Новость дня Криминал

Калужанин отдал мошенникам 21 миллион рублей

Мужчина поверил преступникам, когда ему пришло сообщение в мессенджере якобы от имени бывшего руководителя.
Дмитрий Ивьев
12:58 18.04
4 2723
Читайте KP40.RU:

Мужчина поверил преступникам, когда ему пришло сообщение в мессенджере якобы от имени бывшего руководителя. Там говорилось, что скоро с жителем Калуги свяжется сотрудник банка.

Звонок действительно поступил. Мошенник убедил калужанина, что кто-то пытается украсть его деньги со счета.

Мужчину уговорили снять все свои сбережения и деньги родственников и отправить на некий безопасный счет.

Преступникам ушел 21 миллион рублей. После этого они перестали выходить на связь.

Сейчас полиция ведет расследование уголовного дела.


Новости по тегу
eyJpdiI6Imx4dVhIazNabEsvblBDaHgwSHBuN1E9PSIsInZhbHVlIjoiVWNoZXJHbGVKNHhxN0l5cUMyR1lYamVoNW9JUHd4bUJwdGxab0FFVGV1R0hSNzE4NFNYZnFkV2FrNzVNSHRNQksrNENhWDI0RWxJWTNab2dETUx2dXMya1lRNUp3TEgwTlIvaElOYmdqOEJIemkvYnFpYm05Qjd4c1Zsay9CK2F0R2tBVGgzMVEydjBOY3NlcjRIKzNZTktSYTV3Qk5kamJTM3M2cGNIajNuaU52YTZRTDA5MFJOb2F1SkQzM3U1dHZuV0xMVkFuK2N4Y0szQ0pYb1lXRmx5K3c2ZFpkc3dGY3NNM2V3TXBhSHJUZEFQVTkwdk5jTmNkajFPcEl6eStNWkZhQVlzOEM3Y2VVNXJEeE1sMkNGZGlIRWdGc1MvOWFVK0RFanFISkJrME5mTmJPc2dNeCtaaElTVklPZFJtMEM5TmtTaDNSdGVONkgzdFd2RDBkaDdGcmFWMHg0ejBjQXNLRSs0S0xaTnJSY2tydi9wYTFnUnpBcGRPbTZ2aWJGcE1MSy9SeEhnM0FEZTcxa1p4YXUvVVZjRXM2dUtodGc0SzdjN1JwRzJyYTM4S00yd1VxRTB5ck9QcW1yaHlod3M2VEtQTGxHYjBjY0NGN1lnVmdOZ005V2lkc2R2RVVySGNrZktGSWZDTDJ3bTNoaEtMOGd4YkQ2SGRJSHdiV1JLNFJYVExrUzVMUE5ZblNpbGlsbFh4bUVUdVVXdkZaSURMNll6WFF3UVBhY3RBOEdSeWRGdDJnTXhCbHE1clFUdWxaUkZNVlArbGxOMHFLSlZzdFpGQ3daeVdXenFTZUdPRDRaaHR2Rk5TTHpOU1IyM1BqaDJaTlYvQ1hzUkgwVUtZM0E0RFZVNkRRUFJidWx1VVlNZXlaQUU3U0IyQ3NxcjdTN0Y3M096d2drNmZ6cklUd05XWU5peXpXeEZlZzloV3JlV2ppcERzeXVlNkFNMUwwZjA4SUorSG50NlVtQTl4eHVyTUZEMDlPaWNIcTBwR1JyR0t4aXc2Rkd1IiwibWFjIjoiMGViMTVlNjBhYWRkYmEzNGNhZjdjODZhNWZmNTY3ZGJjMGM5NTFmZDA5ZWE2ZWFlYjUxZGU3NTAyMWJlYWFhNