQOXNENE9CaDM5dWk0cGxSVVdqY2dlK0V0VWdPaUZHUmxMUVF3aUpHdHQ1VzQyMzhRNU5WMHExYk1ZbjBndnZoQnVVOHU4K09qQ2s5M3gwYnI3ZjJERXZBRU5TeURZSmhPNXpXQW5zS0U0a2xNSWhrTEthTU1kdXc5Nmc5eFlFOWovNmtCSk05OU14b2pMVjRLdUEwOFEwUTJCMHFQSWQ4RWhoZ2NUM01wY09STHZqM1YzQUVkaU9NV3Q4MVdpWk1xMDJ0TnhmbEo4REkxakhaRmx2RUdRbERBNEgyUUxKa1A0bE9mWnV5QjZ6LzB2S2tTY3BWOFdQdWh1aE1RTkJ0ODk5bFVZdVBKZUIvTGhQbzdabWd5c1pZK2ZSekYxOTlWT011Q1hsdG9MNlZrKyt4OGlObENNY25WUjkzakQ2UzlaRXhpaDJ4eE91Nms5QjRUYWhHWHRSU2Jpa1I5OXVzVXFjVCtPdmRvMU9zMVhNU1pGUEN0WHBYRFBnTjFzMnllcHgiLCJtYWMiOiI4ZTRhN2YwZTQ1YjJjZGRhNGEyN2RkZGY0YmMzOGU0ZDA4MmU3MGU5NGU3NjJjNDVhYjYwYTRmZjBkOTdjM2Y4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkViODJXRHdEZlRiNVQyaE03TmR1anc9PSIsInZhbHVlIjoiNHJZQlA2b0N1bWpCaVJjOG92Q1VDdlZMK04ycm55SnBVTFBkeUJvQ29heVczdjUrcDA1YUc1cnFrNjNNRFBTTHZCVitWZmFRQnZNVDlwSUxPZTVSc0dzRXBlVmx4OVRSN3lsbmNBemlwUFhtZXZZUXZNMVdvcVAyRkZLSTMwN01HM1RDbFcvMEY4WnQ2KzZteWFIL2xkY1IxU3BJYnJyT1RTRC9NS0xYUFVXSjZLbjVkTndSOUFURGkxZXJnYXhLTlc2QnU4MDY5R0w2NnNubmxKN2RKVUlyb055TkhKVjVuQVNRcXlFRDRQYWxHd2NLWjI1di9HTTVxOGdsdEYyeXFPbTBWamhQREc1Y080NmJyUjlud3JkRVp1NFhaV0FtdWNEb1R2VU5lbTh2dEVTQTNlWUJRZHIyMlhEdGw4NzRFVXdxWG5tYzhQdnhmS0JZS01paUE3dDdVNkt4anVRTkFBb1BpN3JLL2lvZ1FQT0ZiQ0FoQVM4aXEyMXhtUlIvb2hNWWRDeWgrRStHTzhXaVJ0WGdzZWNJTWhOMHpUVndEaE5aeXBCMTJ4U2tlOEphMWw1bW1ua2tZZERqTjhZQyIsIm1hYyI6IjY2NmE3NDlhZTFmN2IzMzVhYmIzZWZhODQwY2I1NjhjNTE2NDNiODNjNjliZTI4NTc0OGJkZTY1ZDEzMmQyMjAiLCJ0YWciOiIifQ==