Новость дня Авто и транспорт

В Калуге пройдут массовые проверки таксистов

Они продлятся пять дней.
Дмитрий Ивьев
16:56 17.03.2023
7 3694
Читайте KP40.RU:

В Калуге с 20 по 24 марта ГИБДД проведет профилактическую акцию «Такси». Об этом сообщили в пятницу в региональном управлении дорожной полиции.

Особое внимание будут уделять тем перевозчикам, кто незаконно поставил на машину фонарь «Такси».

Также инспекторы обратят внимание на наличие детских автокресел.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ik9ERkNhZHhkNVl0QVk3R2ZXZStjT1E9PSIsInZhbHVlIjoiUDNIU2pHSXRHWlhDZ2xCRlFoamZEeXR5M1VtZHFkcVMrbVZwWDdrbE1oTk1USWJpNVhyWml5ZmJRcHRteVFuQUg0TkE1SEZrMTNwcDZuNEh5Ymh5ZDVCM0s4ZDRmYkpQLzJXS0I1ZkR0NDg0R3EyZjFaNkNLSzUwcEMzbmQ5SDJlcUxaMjRnWUcwOGpGVGhRUDYyOGJ0NDJKZ2hBQnFTUVg0MnpxL1hYc0tIaUdJVUNOdGh0V3RXOWNBNUREYTRUcEk5TTl4RUd2Z2E2YzNrWDlUSUxUb01ET3hJMVVCVCtYLzZmVU9hM0ZyU2xaRWN6Q040V3ZPL1h4R1E5NjFuZThrZkF5MXNiOUt3YjE1OEQrU0dVSkMzZmJISG9oZ3crWHZvbkFJd1puUndhZ0czRzMwV1Y4b3d3RlhxZHRTZDdNVm1rdURuMFhGbHJST2VHSCtiQTVnb3M5Rk5EWUFaVmkwbjcweE5VNDBIWmRhdldPT0M4VFlZcWgvcDZTNVJRM3JLQkVhMFh2NjIxUEdwZHhYOS9MNHdCS24rZWJ2ZEMxK2hDTHIzdzhVY1dvY2hNT0lQL1h1RlNuSWpGQkJldURLUUZ6cFpIWDFMQkxONngwbU1Weno0RnRVengzcUpXRkd0ak5MTmNpMHBNSWZreEMzNTRWZFE5Q3NYWkpUa2psUVgxdTBudGVvTEdRbGRPOTFpQStCSWo5a2Z6Q3A4RVhER1lzS0ZjVDRmN1RTaFBtZi95NTB4YTd2RnBDRHM3dDlUZjRCUVV5eU1ndVVIWndGZjhEN2lzY1hZbVdJVEUyUFZHb3VCR1N2cGVld2ZMRldGaytwdVNqT3pxL1pVWGV2M2hGNWVYeU55SDFheXU4L1hBMXhTVGpSVy9IZnphZUVhYmZBYitRbUhKZXRDS3BIN3VGRkdRVGFtUmVScHJGaXJFeDZkSmU5NGVSb3d6Tk0yWnBGOWxtTzVjQkF5Q2Y0eTczR2lvMnl1QloyakpMQ0xndk9BTEoyVmFQSGxjIiwibWFjIjoiYzUyNjM4MTdmZjg2NGYzNDE0NGY5Yjg2OTUzOTA5MWIxOWEzNTE0Y2FkNzhiNWJmODZiZGQzYTc2ZTU3NzgyYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkQ3VjRxalF3VGV0RVZqam40RXI4THc9PSIsInZhbHVlIjoibHFyMEh0N1VrRG43TExHVGM0MzhqYS94RlN4YkJwSlZxRitZcTUyZnh5QklaTmgvZTdSRUhZYWpBU2I0eHlnamJaSEtsUE96ckpOWjdEWC9ZQVpieFVEOTlxYUl0bTZJUHlmTTQ3MEF5N3RuUFJna0JBdmNCVERBTitKN25TS3VCT3dYZG0wZ0JTbzltekpXakNOOGgwQm14enVKdjV3bGNsZjNWNmRFL1dpMTNpK21QL3VYY0lVMGtUOVRvQWRMR0J3Vi96K09xRm1NQ1M2ellXdjZ5STlKbWF5Y2swM210TUFsOVRCdmlxb1Z4eFFLbDVGMHc1djUzYXUreVQxc2VjUE1KOGJZalg0c3dLZk53NW14WXJtMkJZR1Jhbk4yOG14dHg2YjJPUU13VitYVm1sbWRrTFlxR01lMGllTi80MGNTS1FNNkgvNGVPbERYa2VKSE9saWVkblpoL1hFcTFVcUF6ME82Snd3ZjRQQTZIdFZBeklGVkhqOFJ3eHJDNUFlUVIwQVpjOU1zUlo5S0NIWS9vYkNsNjFGWHNPOE80SHgzcWhoNzlKbHlDK3BhTzdPUTNHYXFmbXlWaUZ2QkZVcHhudmV6OG9XUkhDelRQd2xuMDVGamtqV2REeXdpUDlPa1FnT3gyb0xaNW5rSVlWdDdhYmk3UEI4TWhvQkdZaHRWQksyby9oSk55UHpnTFBGRkJiRkhRRGNjVFpoeE9WMFZKNmVsekhoZHp6TVFLVXUwZHFicW02cmpVOWViWmxWT3BKYnhkWDZhbUhUWEcrR0I1UVkvbHhFa1Z6UzR4U3lyQTlaYXdOMkVuTGhlL0ZKZFg0ck4xUHpzOVNTVVRtRzFVZmg1S3RpZFhNcitPS2FZb1k5UVkzV096Y2pjZ0xwdGRuK0owdUVhUjZBOXdZVTY4T1d4TlQ5aDhVSTRFNEdGb0xmdjVLZ3BHK3hITmRVRitnPT0iLCJtYWMiOiI5ZmNkNWYyOTkwODg0Y2I2ZjkxZjIxODYxYjYyNjY1MTQ5ZTVmNGEzZTc3NDBmMGQ1NTE1ZGY1ODczZjBlOGUyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
24 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdVenFhODFPY1VoalpGbFJjZkE3QWc9PSIsInZhbHVlIjoiNjErUjF1TytRM3ZNK1RWM3hlTXJrK21LMDM5YXBWMEZsd3hZYnJGU1l0UTk3TUh2ZXphVW5EUEZpMC9sN2t0aWtRZUhaSjl5bmhuV0gycGNHS3k4MjFLRWk3aWJsZEp3MUsyd2JqTHRqeEdFS0VXcit3a1ZGbE44cWhCVGxFaU95K05qTTZUVDNRbUdQOEFYQlZEeWVIeEtGbWUwRlZNTGJPRkdlYk5hZVZFSW9yNUtway9oOGhZcHBweXYrMm1CdE5DVksvRlhqTGoxQndXdkF3bHRsemZKQ0JFbTBCNHNIM0tHQ1FzQ1JTMjBhbTVQQXQ0WmhyM1ZCZEo1UXNIb2F5Q0hmeFZBZ3Q1WGRvYlBCd1hTbjI1bjVLc3M3N2p4TkZROXE0M0ZZV1BXQ01RSUdCRU9VRGVhMU9xRzREMFg3UkJoN1A2UzdLTnVzaFJ6OUpqUzc5azhadXhwLzJzRU9sU21MOEJLYzFHZkt2OEZYRmRkbDJENDltaEFDM0psY0pSNXc3LzZqOW9vSGxXSk9PbVdzNXFOc3hJWjdlVnc4ekpyL2JleExqVzJsQVdhS21qWmVGSnBsRkM0R0NFcGNKRFB3RjMrMFU3bFNJaEQ4enI0ZnRHVUN4aG5mOUJESmFVSnU0Vk5xMHc9IiwibWFjIjoiMzIyZmU5OTVlNzk0NWMyY2E1ZWJlNTE1MmY3YWQ3NDBkMTU4MTIzNWI0NzczYzFmZjM5YTdjZjg0N2RhOWE3YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJMdnlQcUZXbnd5WUpUeVI2RVRUQkE9PSIsInZhbHVlIjoiYXpjRDNOOUJaNjVFMUVvWkFWTXUrcVdYcjJnR3FRRGUrc09GeTl4NVFhT3JiY1UvSjd0WVViRFp6M0s2YjBqZHo0WFY3NERXU1ZVNE9iQkgybFIzMHI5aDMxK1hNdUwvYXlNK3BpeUFPcDFHdmJhanExSktkUyt2Q1BQVk54K0N3U0V3OFU0NzAzRFJDOXI0cTNEbHdJZ0s5YTBrSWtvdkp2cmt4NmJzc2lSWXRWM1Y3RjA0WEVMOXpocDhVRUJwdnAxaEhjUjhPTEN0SW9YTUdSbEQwbWhCczY0UUowT2lFbnlaOVk4K0c5Q3o1S3g0bHFMSmtOcmwrRlA5QlJmdStRc0NHYWRKQjcwOWIxSWpxS3VmQTk5ekdDRk4wNXBzRloxSDJ4bS9HcENpVTNuYk9PYXJSTVR3TjBHS2xrVm1pTTkrQ0t1ZFhxTlh6emxHRlFyUUkwOWZubFM5NllSbC9ucGhKVnVIOHZSQTdlaklrUnRCK1poNWJ0MVhQT2IwTlVnKzJKcm5CVXFqZWhMWU4xRWlUdzZYL3lzMmVmY05DQU1nMFhLYVF1SndBa0pSOG1iQVRQZGI4NXBZd1BJUzI1eFUzcXlxREVqK2x5d2puYTN3MW9KVTdENUlLazFDN3BtM2xxUU5pOXc9IiwibWFjIjoiYmEyNzUwMzM1MGIwNzM2MGNkMDFkYjNhNWEwMDA5NzM2MDVlOWVhNDIwZWFkYmQ2MzI1MzZhMjI5ZDk2MjcyYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlQ2d3VLOXRhNmxWWVY2Z2tBellya3c9PSIsInZhbHVlIjoiYlRCREorV05rU0JybHh0SG5GU2VFaWdRNE1WblFpZ1gwN0tBUjM2SmNSa05LNkxFUjE1M2dEWGk0Mk92MzVsSXRzRWdNTjFqWmZmTE9wUkVrcEZ3MHBTV1JEb0xUU013ZTZLaGQwMlpSN0lZYUV1ZCt3TkNLSTYvemE3dU9qSnVIQk1qNXpOVTZsRTlrWFBHYklYb20vKzJZaTlabU03aUFvZ0tkbW5sbERsMHF1MWRJQWRlOWQxSEdUazhyREZvZlNhUEVzNWpQc3BCeE9mVU1tczM5aWtkYXZBa0ZmanU3bXR4K2RqZzlRQkVIa0ZUUnZ5TUx4bTArdGhWZWlETHZyTmVIMkNUZDhVZUVEQUMzWHhjdmdSL1dtTFFrbW10TzVVVmRYWVFvTC9wd3lEV2dsZlp5QVlUSlZ0K1VMNTB4M2htZGZzRzlza2p6WlRTOVV5MUYvZTZBVEFoaTZnUWRILzdvZU1HaDhSQjI4RlN4SU9TUmxCNmtKbmtibWlkQWlyd3FtcThhdXdtODZVa1AzMHhpN2VtcmQzWUkrTmdiSUlIbzlMTXBwM3Y0TFJpU3QxY0s1K3AvRW9rdnRXUGF3dmpEUXRNQlFVSkV3dDA0QjJJL2pKbXJvWDkzSGxudjZnejdNUVEvUWRrVU9oeUhTSUl6ZmdGZ3c4TnpxYlc5UFlMMU9nT1ZCS0N6N3NhZTR2MjlyZEM0UEVsRTg4d09HZEFNcWxRWUF4aURURGV0ZXRDVVRkS0ZRMTdGeUpFVXhERS9veWRaZTVVeTBUU1J3TWtCelBQdm1JQ2JxeS9ld3B2TXlRR3FsdEU3QVljcnpRaHhxN1o2YlptemsvdSIsIm1hYyI6IjBkZmI2YWE3NWY1ZmI5YWJhNzVkZGQ3YjQ5ZmM3OTRhYTZmMTM2MDI0YjM0YTI2Y2U5NDY1Y2Q4YmM4Nzc2Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlpkQ0VleGdhMWJsQmxId1k3VFUxZWc9PSIsInZhbHVlIjoia29HSzYxN0Y5QW1EM3lEdjBkV2xvNDIzSnpMTWozWHRyYjdKaWhPVDF0ME9SSVF1Nk5OdHNsa0pQWnVuMTgyaFRIRGFkRm9uL00yWm90WGpZVHVTbytLbWhFaFhaaktDVk53L2twUmtyWDRRMWEzL2trU3prWDhCc0pUbUh3d0FBaWNvMGJIMi9STEhSMWdKZXBiS0pzWjZnVW8rSkVyRXh1TXhudTV4Q3BHQmVINStLZUFzRUd5KzQ4dDhoUTZQWVhpdGVRVmM0RHZyWVgzREFPdjZTV1pHS1hxWnJNVVBFUW1rTDZ0b29OemFiQTM2N09ESno5R3JkVmdCSENRdFJBNS9KbEx4Mk93U2RPV1dBQ3RvNklpSE9jZlA3aERvN1c3VW5ZaU1XYTFzY0VSMlBPRXUzNXpKcXhRazRVQXlDeXFDdnhSZ0xNVU4rOG1DMmRMN3orcnVueFlhOEpSd2FsQWJoM052RUsvaElrM0QvamlmZ0lQRkdNdWdCUEZ2b09VV0FBaGNMU0xKd0ZoQnhZK1dnRHh1cDN1TzZzcWViMWdLZHdHQThCWjdpZHhUUk5KbHFMMityVFZrZTExT0piS1JGYkloVFVRU09uN1JYY0xoaFMwV2RtZ1FIeCtHeWk4eXN4NW9wMDFRbnlpNHF6cmU4dVQ1dXFYeXNqY3ZKeVlMb2NoajJScmFFWndJejVqaW5UMDFLVHVudnQzdmF0aFJsVlNtSWFMZ3VvY3lBUXMrQTVYMHVyUE83VGI3WVRsTXY4bk0rUm9FUTBManA2cUxEM1FUUDQ5RElFVFlnc2lNeERXVFFFYi81OWlQNHpKbU1uSWJxTFBjMjZrZE9WdTI2dlJiVDBqSWNGZEVESzNycDN5QzVId0NNdVpyQkl4bDA5eWdJQ2pUSEhVV1ZPdXRoV3duaW5OdzVGOFEiLCJtYWMiOiIwNDMxY2I2NzExMDhhN2MwYTc1OTA1ZDZlOTQ1YzJmYmY3ZjZkM2E1MmFkMmEyODUyZTQxMGQyNjBkZTg5ZDJmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjNuRnluWjBkWlpESWlVZ1FYRjdlNlE9PSIsInZhbHVlIjoiUGEyVHg3SEVERWdtZ2huTFhxb3lISmppRSsvZk5IcTRFbmRzajdQZldTYUtmallHdjliZjBwOCtJenJOenNGUmxOeEpRRUtyZlhoUzFDNG1VZExFN1ZmNWpxT0llakE5NVozUDBqMTE2MjhQZURWQTJXOCt4YjFzSkRTb25Dd0RLeEVzVitEa3hlSDRLeDFDcDhhbEs3eTlLUDBLZ1RWTUpRVVB2eDA1VWplanhROVhyVENreDEvdEYzM0ZiQ2crRlhPRk9seWdJNDZsRHJBc3EwUGJuNmI0UVo0ZVh1WkZvRzNuVXV4VjgzMEJrR2ZOS0s5VlFNNHk4WWMycFJlYlJMbEdvbFg3cFVDVlMxeElEQnRNM0Qvb1hwdGpOb3RjcElwMGdTQ2F4QXR2NEUwdTVSYTFGNCsvUnEya0JjVGh2eDBVQUdZRVU5aFNDYTIrVlI1Z0w2UUY1Z1ROQThBTitrUWQ2Y0swdSt2eGxEdkxJNFZuaUVVYTBQb2pYM1l4VmFsclc1KzlGQlpFVkJmR0FyYlhpbE1tYm9tUnUyWk5uY00zUU5NV0RUSmVaQTZ5VU9KYXJNUzNENTE3MGNvUSIsIm1hYyI6IjY3ZTgwOTYyNmQyNmUyMDk1Mjk3OTRjN2Q0ZTZlNTgwNTliMTQ0YmI0ZmFjNmZiMWZiZWEyNDg4OTJmYjc3MmIiLCJ0YWciOiIifQ==