Один звонок обошелся калужанину в 200 тысяч

Суд вынес приговор 47-летнему мужчине.
Дмитрий Ивьев
11:48 26.11.2019
1 6325
Читайте KP40.RU:

Районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Калуги. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, рассказали во вторник, 26 ноября, в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в конце июля. Калужанин был пьян и почему-то решил позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о заложенном  в районе дома №43 на Грабцевском шоссе взрывном устройстве.

Бомбу в итоге не нашли, а на телефонного террориста завели уголовное дело. Решением суда мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Новости по тегу
eyJpdiI6InExZi9XZnFudURFc1J3ZTkxbHlTanc9PSIsInZhbHVlIjoiMEJoelZ6TVd4VXF6NG04Z1hEQ2lmWVA4NXFBYVZTRHdad2dvdGpoU0Q1NGdEWU9kbDFLUlFUNkxqTjRaY1J2WVBUUnpWdGdKdHJLMFZncVZmSWkwOUpFczY4elpueG9xV2pXRi9sTXZRYVhna2cyREhPTERxVzFWZ0pJYmpZcEUzQUtYU0NibUk0cDNIc1cwV2d6MmJFc3BseWd0NlZhK1FOblAzd0gyd2V0VCtnU3VDQnVnd3ZnOU5tdlFQTFdUbGVjUkJ5RkJ3OFBvbTk0cFhLUUd1dFhvZXRzTGpGVlFsVWMyYnorSXhqaHhvZU1JVFF4YUtPQlhYdCtsMWhib2RWSmt6YU5EME9BZUk3dUgwSjJSUzVEUWJtU0RQS3ZwTHk1dzBGYlYxcGZ4U3JHSnYwUTc5ZDV0WEJpVlNiS0lUOTlCZkhnbzlyV3JzRWFZZjdMdlNwZnJBWlU2K2gvVDkrVjVqb3c5QXNtNkdnTmtNZzhUOUptNHd2OUhsN3RjZnJ2d2s4YmRwQWxaQ0srdzNsU29qK3k0OHg1UDFNL29HdlU5MFFWQ2VtNXJWNU5MWFRlclBhamlLcDlSMVNnbXNycmM0cWV6NHEvS1pQSVRncGNQYWdBK3UyNjdIY3N4ODdBS1FmUzlpTllwSVRSbmNuaGhiaVR4cGFIeHE0UVozVVJUQldtWjM3V0FEa2k5TFRXUEUxRGVmS00xbWdjdFExK3FDVTZhZnlyamdpYnU5S2Qwb1VsbXBHdHQ0c1lwcXhSSERKZ1pYaHdoWXlyeTc5bGFlMXVpNGhWOVRpVmFseGhWZGtISUNkbGdTWXNZNEZHeXJrODRvNmRWcUFoUk5hclN3UzdiRzYwdkNDa2c4Uk1ZazVVWUMyQ2FGR3M4TG9YQmsya2RMcWR4Vm83M2lJKzQ5WmJPbkVlMEpzdFAyc3VVaXBCRzUrUW02WXhwWmJSS3RacGNYUkhXT0hOUFMvUU93akJYaGdIditDSncvcDk1N0VOYVQ5U0xPaVY0IiwibWFjIjoiNDJlODlkMWFlYzRjMGY0YTBkMzNhZmVjN2E1ZmZjYmQ0M2EyYjI0NjVhMmVhNTVjYjExNzk3OTU0YTVhNzY1NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkR6Q1UxaWtpUVFMTUYzQ2R5Vm5IMUE9PSIsInZhbHVlIjoidms1OXc4YmdKM2lNU3JRZ2k2QVdDanFDN1lUM1FmYmdEcDNmbjFPK3UxK3c4MXRNZng5ZnF5SU5SR051cXMzc3RMa0VLbmNISzNXSVc3N0VzK1g3Zy9CQ3BpRFJBZE5BdzJ4dlNzdGZpb2tjSmxFdnpiSEEwNzJZZzBxMlFhS2NITGtlTFRyK1FMcGd4S0dwWWdHVitkYW5Lc3RMczBpZXlnNXNRdE1XOG1hSmhHSm5DUFJaSnZtTDV4RlcyREEwTEhia3k1VWhPWkhnQXlXK3V2YWovakw3QWEwMzNKbENsekhhODVlM2lTV0pjTHNyZGtGa05LNCt3djEyTEFTWGp6WENSb3VTTHN3MFp0aitXY0kvc0tSTXRTMVFkR2hGaTB4SjQyREtQakxBZHNmekxKQUlhRlJiWUpkdW1rRGNNekJmN1RmZmdCdlNhVXVvSnk4Q3UvZi9INVJUUHB4NkYrUFJjRXhyTzlIL0IzeFBGOHF5ZEFJVThTOG0veG9CRTl1RXFFZ3ZCMHA0eHBZQkZhTUF0eVMwaTd1NnNXN1VlQmc2L3FQcXhsWWJrdUFOdlVpMVprQkU5YXVmeVZFK2lRMzZaa3BKb2V5Q2F2RDJyNkc1MGdhVUNFVW9jR3J2RHI4T2kybHpFYVhOK0ErNDNiZndxaGRPYUhaWUNNQld1ZHFEbWtiUnFTa2pwbG0xQTY2MFcwMy9IU0xhTWFQMnJxb01BdWtrYmFwa1c4Y0RKaVY0OFg0WGx3TG1LTEErTlBUYjBMNVFFL05NNUF0Q1R0ZG9KeVZMWi9LaHI3Rmh3V2dIQ0RYSXFFM3Rwa3NSWmRyNFUxcW5vUDBPR09iNlVmNzVycFVsL1NHcEdycG1CSlkxUlZHVzF5cUJCdEVmdm50ejlISklsdGQzNGFNcEhJSW1HV2lyK05Idm5yaVRBblJXbElPWTdnL0Fsd05BTDVGYlRRPT0iLCJtYWMiOiIzNDZkMTRlMDE3NDUwOWNkNDU4OWI0YjRlYmVkNDcxYmIzOGYzNTIxODgyOTBjMTBmYWM0M2IxODAwNTJjZDZhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQ2bWcrNndMdW5XN0lZY0JjMnRDSVE9PSIsInZhbHVlIjoiMTc2UnpxL2NYQ2drVHROcy9Qa1pXcTZmQ1VzV1lOQk5OWmtTc0QxcFlrdVFiM2tpbXFpZnNLRUM2SExBV3pTY3FRa2V3TVBHenBXViswcXkxN1o1V3VXbTU5RitIaHZ4emxqSEgxc09zTkRHd0tIc3lDZm5EdHQreW0rV2UvQWc0T2RqalJldWNCTUlRUHJnbldYTlFkUEtXZkRiVnArNTZ6UElkejdMRDZGekFWN1lqUE1vK2twT2VhMHp0Rmt5V1orSi9BYVpYZFhQcGViaHVveUJ1NzFkU3cyWmRQSTc3U0JkWDJNMm5iT1RHR0FrMXFTVWlsZEtQenFqU1M0ajF2WElZT2pHY3FaSzBSa0ZTR21ValVtbnVSNVhIaWtHQ3FFWVljdjlDRW84bXVTT01hUGNTSzlsUkRaYVNzaUlEQVB2UmRldWszZUVDNTR5NXZvdm9uTFB4YWJOZVA4RFFtdmNVSmIwdmQxaHZwNmQ5L0t3VnV6QXg2cGVBZUR4bkVKMEwzZm9qaXlpV09kK1pLeFdGRHdUWlhVUVVxb045NjZDVnRZeXhqekphR0VQbUxsRWdVQk5PWHNSRTVmSVFkWHVzOGdJWVJxK0QzUjRxOUkrNkxFMnBVRXFtYjkxNHN0WVFleHorMm89IiwibWFjIjoiNWE1ZDViNTBkM2FmOTkwZjhjNTgwYTJmNTFlZDdjMGNjMzEyZjQ2MjQyYjRjODliZDFmODE2NDQ4NjU4NjJkMