Пожилая калужанка хотела обезопасить накопления, но лишилась денег и машины

Жительница Калуги поверила мошенникам, что ее личные данные украли и пытаются оформить на нее несколько займов.
11:07 05.03
0 1979
Софья Фирсова
Читайте KP40.RU:

Жительница Калуги поверила мошенникам, что ее личные данные украли и пытаются оформить на нее несколько займов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД во вторник, 5 марта.

Преступники убедили женщину снять деньги с карты и перевести на якобы безопасный счет. 

Этого мошенникам показалось мало. Они убедили старушку, что ее машину хотят продать, и чтобы избежать этого, надо успеть сделать то же самое, но быстрее злоумышленников.

Пенсионерка не только продала машину, но и перечислила всю выручку мошенникам.

Женщина рассказала о случившемся родственникам, которые поняли, что она стала жертвой преступников.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут. 


Новости по тегу
eyJpdiI6IlRqRW9Kb2p4bmFHYnFxcHU2bXN2b0E9PSIsInZhbHVlIjoiTmlrUVlZb1ZxVHlERjJiL3lkVkxyM2NSSGhwYWhMZlBHSndBanlqbzkyT1Q4NlBRRG9kQlozbWJ5eXZjdkJPQkx2THlibXhOQ1A4NXozTkd5ZGFONW52WWZ0WHRsQXpBYjZ2S1lvaUxyWkllRDJycndoaitGeTdKUVBZZHQzNGJHQlZpM0NBVjhucGxVYnRzZmgyUXN3cXZZcDZUSUZqdVUyUittVTdmYVpmYmJHTHVrdFAzSmxBUkxrQjk0WFZKOUtBNXVoMjZZQ2NmdVB2alcrSmxpd1FzdU1POTd2aFpIZ2ZadFF3TVRvM0FHcWVGdU5UWGNReHB5YWtIVnMrR21yVHNxaWt1Y00zaURON1IxVzQ4OE5SZWFibHIzbkJ4elA2bExVaHlCQUZqVVU2dnU2ZFU3bHZqbHRLbndNTHVNQjNzbnBhcnltMXVDR0tmYnhwTjBKWnUydUl0WmlNVlJxemVmOTZXWGNIUTQyUmlacFpZUWtxTUlKdEJhek9ENXNyZTIvWng1anJUV1ZrL3BWYStqWUljMzlsUlozUm10em9mdE95YkFMQjRzcFduYVVpL1pWTmxTeitnZTZHb2tRWWF3QWRYV21pSkdFWGVlQ0dzOTdHWGJaaWtnODRnNkh4Z25kVTYxMTFoVk9rYkpncUJZZnMvZVNvSm1QTlJaU1o1K3E4b1FocVVLcTZXS2xINHFCT2tnWlFkY1BqMDVUZEF6ZytUMnZnemNlWnFnRks2Z09qZEpUTThGMHMvMmN5enV5czJGa0ZtdElWaXNwdUlJajh4bGhURG9pL0U5aVhmemtxczZCOUN1YkhiM242LzFyTUpBcXBjdnFpbndBd2JXTG9uOXo0di9DMk5takpSdUpDTzZIRkRpMEFBYkRraUc3eiswZ1BITWo3LzBsMllVZzkvYU1tbDRMYTloekw2WkVoa0tSOGgydHhwd2NSQVJhUGNWeGp2d1RTTUxKMHZTR3ZSNko2UytIOER1WkNIdjBvWkNuZ2oyMXhPIiwibWFjIjoiYjgyMDZjYTE3Mzg1NTdlOGIzZGQxNTc1OTU1YzcwM2Q3Y2QyNTMxNjI5ZDk5YTE4N2U1MTZmYmYwZDIzNWE5YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im1LcHVNVzk2VWNvSzRoeDB2OXYvSFE9PSIsInZhbHVlIjoiWVpjUjUweGI2Tm1Oa3RMN0hSNWZ5RjJwZUd0VFpySVZpTm5KSXp5YStYQnpHYUtwK21RcnZXNjQ0cmhDaEZuVWlJS1ZWTzB3Tjc1YU5DMWdjVm5PSjRSdVUvQVBJdEZIOElvYnVsSTBmOTY5ZGQ2U0wrcmNwSkxpRHM1eXhrU1lwN0xwV3JnZ1NKRzQzM0RmWjVqNkV5eG9ZZ3NuR0RQbDZNYU5oemdKUVNSZDFzdE5FQm9FNjdoUmViRmFuaStueHpaZDNjNDBNeWZBY01ZTU9wcUdhcjZNT3dBR1N4M1BrbDVmVFBManExSHg5UVFIWmNZbDE4OFE0TjJBWmhCcmw5WVFyUW5qY0VOaUZGek5JRFJMU1V4TTNHV1pMQzQ2VEZPRk5sa2R6V0xzSzYyVm0vN0wrM0dvQ0RacTcvZnJrM0h2akNsWHVaaEZPSUlKTk13QUVQSFEwU3RzWlBBeVVXL0h3cXQ1MUpvSStFekpTbDFKcFJIYlBqSE1DS1dWYjJEZkdta09LRjFMbUpXVEhNejE4S1VJME5ITk44dlEvQlA2Nm5FVW4rYTVseEdVQ0pNSm9UWGszYWR3K0Y2RHFrUU0xODVhMVMwV0ZQWHFaY0RvazVmUlluc2xmS3Z2TDh1S3VBREtWTjZKUnNKRnhIUytwMnpJNUF3M0FmWVczL2x1eTlwVUo2L2wxZzUyMHI5WlFHbE44bi9SaS9EZlBzaHNSK05SUDlubzhQSnV3NXl4TkxqU21CRUZ0eGVCTVc1SnpRemtmWDBrdWlGZU9tY0owbzdHNUdGU1RmcW5GWUVkYllLcW10dWpkRTFiVlZJS1poeFZsVWJWWktUTHl4RkY4bzlGT2RDVnpxT1dOVHRBa0VrdEJreXVndTdNMC9STGpNblhmUDVNano3RFBiOGZYNkNmMWljRFRpcE03TlFWbDZFWGRDaFNHS255TjJkeFpBPT0iLCJtYWMiOiIzZTNlYjlmNGNmYjA0NjRhMWY1YmNmZTIwOTQ2NzU3ODA2ZGU0N2U4N2JlYmNkYzJiMTI3YTYzNTZiYWM4NTQxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im92QlNrbE14c1BYVWF2NCs1TFpxYmc9PSIsInZhbHVlIjoiNDg3cWUvckVURFREZFFYQUgydW1DVXFhb3VsejM3b2dDa0RRQXplSXl0azFqc0xWNUhkTHMzU0JDenBuUVF3YmFGY1RBcGF1akhOdzYwTVBlb1B3ZjN5RUNWQXJhcTZ6RzFPWDFTazVlMnRXUTdzTGpsYjFPVEFMOWhsUXZreStvMWJGUVpySjUyeTRaZDk4ZmJDRXB5U09FSnRveitoMDlqdlBvRUVwUkhiaTM3ZEdIVXFkSDByTW93UTNvR0R0VXJ2cnUzK1lDeXN1YUZPNm1xd0k2NXVxL1NlUU1RMDlQZ05uNWVYdTdLcDIzUzBjcWpMVGFyWmNUZ0VicDVCaGtGdXc0ajVsSkNUTUdEM3lnWDhYa0J2bGdudjZDY2tVd2FhSDA0czNwR0ZTTmdNc0dsR1FxZzYrRDhlSlp6M29UTHkweVVJVWF4ejc4S3Z3UHlOdUt4a1hEL2xJa0kxQ2U5enhyUjRyRnE3RWNHL1prQXEwZXpXTGtab0NwT25sRmJoMVRUUVVxYTZ2dFdvZFNyMklqTG0wWnpiRXdsai85dkFHTEdqS05OOXpUN3ZNdHF3bHBrMmo1TXBpWjZXMG1hemxiWE5FSUU5L0VCV1R2eFZEeVU4WGN1Tk1USUtvVnBERTB3TEZQZUE9IiwibWFjIjoiY2UzZDc3NWYyMDQ5ZmNiMDNlZjM3NGI4MDE4NmJiZWFmZTE0MGYzMjQ1YjNkOGQ5Mzk0ZDA0N2EwZjM2ZGFjNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im96d1JQb2ZwblRDRFpkOTNzSEYyOUE9PSIsInZhbHVlIjoieG9JZldubTFjQ2EyOWpLNXEvWUQ2UzRaVjIxaHBIMU9wdmNOYyt3Uy93R1YwRnpNQnZOWTAwNVVEL3dnQlBrM3pab1A2bURLQmk4SGNic0hCc09OcWxkUkU1R25nV3llbGhKYkcyc0hUZXZqQkZ5c004S1Brc3BVUnpXc3FoTDY2ZHcvZFlsSXZ3aTZuVHFkeVZYc2w4SUt0WURLRWdFWGN0MmFnWk4wejE5YWcxdk05dUZGSGlWdmxYdFNsNkFWU3dRN002NXUyOFZmMjRvZVNkb1RjYm1hNkNQWHVON2trcHgzelNjMHZtY1UyQ3l5cFpIclM3b0ZUZG1xRW9raW9WUElvSWFhckhmQnY3U2xJZ1l3bkh2YXNmTDd6MHRZM2lmd1dpU0VXTFJPMi8vcXRscVJOSlkvZW1rbHpyTlNBYnpycHBCVml4K0JteENBZ1NSMExQUWN4TUZGQmFkNExoTlE3UmczdTU1aWVja3pSMThITmF6bGdtN2FQVkVwZkpxOWZOR0Z6ejlsMHVnU2oyN3EvUGQ4V3RzTGF4ZlhrZjRMbmJZMWR4c0xjcTVXYzlTeSs5c2hQU3gvemcvWEVlRlA3clR0V0VrWGhSUytDUm9wV2RWeDlOVDhmNEdCcnorQmZmbjNKc2s9IiwibWFjIjoiNTA2NTkwNzRmNGI2NTRkOGRmNzA5NzY5OTliZTIxNGQ0OTM2NTBiM2YwYTQ3YTk0ZTgwOTg3ODJlYWFkYzg5OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjJxaXM4VG1qRHJudWJKTG1KWHJnb2c9PSIsInZhbHVlIjoibmNrYmVIU2h2QlpjcVYvMFBKRVc5L092d1dQZXdBdlYxanhOOUFsWHhvcUs5WlNTQTBqQ1FzVTMrbTJCcmRYNWFBUXNZaHlsZ3E4SVRFSGQ4N3pZbGJ3RGNrZEZVdHA4OTQ3SlhtWHZTMlRGWFJzU05jbEorWlllNDYyT2xSdUw2WUI3ZDZySzdEcVFxMmRodEhtTy81Rm51SGNMZmhoaldiSFpOY05COGY0cE5EYXhXb2p4eGIvMUc3OGd6NSttcy9ZZDFyaE5zSTVWNWdTdFRObEFaZ25mcnpiRjlUQVhqN01oSXphMnRQL05aQkRyTzYzVlZUSUFOcllJeW81WVRxM28yVkVGY2xFK0xmUXYxTDZnbkFqVFZyMGZ0cWZEYjlpVDRJQU5uMXoxeU05WS91TXI5RGRPRkFXTlJiaTFaSW0yU2pHSTZ1NlNZMHo2emd2S2lKMnFiT1g5KzhZYnhSamtiUWJDZTZrZzBzSkV2U25VSUxkVWt2eVJyRnhYb3hKcHc2bzF1V0pweFJlRWpENDZJVEFpUE1HR0lySHVWTm94UGx2MkN5OGtwSTV5S3Zha2tKRUVuMFdZWGl4Zjc5QmtvbTJNOFp6azR6RlpmOVZscXF3K2lOT1I1T0ErZ1hUdHdGbDBDVG1lenluMzI5V01kZjRPelRMSEpvV1JMM3BVeWNwVmRNcHYyOFc5VHdOZ0g5SW90UGRadisyRVdlL2VrUG5wOWR0clRCc0ZBeVErSkUvendkMDRKYmhyMmVtdTRaVlJCK1JrME42N3hYbExHcUtxaEdwbGg1RUNGUHRrODE2UFhDYjVWUWg3ZkZySjlkTkROWFVvWHVIVSIsIm1hYyI6IjBkMzAzOWY2MTk2YmZlMmJkYTU2YzMzOGJhMGExMjFjYWMzMmNkMTdhMjY0ODZhZDIxZWM1NjJjNzE5M2Q0NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlRjY1RuSzBkNm50N1VYUVF5elRkQkE9PSIsInZhbHVlIjoicE0rdXhwY2RoR0xLdFJxVDBkTWhpaHllU0pSTUJyTWZzQ2tRQTVOcmpPZWw4eVNjaXh5eFBLSDhyZDE3SW1MQStNVjhjcTkzdW1FbjZETW1TMmFnL2Z1YldpelBtOU84Z3lnYnlvOFBoSG9iYWlFS3lVWkZFaXBoUk81QVJZc0JPL0dxbUtEK0NwZjVHU2VZTytUZm9nem4xRGpkVDJmcEJzQnBidm1rSkJaYTlnU2F1bzlSWHVCZUdqR09KcWxKcU9VUFptL2pGdnVyNWZhUW1VVUwycmJMYU5weFY0Z0hmckNRZFo4MXdORWNNUEJPN0lzN3VWNElMQ2x2UCtoV0tZeVdWbXp4ZlAyc2NoeElDeWR2S3ozdkU3S2hyMHdFWkt0R1dMSVJ2QkwrN0x6WDhZNndyTVU2N3FwVy9ySFU0OFcvbFFFdzNDQkdGQnBzZk04N0NXQ2g0UGkvUDg5YkxMbmlzc3NpV1oxYTMyWXNYNU5YMXpZSzdQaS9VSml4cTFmQ1pLdVV0WFBybTRtVk1CcDJMS0x6RE4zV25kOTQ3dDhUeVNHWDBBSnRKTm9mai80YUZER1owYjREQ2xzR1NCRXFEdk5WMFUwZmpadlYzQ01XZFpTYWFoT05Cd0MzcTd2eHBNZElMQjVCV2ZHM1RxemEvdzNIUzJzdTJBdjVNaGthcmVNUGVUZ0lXYkgvWFExbjBHcUgwWWphK2NvSkVnbStZT0NCWWRRYnV2ZDBVQlB1QTFxS2kxTy81TnJsOEVtaHA1Q3RLa2IvVEUxUDUvbHVnZnFHM2dnQUxLSTBmUkpOM3VZY1FBcExHSzNYbDdLYmtkWHNZd0QyUjBZa1ZXZEVmMXRhcTRkMlQvR3ZrZGdxN1dIVC9kMEI1MlIzajdUQ0M3aHdpSUtBek0rZkMydHdkUUJ2MU5iM3JObFQiLCJtYWMiOiI0NTQ4OGY2ZDRiZjE3ZDg2NWE0ZWFhMzNlMjcxYjA4ZjMxZGE2MDhiZWYyZDIxY2MzYjQwNDhlODAwMWUzZDUzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im90Q1ZtSTUzaEo0MWNBY2ltU0ZqNmc9PSIsInZhbHVlIjoiQzBPdmZ3Y0FOd3dwa1Rmb2QwQ2RVZzl3ZzFDZGxKeHNKNkZ0djJGMlpyWWJWR01QMlZRcmVJMm5kY2xacW9PM3daVFFqZTBnaVZBbXZXR2lqOWNTbDRZVTY4V0FZNjNBSExabjN0b0YyenUzRVk0WjZvQ3Q5MGtTU1loaGl2YnR6TFRwTFB4Z1ljNmI5eDE0dWlseVJjRXVxOExqN2dtbHc1Y3FxdnZNYkJ5UEM3ZmdoVG1XenBJMzJieXU3TWdNM0pJZkl0MStFMjdNdW05cVF6TmhsaXhGYXg3NTR1R1B3MlpBUnpzY2dzb1R2UFNhMzYxQWZ2M216UkVGVUs1ZGkrRFRwQjgxWkVMOUR3Z1BNQTdGbGo0Q21aWXkyYnh3bWgvTG4vY1ZFa3ljNDcyaUZ5dm9DUDQvUVdUcjYyYXRZcjk5Q25oRnlKMnZ0MkVDak5CdjV6N3pjalZGMXM5OWpneVBBWkRZeHBndEl5VHhSREdMYjE1UEZCUmd2Q3JHQTRjc3FKVXhrVEVSNCs3aDBDZHQvc1dxNlMvMUlNSFZ3eUl1M0tQOGJJYnR2elo0Y3N5QmtxbTNheU11TVJVZSIsIm1hYyI6IjhhNWVjYWQ5NTVmOGJhNDg3YzMzNTA5ZDc4OTJmMGUxNjQ4M2M5MzVjZDZkYmZkMGViYzQ3NWNlMWQzMDNmMDQiLCJ0YWciOiIifQ==