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJNcEQySnlYc3pPSmd2eGcvYVFlM1E9PSIsInZhbHVlIjoiNUl3RythZG9UVEh6aVUwbzYzSlpPS3VsNE1sYUp3Y2FrSmlZVWJuZEFUWVI1Sjk2dDVINHdKQm84SGpHWEJxTWN5T0xQVS9LRkJWUmoyV1N3RmVXSUh0MmlCblNCQWwxMlhMOC9uMzlkYkZHbnJKeC9GcTRwREw1bmdLeUhBZnFDVFF5WHZabFp2bVRoOFIrcDFMZjNzMjFEQ3ZXN2x1cTV6M01paXBVOXEwOXZwcHZMNjJLZk1LZFpJdVBCZjJ1dEhOeVRNOURHM05pYVM1SVF2SlkrZlZOYTBac0xyb21NVmcrWVdONmdhdUxBS1JLN1BCeFhLU2lKUnkyRHVIUVdlSmRCUnpWZldjZVFBeWlMZTNPdHBjMTI4R1JpMHNpVXJDdGFyZWtjNjFmeTFvOE5HWXdtdWo3WFIzaVp5VUIyNDNScThLbTJnLy9odlFiOVpsUzJOMUlqUGUrSlBWQW1uRHRpendxNVFLQm1DVVdHc0tFc2Vhck9TR1MyWWExU3dhZ0tLSmpqYlNaakU1RXZ2WFA5bUovWGd2eG1xMGllWVBadEpHQVdINEgvV05zOVFiWkhtZG1OeWR0cTA2ZVpvS2FaWXZTSDVvSEhENjdaVG1tcFBQMmVwQmxnSzNFODM0L3hGcmpPVmduaGhHY1l1S1pwaXhUQ25CVGNNOG01YzZTL3IzNFRtOEtYTkdFWlpQRWx3RHFHNUdwU2dwcThCdXQvM1FPalpITzNUN2Y4dmR5Z1FrN1YwS2Ewd214U3NrdFFJRi9VMlpTTXo0YXpjNlM2aHNPOFQ4aUpMODQxWkxseDNPL3RxN3VJVzVUam4yN00zcXpUUGJDM0RwRzRSSzNlRk0wbnJzUXRydXhuRUtwSVg0VEtVWjVUQStUaDBIN1N3dExiNDFpZHBtaFhvVWZvcUYySTQ1SG03b1Nlamtzanc1ZlM5RzQwYi9sbDNNZXFRPT0iLCJtYWMiOiJiYTE4NTg1ZWY1YmE5ZDhlMjNlZjE5NDdjYzk1Zjk2ZThhMjI1N2UyOTJlZTEwYWU4Zjg3M2FlZGE4NzlmMDBhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlV1ZVFmS1dicmNtM0lOZTR6dVJUekE9PSIsInZhbHVlIjoienBsampqZkVWY1N1anpHMjhwNnFTbFE3WVhhMmplTXNsd09jR0lxUnkyY1BSVkVaWDVPV1Zqd3dlZTZaVzNtYXk5UmdVZ01nMXZyQVliTHFWenZZSzBubDVkeVk5MGJ0aDh5cUJGUFQwZkg3MFBvZ1BXbmE5UDRQTkRpMUZJQkduUXJ1N0s2eE1zRWEwcm83eU50K2RUMktKU1pBZHQzblBCZ2NGakNmNWpYUVVGcXVKeHBscmNXeDljN2VFcjAyOWJyQkhMbTRQUTZWWGhLTzBLOTFhQnJvU1NoY3Z5MzdQNzJ2T2w5TTNHRUk5UmlhSmtna2pmVG5jYWhxVktsYjNQbmRDTmxQcWxEZVljVUNJZTY5SlQ1dVpDSDcxSXBFR3ZXREo1YzlVdWRmbVljRFRJMkVFdS9YL2JZRzdJNG44czlhUTlHcFkxNU85b3Y2K3REVXh2ZEhzQW8zMkVNVXQ0dm9RbWtyZmZZQndOT2RES2hQZUE1ejJlOTd6bXlEZ1pjNXloQkVtenJPY2w1bEtORjNZL2RTcVNWS25YNVlvT0k0aU8xaUdCc05XWWxJcjRJemVXN2ZSQkVoakxmZ0Z3MVJrakRLTkJwZVNIQXlNYUl6RFZWSG1hMnJtcTVNdXNFRUdGWVBiUGM9IiwibWFjIjoiZjliMjA0ZjBkZDQ2YmNiYjRmNzQzMDc3NjNiODQ0NjIyN2MwODcwMzQzZjJjNWZkM2Y3NWNmNmFhMzFmODU0MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkJoM25RYXkzK2VUNmFOUXgvSldBM0E9PSIsInZhbHVlIjoiaUxuZEJSOEljYzZLMStDcWxVa1djU0hPVVNoaDZTb0RrNldCOFcyL0oxMFBKVGNtUVIvckk3RGRsU2lCOC9UUGYrby9WQys2bitYTzFMNWYyS0g0MEpZTDM1RTBtbzZuVEFlQzlnM0pBODk2QytqUGFla1ZibmRkWjBjdnNrN1ZPMzN3YWs2VmhjTEZNaHFkNkh5NWpoSis2blV6bFBtaWJqNzdPcWxDbVFzWWs4N2VYVmtkUFQyTnRMb0c4K1ZNT1Noc29aalBLODhKZGNtS0c4eVA3T2VLMUplOTlXbDhEN2hhazB5TUtSNFByQXl5R01JVGZ1a1luMTB0M0RXRnFLYmdnSkZCZ1JseXBoamllNXVaYm5WY2lobmdNYlpxZy95YS8xT2gwZVVSTHY1bVJ3RXRHTGNob2dnRHUzbFFGb0I5N09GdkgvWEc4OW1QZ2R2Y0svSGFzV25jSWpzWU9qMERWUUVpS3k0V3RLZDJFTGVCSGVOVkg0Qnh4YVpUOE1sMnZFMEN6YTNLWjlKZWYzWVF3RUx2N2ZCNE95emJDV3B3WlF5NDNGVFhLcTBhdTBrYVBBZE5BQU9jVVRLSjJ1V0Z1aUN1U0lhYVJNdThubE1kbVRrZC91WVdNdFI1REc0b2tjOUhxYmc9IiwibWFjIjoiM2FjOTg3YjhlYWE3ZDAzZmIxMDc3MTA0ZjFlNjg5ZjUxM2NkYTBhN2YzMjIxOWRjMWU2N2JjOTg1OTMwM2VhZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpIRlg2bmxSNkxxUmVKVFQ3aWgwY2c9PSIsInZhbHVlIjoiYW9OUEtIMFc2Yk5JR2xibEZMZ2VrVUE0S3lLUTlrcFEvN1hSVUVxOE94V2oyMWptSWhMb2FzWWNXSWdKUlJMRDlKUDhKT2FNUjBwM0F3eHhaV2N0MW5yUmVmMWVhYStwOTMrSU5XamZ6dzIwall4T0tSR2lBaE8yZldMWTl5aW44SzR1T1hqSUVvckNtQzJKTmc3ei9McjJjamRIU1R5T3hQZ3ZYQ1JxUkR0YTZFSFl1dU1xK2h4blVFNzI3UkJKaElkZENURFphSUsvekRDcm9Sbm1SSnFhUFRkSTRwMFNTNHNTYlc5NGJEZStIclVabWFIUzFjZUx6RkU1ZW9mR1V0UzJ6cmVoQi9LdTUxS2NnSEt2Tmxvb3FldW93OEVUaGh2M2h4SzRlcnZTUmVGSDBSczdtNmpqWEJMSHRYazdDS2hETzZzVDNWdmNFbVFWaVBlMVhYZHBXY3pDa01nRGJkM1RQKzd5cDBSTkZqTUpaR2pmVHBaMEhZSFFManRtNjFQU1F6WmVPcTJZY2lueVd3VnRFRTQvM2RlQSt5MTdSeG94TjNZTjFTcUQyV1ROMUZGeEo0TUdOSnV6VDNyZ2Z4Rk1vWHphU1c1SkJXR3Yvc3JqNzNRZEpNMTROb29YcHV4NXpLMWNVR0V1Yk1BWjFuR25wK0NsaVNpMm9yOWdPMVg4REt5RXhZditueHBuajNYaFVoRnBUelV6UzhXNUNxRGNWY3hNMXh4RlNmcjlUaUNoU0JmOWhzQnVOUXVKa3RGcG9CcnFKR0ovVGkrcDBQSGk4cjlxRXhXNVJDZ1RKYmozRkhxbmxONG84Zk9KVmlpT2JBU0k1NVFzVUFLVCIsIm1hYyI6ImY1NmQxNjhlMTRhYzkwZmRjYjc3MmRjNWYyZDkyZjJiMDZlNTQxM2NhNmU3ZmQ5MTNjYjdlOTc5YWVkNzViYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IitSUHVNVEJmd1crRWl3WTlNeTQ3ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiWDNmMVVDckVRWFpEaHBnYzFpTnNCTFM2elVwNHZJTUNqd0c1eERRUVgvRDJXUVE0aTkwY3ZyRzJlM05xb1hhV2pxOVVrUXUrakFCcm9xcmVRY0tLSzN0QjdPTzRCS3pYVW9EbkwyN1RVSmFrQzUyV0tRZVZvbjhzS24zT3BPR3JyWGE1dC8rcjVjOUtqOTUzd0I5aTVFeWxseUVnMDhJVnkwbGw4MnJnZnBJL1BRcURvczU3dm1BUHl3OFlLTjR0UUJjcGU4UU1HbkEzWkd3Ly9na0hVQmdxb3RmTUd0MmYrTWVFOTg2bkUxZVVxeFhMa0R3UWN3VDgwTmlwQWFiclJidGFXbUdlZHUwL083UDRCWWN2aS9ORXU1TzJxMGtlWG5iZHNocEF6OHNqRmJRKzRheTI2MmZyTVdXcDFCa1RZREk5UGJjVjY3aThqTGI0bnliczZyY2ErZ0xiMFpMRkxXekpwSFZkOVo1TFJVdHIwRGpxb3ZaaW1uVUR1QlBDZ1AwLy9mSE1nbjljakNIMTFNZlkyWmJmcVEzWkVRVk8xM3d6d3BxRDhVOVMrWXdHVFZ0cHJjaFMyWkVyWEhHU0ZOUzdaT2d5SEE1VEorTWo0TEQ1ZmprYzNLN0RxWU9vS3hibmdad2N0TThEeU1FQi9CdmRiaHlBM3QyVHFjMlJ5b25SU0xrMjIxa0pwNG9UWFlCWlBxVWlKMjRabGF4NXpjSjZTODJHQ0szZDZFWmxhS0RNVEJXZkVMOGV6eTh0elkzSW82UHhjVjgrNHBDMGlWNmhtWkM4V0NpOUdsTldmaklZZXMwaVNtcXBLZHJFOEtTOFB3K0JGYmZFSTFva3BrekpvRUZoWmVuN25jQ1ppNE92NnF3NG1Tcmc0M0dCTTQraDNVTDlvWFRxMDhZTkQxQWNzMFVSREhiQWRLd2EiLCJtYWMiOiI0NzRlYTJkNGZlMGE3ODFkYjdlNGQ2NzQxYWE5ZGJjZGFiZmYwYjIxYjYzYTFkZDgwY2IyNTUxYjhmMzgyNTczIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImpQcWRDSTZ2YTNGaDFGbTY2V0xvNXc9PSIsInZhbHVlIjoiVysxWDlnMEhDaGM5d2NDNHdTNFRBb0NHdmJxeENPWUtNVWcySFJjY0p5bUJObmR5dEpsMHo3NFJlS2JDTjFKWDlBb01yaXNPTlY5R29VSlpjSTljVTlmTisrcHYxNmVHbC9XMzJuN2hZUnBxZkszcGZLeDNrSVlyNGtFSlpOUUxybXFnNVJxSWhNays4YXltemlNWTNmc0htODU2d3A0ejY0NWI5eFZydVRxRHpzT29sSHhFajlML3ExQkg5WEp2b2QxeW83Q0ZlcHQwWWNBazRTVzlUY05nazB1b2lreXhoeHpRaHpkY2V2TVprc0NVclB5cXVrNlorMmNHeUdjTFN4OFZiWmVZNjRyS0MvVlBiemJGYmY5NWl2K3ZuS2VsVWRZQ01Wb1NNay92SUNZZXllYWVDNEdjOUl5WUhJdCtrZmZaVDV5a1FRUysvTjFEenFsUGhQYTZUMFZHVkQwWHpGeE1TNHZRdlVEMVhoNTJiUTRlZXRsekF0QVh2cW5wWnpVZGwyQzIydlpZTkh3WTBFMTNIOUFmemxFU3NNb29VNlhTa0poK0VxMWxtcmpwc3BGZ1o5bnh2WVI1a2VlMSIsIm1hYyI6IjJmNzA3N2ZhNjA2ODFjOWJjNDZmZTgzZmM4OGRhNjhmZDI3MTQ2MmY4YWI4ZmU5OGYwMDhiZDYyNzI4MzA3ZDIiLCJ0YWciOiIifQ==