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijc1eGZSN1dza0JYbm9JaGRkejB5dUE9PSIsInZhbHVlIjoiT2JCTTR2MldRQ054RHhOM05wU2J5NEVLQThjYU8wTmtvc3pjU2grSTNIMlhuK2YvMm8veXJKc2dTdDRYNXIyZ24yMk1oaUNGZE1qWitEbnl0WG1kQWkxMmpSZ09XczNtc3FldmlPcmNWcm8rMHNrTFJIWDg3Um1IdmRScXRMOHY3L0psUUpuUFVtRWtRYm42THd4SUM1MXgrSGgyR2V2bmZHNFVFMk4zbU9JNkdBcWhjL25Ncjc5bUl0ZGZxczJ5TXFoZE5FRmFqNmg1UFdvSUdFa3hkT0pYcXhXNHdjZWJYL0lCbk5oc0FhNE5UbEN1dEtES1c1emhYV0NnOEpQQUgrSUs4S3M4bTRtS3NSRUFtdUNkRThlSXZ1ZGxLWE9lbnJIWW1SQlErdkhQZ0R1SzB1RjNwOFRkS2dZVjV1MngzSXlvaThQSDBlZGlKdXZISUNmYWlVMi83VzE4VWZuRi9XUFNBMWw2dDBwVjUzWnVvcTgxUFlmcG9pRTZxczZOSGZEbk5rVGtHNy9ZVTBDUHNRRUVjS0JIblBaTWNlMkU1ZnIvWmdhY3N4SUJlTGd4QlFMUmFjcE1GNTFFQmQ0VXpMN3NWN2lOeU5JVWVaKzR3VUFZc1JpMGFVNGJZMXlSSlpjZnZqSFlSMjg9IiwibWFjIjoiNDUwMTczNjk3NGNiYjFmYTM0NTRjYjNhMmVjOGZjN2M0NzIzNDZiM2Q5MDMwZjAzNDYxZjljNDVmMDIzZGRlMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJhakxhMEhaMGE1YTR4ZWtjRThMdmc9PSIsInZhbHVlIjoicEhyMGd5WE1RMTBoRDRvTEFWT3BhS3VQUWNxalRETFc3V1NrQ251ZmdNdm84K3lDNjlsVW9HNmdIL0JUMkhhYkxIZ050YmZPaVVxSGx5YlVGNk43enFONjZoUUJUb1JDUTZPVFNTcWtPVXJoelhpT3U5QjVHaXQ0WnVUbFBUWDlXemVET2o0eGw3bWlSWkJFS2lVK3doMXYxb1hWSmM2dlVmRWhza2VwZzBpNU9wNDdCaGJEQlVlNlZrVEVibVVSSXhhZUxEWEpCWW1FZXFacUkvbVdsRkJJcGtrN1JTWDgrbjFlMTdTUGxhUmd0VitBWHRpaHNYMkl6R1V3N2lMaFBNWXhXeEY3MFpYT0kxOXFRb2dPaTNWSnNGb2dqS0NHODFvSkNMMUpRVGd4eGVkUlUzYzR0MVFlVFBCamhRSDA3dzJrZEpJZ1ZMOUU2aHlXZitTb1hPcks0eWtDOUZnc2JXbkpNU3BPNy91M1lWMC9OYWhQekxoQTRVa2xFSStXVEkzVllJMTZUaDRmaUVOUWU2cDJRQWJTRW5UTnlQRldSYktQTmROSjdIOW93cmhIN0U4MmQyb1VDYjBMK3RydVlucHBkMmdaUjc1OXlZNW51b21DL0c3MHFyOUpxbEF5ekJuUlNvSkEzV0RPUDJnKzFXZDBRLzI2L3Z4RzhCS2FocmVaL1lqdDRYNzBaWUxQeEdYN0htbWsyTkp0Vkh5SzVqUTl2MTVVK3RpaWVydjJrbEtVVzhET0ZEYVA0VDFVZ0dSSFdxMU03Nlh2bzU3cUV1b1RxZE16cFlGcmIrOElDOTNHRy9vREh2eFcrV0NiSUE5YW93ek5pckhJemNzdCIsIm1hYyI6ImE5N2Q3NGVjOWIzMTQzNGM1YTZmNzU0NTVmN2Q2ZWRlOWIwZjg5NWIwZDRjMjAzYzE2YTBkMDVjZWRiNTZhZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlFrMCtwUHNLd01XWTZGVVcyQ0YyMXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ09jQnB3Skh2aFcrSFpZOG1aemQwMDduUmJyd21GeDRpeWNTcUlieWx4NUE2bThGWlFFeDV0S2kzdjVhNUVEblI1MnU0bDBCN0xqcFM4eG1TOExHM3FUM0xRalhyZDVldFo1TGYxQlpiVCtHdGppRi9aZ1JvanBReHppSXNHNWZGSzk1MzNoTWZBN3gwdGZaZWllQ1hGcjU1QlcyeFcwK2U0Z20rTUI0UCtPTGpNWlVkMC9rdDdGYUNyemQwdHhGb2szNDh6aEVBZnV2aUNQeWYwQnRiU3FVSkcyanFST2plUEJYNDFTVmpBZGVkbk1KamFRRG9leHdrQTJuelVqZUxzOCtFWTRkaElpOEx4Z3RPNjFZVXR1aElkS05JeFVESWxxKzdta2NMc1dtdktKUmJmb0RsTGhmWXBQTWFkV2NPcm5xMGRWTDYxK0tPK0pnU2RjV0pCWlY0YXhYMUNYN1daOE80VnRjZmdZd0hoYkdWNmRyOFdDZ0xuaGFMb2dYMEdRMzVEem5pMXFIVWYzZlBkMXhsWjNLQy9YbmFXK1lyT3YvTWtRK3QrS05qWU5TZkdRYmlZK3NFektSSDBsVDI1ZXlOUVZPQ3BnZGZWME01WHJHclE2WTlBcTJQYmlOTDVTeHhzaE5PeFJWZXUzSGJqYko4aVU0R2FndjY3SlNhZGN5bWZSRkg1Z0hJRTJFWDgzMy9sRTdyVG5VNU52S0NyWFdHNkh1MFJ0RjdLT2ttMTl2Ri9uTVNZcFM0dGx4Vm1WVS9MVGhxUlhROUlFUnBreUpodnhTaGx4N3VjNUZodkUzMVFLRm1VZGFuV3h6RkZpaE5mV0ZMd1ZvNElkaHFpYjlDS3AxTTJRSkJYdkU4Q3hPeVFzSTN2S01RZ1VYYnBoSnJ6Wm9hY0ZWVWxoby9CMWdoZmFkWE5tVzBGVEkiLCJtYWMiOiI3MzhhZTY1NDZhMDc5YWJhMzViZDdiYmI2ZWJiN2QyYWM4Y2Q0MDc3ZWRjOWY4NmRjNjY3ZWQ1ZmEwOWViNmQxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjI1RzFkYlZ4V3BvZVlZeVg4YnJ4eXc9PSIsInZhbHVlIjoiRnpjTzQxYWhpM0hkYWhNbVh3VDUxb0ZaWlB3akkzckVEbnJVK0Vqd2sxN0gvUjRnMzVrM1B3QnF2Q2hkN3lxcDVuS0pkVWFuaDFzbmRScWtITkhXNVhYTjVSUFR0TjhOUnZ5S1FUc0Y0MHY2Ymw0T1NhZExiRGFCQ0gvNGgwM0R2TC9XaWMzZUpYSnl0dVFVa0Y3WVBOSUhJSWxkM2NnSW1jOHRMNjJNK3J3Z1pTVkxMZWQreXpkVG5QQnhqNk5LcFFjVmJCL1NPbmp6RTZTYnlrMkJERExYd1ZRNUl0eVZ3dXVyVmQ1UVhMalBLNURZYm5QeDRoN3VMYVFPYWFhZ2pvSjlxQ0w2dEgvVklJTkpLUEpoU2hOejlOeU9FYmdCcm1CVE8zc2xQUy9uUzBvL0YxY1JpQnpQeEtwL0pOczhqM0JyWmtsREhNOFVYWEVYMGcrNUVBRjJyaTBCcVk5ZlIwVGFXOWQyWmlNUjAwS0Q3clkxTlFTNlJ1SnNFaGxRcHk5cjVsUXVGSDlaZnZTWDNoeFZIOVp3VVBlT0hFWmlRRG5SeldxQ3pad2IwWUE0bVVjRGZmaFZHdnUwa2lnNyIsIm1hYyI6IjZjZTc5NjA3MzcxZDE1MmYzYTEyZjQ5NzM2YjZjNTcyZmIwMGJkZDg1NDk1NGFhYjVjMGM1MzY4OTVmYmU5ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==