Калужанин похитил у приятеля почти 2 миллиона рублей

Эти деньги он тратил на погашение своих долгов.
Екатерина Зеленова
11:00 13.05.2020
0 6463
Читайте KP40.RU:

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщила сегодня, 13 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По материалам дела, 42-летний житель Калуги, ранее судимый, узнал, что его знакомый стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Мужчина предложил помочь приятелю ускорить решение этого вопроса. За это попросил денежное вознаграждение.

Потерпевший согласился и в течение нескольких месяцев передавал злоумышленнику деньги. В общей сложности 1 700 000 рублей. Однако его приятель так и не исполнил своего обещания помочь с приобретением  квартиры.

Когда мошенника задержали, он признал свою вину и рассказал, что тратил деньги на погашение своих долгов.

Ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются.


eyJpdiI6ImpLdkN0enN5emRtMldYQWlkWTQ4Mmc9PSIsInZhbHVlIjoidFY2Z29rVTVEQUN5ODBRMW0xWEdnL0NkaFdHTzNwcXpJU2NpVVBRNExrbzI1b3RMVnBic2lHVGJJYU50bFJmTCtHblBJVDRMRTVNVkc1V0tyeS9sRnpXNGc0T1VkcmhlVkZHN3VzVm1GU3M2MjFYYVJselVrTVhzeHVLSW90aXBXTktFRlNDSkM4aGtaWklCRnAvc0h4Ry96b0ZNRmo5RUhsdTk3eWZJVCtFNWZBVkdxS0Rsa3Fpd0lid1FnNWpEd1h2YnhDM0xQVXFNUzVyQ3lDYXlBMklxcjVWU1hTQlY2dUNhcVN1RTRpWFBkU01raXRjMWx3YmNOcm5JMHVJYWYzZzNDUzdVKzlUZjZpVWRKKzcxdEZtcHVDSG1XQmM2cWFoVXJVMmE3S05hc3pDN21ZM3hFMlVld0tnZGRlZkswcG5uTW16a2J1SXJlTWNmK21kYldEWmJyVWJMVnBrQU01SG9KdXM2L0xhZEZHMllzd1h2QkNsbkZPQkpqRkY1elZhMVhPa3lUWkZUdDU5bXBhRlJaWVQ2Qi8raXIxQ21nbDBlcWFWUmFjRDg3WkNxc1RuUjZzdWVCM2gvQlBOSHAzVzBsNGlHTVIydnh3dFdvVkRRYWE4M1BDa2ZrQTZQZ3hpU1FRdDhQd1FuMUVSdmxmYUp6Qy9HeThpVXAzNk41RFVxMWFBZDBncEhHZFRwU1FFcUVIL09wdFZFdFBCTDFRTFY5SjY5VVUwc2FNTXZQVklsTTdRSmh0R3d6cXdJdXRreWtSR1ZuRkxLVlhjcnc2QjA5UW95Y1hXQlU5K3AzWXViNUg4aWM3RitGLzRVWHdERHpZUUJLeTEvZENVYm1jKzE1ZCs4dlAyc3BnQ3J1dllxL1dvWXpBK1Q5STdCa25WNmxmRDcvQjFuUFV0MkZ2WGJOR255SGlkK1BYK21SaU5OU1NWcGxvRStXNjBGT3IzTThvdUxZNkIwNWdMcVVDUmF4TlJnVVcyQ3ovbjJNYUJyb041V1ZQWWczdTE4IiwibWFjIjoiNDI2NTMyODJkZmNiNGY0M2YzOGQ5YTJiYmQ4NjYxMmMzZjc3MzVjY2NiOGJiMmUyNDE4NDg1ZjUzNDQ1MDI0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxTZFc1TVBGODVpS2RqSjlBbER4SEE9PSIsInZhbHVlIjoibTRFVzMwK2RidTdEdk1CUWxJeXM3R0d5KzBJT1R5bnIzZXd4Wjh5enNaK0JNRnloNWY1NWEyeXJtZGRaWm8yV1NBUHlNakk1N0hMUHY0SkxGNVk0aFpNU0pOQ2gxZXEvM1R1NDJZeHZML1NjZ2pmaGpSaTVjZHFJMElNWldoNEJnL1piWjdxZER3WEYvQ3hGdXhnWENMcnFDY0VtQkd6RXVGVTNLbnFiYTY3b2hsQWp6eTI2MWRIMEtsZFRya1QrSFJ0Mjc5RERzMFNIazRXWXlub0NFKzRlNjNoOFNoRGJlRExzaDUvNGhVdXREdk5JMGJlSEhKcHZORnBmNGN5VmtqTGk3UFpRYkhTcWszY3Riei8wd2hXcFdMbkNRTTVSbWpOVFRYMDlMbHlTMlZrNjdIcmV2bm1acmNweHljcFhlVjFuWlZ2clFlWlM5RzZuWWloYjV0SHloZWpLbm82N1d4c0h3cnpUWlhVOUZLN29NMVVOdkNxaUxNNGZ0L0V2L0JzUmZRTjE0OEl0eTkzbG9KUlZHZGFsSllpaGtRMGVJNHhFODFyTVNLd0I2UDlHdDJuaUQvbVV3WG1wTjBod3hYVk5qalN6YUFtdFNwS3RKZUt5OWw4Z2hRdDBNVGZtcHgwdlhYWHFBT3dwby9YMTZDUWdoUlMyWnRpVVhmVnB1MnY5Q1pMcXdJSFNFWGVWbm5sZ1pDb09yMFgvWGhVN0pvNWgzV2FaRmI4aWNPU3NnbTRJdXVTWEQ4bm14NmgwUTZpdFBnZnRQcnduZGdqOWwxYVFJUVVTcXloVDVQY1JlTitsdzV2S3ZVMFJVZ3lWdzNyZGd0MStqcDJRS0JOOHh6S0FDOTAwVS93UXZhdnA1N2wzekdVMHZ4M0tYcDQ1M0JQYVRBSkpUTFVoTkJCR3hnS01uUjVvR0pWTllXb3BYb0ZoaXR5VEZhWFdkelpid1A5ekxBPT0iLCJtYWMiOiI3OWU4Zjc1Mjc4NDNlNDY3NTZlZjBiZWVlZGE2ZDljYmE3MDFlNmY0YWE5Mjc5M2ZiNjQ1YmNjZjFlMDdhOWMxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNNeXdMVWJwUHJvY2ZmamdPZThyUHc9PSIsInZhbHVlIjoidkd2ckVLRmQ4bTdQeEVEa3M1VlhIcG5BemRnclkxNHlRcXFQSHBWWDI4NDRqOEdFd0RRREZhaHJUdU1yR3NYSGpiRFBCR0dsUTgxWXkyQVBrTk9wTHcxbkNGM2RENmNXM2NoWnNIQW9XRXRhNXljWXBvOVlyU2pyMG5nR2VzdnI0Wk5yNXE1ak54Q2ozazVOelJseU5KeFVuQVo4UC9HVW00eTRmOTlrR2JKQTFHTUdQbEFnRFRqS0NPS2lJSVJPTkNsd3B3d2pLSTVQQTBHcnQ1YXBBVGk0aGxSelQ5VnFEWnFBTGVNcU1PQzM3TW0wZnpTWW9UcWpHNHZyV1pOOXhRSlVKU1AxbUJoZkMyTDFiUlhkZk03OHhJcTdpdVZnNGtnQlNQSGt1OE9KbWFyR0huUDBTOElUWXZoZ1ErTVpva2R6aDhodjlDdWJkMW81a1hLNWxUTk1XSkkxTG5SSVFXSHZVbUdVdmdLOEg4TUlacm9RaWdYK1pHSytWUkpmK0l3ajhoWlJjR0VtMmNkK0lHdklpTnhqNEpxc3ZEZE9LeUNJSjl5WGJDNlA4UzUwNTVuUjUvQTNnalFmb2Q5MUlzZmk0TW1Ta2cwZWpqdmV5dEk4aTRkbGlyMHp3cFNnRUJoNmhwVnJzN2M9IiwibWFjIjoiNDNhNDAxOTUwYzY4NjJlNTNlYzI0ZWQ3NTI1OGZmNTU0MzlhZjVkOWE2OGZkNmMwY2NhNTQ2MTA0MWE2ODA5MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Inc2L3BlMDJYQWJIejZJSXlEOWhoaXc9PSIsInZhbHVlIjoiRG44UVhRRERFNm0ydmlqbkNGNWpnMUdrdW4wN244eGRXcVIrUHh0UmcyODJEbVl6a2lMenB6U3VTWHM4ejZLQnllSjkxWjYrc0p6SlB4YmxzTVFGWWRNaFlnRVovdmxoVlY5K2tkTzRBbkUrYlJxSFNRUUYxeDl1eXRXSWFRNWxVUFEzM29JSXRjSkpXd1VIcm0xdVlRQ2dVS3BIUXhxT1RzRDdRdnBKZVVXZFMvQzBMUUJuY1V6TE4zeEt5K0d0T2xIMk1aZ1hGZmdTbkFGa3RIQ3VBRjIzcTRTVlBUcFp0YzMxYnErZzYwRWd5N2owdjIvSmJpZHVDNlh0eGYvY1VrTnRBVkZuT0FvL1FJRmltVkZlZTc1UWtqNWpOSGhieW45T1czQzhqYU9mUk9Kc243WEU5ZTdidlZ5ckQxQUNCSGthMnlzMFlEbUdzQmxGQzhNTDArWFVFOVcwbGV4VE14TGIzNEZmalBwUHRMajRZaXFqY1c3aEdCeDlwL1hvVURsd1hySTRHeTRlcnNnampkYWVRRU15dzhZY0NTSUNMdEVvM2RsSVlaK1BWYXpNcEVQUjNNZ3VyMEdxd00vR3dCQmFyeDl0NE53UUQ0dWFaM1VIWUE5Zi8vNWJBQ1J4MkRNQnpHWVRoSHM9IiwibWFjIjoiOTQ5NWYzZDAzMTlhYmZiNWVkZDgwY2Q4YzlkNGYzYWE3ZWI0MjJmMWVkYTk3NTllY2FkNWRmODcyMjc3YTA1ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhOYWJ0bGFBV3N6UjJRMlk0cGVSUkE9PSIsInZhbHVlIjoiRXE2eGkyZk8rZ2t3TkNBNWl3WC8vVVN1eEdyMm5iYXp0a2hKOUwxRXczWEplSGx6OWJNQVZlKy8xN1hXVk1KWG5NbUNkcjlhbVV2VTBvM0xLMTE1dGpKSlBxa0d2NmszUWI0aUloaVV0Uk9iamVKaGRhZllqejMrTGJsaXFESDFyMjZDRkFJUU5iRk13a084aFlpL1NyQnd4WFUwY3JvYVlRdTJvS0dtUi9XS005Wko5K3lySmNhUE5QLytOZ3NESzVSS3BYa2JtcW4rUGxlRFI0MG1BWERMYTk0VkV2RXN2dnJyUGhsbzdyZGVldlN4UVMwbkZTZnFuUDZNV0tpOWpiMy9qQ1V6RVQyYjJhcXJSQTczSE50bE1zOXBvZ3FKNFk2YzVlTHlkdXV2MU16eHNucWs2VHNVdlZZRGMxRHpGaXhFNURDaTViZ1h0cHEzRkNMQ2Flc2YvWUxnTkd3bGtMQVRDdXc4QVhiOERmNU5CYTlTQ2xPbTlQNHhEUUNvKzZmRjdMR2N3QndXRFE2dnVIRlNKcnRSUHlteEU4RGxRQWV5djVxUWVTZlY2VEZxajZaZURnem4wZmlVbjlVSWZOUTdsM3BhdW5WWTZnWjFRcVgwd3FtMFVobHVUcGxrSGV3QUJuQXgyaVo5bU4vaXc3SmlXVXN2U2xMNS91S3FUSFpFK3M1ZXVlY3ZBSVVjZUEyVGhLWXh4aFpmS0d5T3ZaZ2tPWFM0bFV5R3hXay9IRGtRSXh1QVZHMkUzb2dQRFZyM2FvOWpnVHVtYThZdHVPcTBZZ21GaDBFbEY2KytuS25uWHlYSlVxeCtXekMrd2VTak56am9jNmcyRGd6VSIsIm1hYyI6ImE3NzlmOTAwMmY0MGExZTVjYWQzZWFlMjUxNjVmNGRhNzYxNmRhODdiNjRiZmQ0YTM0YmIwZDgzZWM2MTc5YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkN3WkowYlk3NzFBVXJpSTZpNkJURkE9PSIsInZhbHVlIjoia1FwREdUUXVKRWFuRlRuYXllYW9MRzZ6UUdsVTdjZXduNlR6WkF4ZEhQVXRTWEtzYy82QndWMFUraXR2TXlhVkRLanNRYkVCemtQMG9Uem5lRHc1SWMxcklkU0IxNzY2Szh1UDU2cEtMSk9jc0tVZjVjOE1Vc2YvQ0ZUMVl1bS9vWmw2T2lnbVlYRklOLzNRaFVvbDZZdEVRaXV2UkQxdExucWVUSlNGM0F6OTl4ekN4N3FwK1pQeW5Ockh5bHNDdGYxMVNlOE44aEFKLzFsM1U3YmdZaW04M2JuOHRoa3RVdjdaNlJrbmtqWW4wL3prTTdkUVFBWllGNW9OZW82c3pqVWttRnpGT1lnMVA0QWQrTUpZWThUa2dLMXljZ0trcStHZFRQNzUvZGd5M3R1OG00ZEg0RDFEVUlzQ2h3TzJXazhkaFZObzhFQW5ITXR0L0hvRUxKYkx2SUVBMjhzdlgyaWV0UWRSb0lWa0oxdVl0Z1I1bGxDaWJsZ01HNGdDMWdtb2lzSW1MWlZhZVhvNGsxbC9ZVmd5NjZUS3NRNjRLTUIyQi9GZXAyVnZvaGd1NjRLU1lGZXN2MENRZXpobENxSkFYcmdOaE9GanZBUllDdzZkQnNvY0FJN1VnR1VPNDROZFMyM0VlV2VVZHRsdmxBYXlzOTkzN0M5VzZuYysrK2ZoVmorb0hTTVVITVJwWDJiVWNUaUpLdFVyYUNKaE1kNHFWZ0liYUVlZ21BTUhaZVk2em1RdmptS0dEWGRoVU5QdFppNWJBbmJJYUpQdnV3eEJaaGp5VWhmWXJBcWx6MGtKTVBoZ3V6eC8rTWF0VWQ1Qm9hTWkvakUxb1N4aVZ2amhkNDdsRHFIT0wyZFhRNzNrdEZPeHdzQ2Q5TTd2YU93bXpENE5PNzZWNWR3a1JvaTRzQWlDWWhUNGRldE0iLCJtYWMiOiJmMGZjYmUxZmY2MzYxNzNhNWVjMjUwYWVkZTZlYzdhNzBjNTgzNmQzZTA2YTAwMjkxZGU4MDYyMjRlMGJkMDlhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkNLcGs0cENubGhTS2t4NDRhemdTVWc9PSIsInZhbHVlIjoiaE9BcnlMWElKeUVIRVFOeVRGTEFBd093UlVQNmdyNFJTSjdHcFk2QmlGajZ5YmN1dkk4VmMxZVhQMWd3TC81Y2syWmFIMXg4eWdObFF2U1c3VWJsdDV4SjdhaWE3bUlBVkNpVnE3R3R5U3pPdE03MXBlUVl3d1FnQXFPZkFJQStDMkdHR3NKcVI3aitDNGE4VUF3QzVyY3VOcjdKa2VCM09SUUg0RUx2NEVHNTFOMVFHVHpWYUxiQkhXWm54c2tBbDMvUzRIb1lySHpEemw3RWFsRmZ6S0l0NzQ5RXk1azZGbVBXWWpBQm43aEd4SWlWU3IrN044S21BdUl2cjNmUytVdDNTaUIwS2RuNlZRSDlvVlRhNGZYaE5QNWx5c0ZkWEJ0cjk4VkVPeTlQODdDTWx4U3pNK1VoSHBudWoxc0s2K2ZNZXJjeDVhOTVMcEJHNmpDTUhZZWo2dWZDM1lyU3RGRjhGeng4TEpMME5XdlM4ZXVqaGxKbWpUSVFXc1E4Uis0b2lwcjF4TjQ1bm5XVVVIdm9aSlJrNUV5WWhhSDB1M1BjUHFHTFNRZHprOEVvaE9uSWJ2NVFwbW5Ic095dSIsIm1hYyI6IjhkMTI4OTM3NDFlMzA1MmM5ODZiMDM5MGYxMTQxMWI0ODQwZTQwNWQxZGNkODI1MjE4OGQyNjA1MGQ2ZjI1ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==