Билеты в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург на осенне-зимний период уже в продаже!

Авиакомпания РусЛайн продолжит выполнять прямые рейсы в 3 города России из Международного аэропорта Калуга в осенне-зимнем периоде 2020/2021 гг.
14:04 12.11.2020
0 2537
Читайте KP40.RU:

Авиакомпания РусЛайн продолжит выполнять прямые рейсы в 3 города России из Международного аэропорта Калуга в осенне-зимнем периоде 2020/2021 гг.

Билеты на период до 26 марта 2021 года уже в продаже!

Прямые рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и пятницам, прямые рейсы в Казань и Екатеринбург – 2 раза в неделю.

Стоимость билетов в Казань начинается от 2 200 рублей в одну сторону, в Санкт-Петербург – от 2 500 рублей в одну сторону, в Екатеринбург – от 2 800 рублей в одну сторону

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика rusline.aero и на сайте Международного аэропорта Калуга klf.aero.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImZEN0V3OCtuT2RzdTlHZERlcGY5bVE9PSIsInZhbHVlIjoiTVl6U01QNmNNbHR6OVEyRmxGMExYbHdzbU81a054MGRwalhiWFR4Rkt4NWpiTW9LUWJBUEZCc29qYUhyOU04U3o5SjR5TjlnUVQ2M3FtYmg4QVN0K2srZVpFOC9vVjdkUThXRVcrTE1NUnloV2NOaldiL1RoOEtVTUc1TlhEOG51ZDFreE0yeFNJdG15NWt3bjZEb0tNR1NQUzd4RTIyNWFCUHg1djNocENDbVc4VVJDMFE3T3VXVVExMUkvblovZ3BsYytYZnZsNjNjNWlsUDlrdUJkOEFrbEI5NG1kZDFrRlFwOGQyckswajZrVjBBOHkwR2k1YWU4Q29mRXBCbFovSWYzTXg0L1ZXZmNxUzJOZnJhMmFtU1hIVnhwUzh0a0hBUUpWaW1GUmxkSzh0ZXNEc3g2UUhlNndlWVpzU2dNcEtEQW12MU1samg5QkpYcG9jYXc1Nmc0cDRhbThVZndZR0VnSkszL0lQbjBPTVRXdStuNzRWcXg3YlQzS2RBR3VaUlJjYStVc1BpbWJHOFdvQ3BiazZuaXJPNGhjYkNZT2RqN2xPNHJJWDhGeWVhbDZuem1qRW5HNmFWUEtNQ2RWZ0k5YzEvb09namVqWS9zbjBiZmFzWGJwUk5zZ3lkM3ZLWmhLcDhZQndPZHJKM09QcENUendlMHBiZ1FpMFNqbTFvMWJDd0pta2hIZEpHeTR5ODRpeUtnQnNxVFpNaHdEU1lWY0p3QVpYQlhkT1lnMkx0eEVEanlUcklWalpobnk3WW4zbW5YRWRyb1l5U2FWYSs0YU5tL2JIMkJnWFBIYVN4SkhENkxKenE1NVVsSytFeFQzUTJIanUrcnd6Qk1qQTMwbXhJN0tUQ3hNYVNFb1ZGQk1oazQzZERzeE9vSUlOekRvYndhVGd4cXM2bDNkcXJXUUZ6YjYvR3lMVWVQR0lacHBkaEljNTZ2alRrVWMvcnpjeXlnNGg5VFFhN3FBRXh5dUY5dlJZY0ZRK1E2V2pId1B4Z3FaWjdEZzBMIiwibWFjIjoiNWUyMmZhNmFmNzEzMjJhYWNjZTZjYTkzYmJlMTBiNTdkOWMyZjBlZGIzMDEyMTRlNjlhMTg1ZjBiZjRhZDFjOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhKLytFVlFwZ1U3YWRMM0lVZTJUYUE9PSIsInZhbHVlIjoiOC9Wc1NidFYxaUQzMkxxRnNQSENJSlloTzNHRWhqTDArVjl0bE9ibmFmWTdteXRIM1p1YkNGaEp6YXZCSWc4U2ZqYkZGYUthVmFhWUdJU0pXNW96OVR6ek9IbytTRHdTRFdRYkRqTUZ4U1dOSTBDTFp5LzlHeExuc1Y2KzBmK0x6aE5rY0dqbm5yZVltTDdxcVN0Z2VscVBxL3ErdmdHUTYrVmlpaU41V3B3VkFvOCthUHQyMWo5ZzhaSkV3c01pd05WVnFKT3hKeC85THI3cm1scXUvdGNNalZ5MldXbjk3cytkNHJCOVBsT3RvbVVONWxWZ05TSVpwU3YydmZFdUxEZUZKTDQ3U2ZtSlQzcTdNUy9rQWRaUGZZWTB2R3ZLYTVWY0hCdXh6d3VqY1FZTnZnckh5NFB2RG1remMxRlREaW02dks5ZGxmcHhDc0Jha0ttQXdEbGZSdUptdUNWL1dtZDRRWEFHRWdhd01CYUlLV254ajRxSVI1Nitic0xYWHpiYmpvVWV3LzBhU2VldHdWSWtZeCtmWE9EZ3Q3L3p3M0dYTElXY1VyQ01CcWV5Ti9lK0hlcUw1MnZwVVF0cjBBRWRBQkxrcUdxZkhwVUJVdzI1TkVBeUlqcG1EeEVkVjNYcExBVDZmU2J5dkpuSldacmIrS2RwbTl4amd0SVprVTdMQldnZGdraUFZV0czZFMwZ3IxdjVoWG5Sdy9CeVMyRVl1NDkya0V2RzhheTkrd1dsVDlDNTliQXVicDcva00zeVlOVHlobk9FcW9KbTZiSU8xMFlZRjRaVzkrV2pNVlJKcEhFZHlEYVVSR3JXdVFaTlVyR0wvZ2doOGw3WHorTmc5SGdGM2JscVBBZTJBQ3JzK2psVTdSM0NrTGtHb3RiL0FJZ2l4QTBaRE0zRGF3M3JrQ2dmcTAyamR5VHhpdHdFekZBZ09QbTJmVGtxVUowcnB3PT0iLCJtYWMiOiJlODkyYmFmMjdlY2UyZGI3NmNhYmQ1YWE1NTIxZjU1NTYyN2ZkOGZhYTdkZDY5N2VhMGFlODc0OGQyMDA2ZDExIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
6 оценили
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6Ik0wQWpZbTBqT0dDaUlFZkRwWEg3OXc9PSIsInZhbHVlIjoiOHJqbmxDUkRzSFd3b281ckJUZm5hTFIrNVUvOFh6TTdVMXhESmNXSjhHclNlTW5BVTdKYlAzL1VlOEZCQnRza1R5QW5EbGg0NEtweDB2VG5ZaFRHZXFGdUNXSlFDUU52L3JwejBTSWFUL0NWdUFkOEMyeDdMQTBnU21JaGZwSm9Jd3phTzFrRkFjYlU1QmZHcFd3ZnhDVUxwaDQvM0VCNHJOa0ZTaTI2TFJFVHZtNVRtZ081M1Y2azJCQUdEcHdReWEySnJ2ZEcwK2hJQlI3M2taZUhVTnpJNGdzdHVqQnhoWWZBcXhFRDNqczgwQzEwNm5oeFZQc1h6T2pGZll2bFRLb01mMjk0QkRQS3ZDakswbk1jNWRTZUZZSmJZdjFkaUxVVDdmSmJlenYzZHl3L1UxTDNIeWFYd0N1QUR3Vy8zMUxjVEI3aEZZYkRiQWNZYm1Md3MvZnk1QVA1allUZ2dWYitNSSt1WVhXVnhpMUN6WFZKOHFsTG5PMERPSjNnVk1sM0o5ZkIvL0lybXlqNzRtTzJ0SWRHVkM1T0E1RkpzRGFHU01UaFQ2NXFBSjdhVlpON3NIUDBSV294UTBQbldDVHFVNWxiTnJPYlo1VGxYTFYwYVZodWNSR0JKUjdTZjBPQ2JSZFBSbkE9IiwibWFjIjoiZDhlOTRkNTJmNzAyMTM5ZjVjMzhjYWJlZjBhN2MzNDc0MzRmYmYwOThmYzllM2NmODhkOTA5NmY4YTJkMDIzMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjFaTTd3Q0NLMTB3Rk9aVEttNldhQkE9PSIsInZhbHVlIjoiL0Z0NnZTV29CSHlEQnR5cU8xcHU2K2ZhV2NwT25lWHR4VkZJcFNhcUdyMVJYRGlhUmJnZC8vdzJoaHpDNHZoNjFCNE9OZFNxaVdreHVoR1ZqTlI0dVFMa2hROGVlcVhkTzRnSnVLV0F5Y2V0NzdLK0d1T25PTjJSOGNpVmtKSWlGVm43d0lrclZ6Ump6ZzRsN3lVVmQ2YXF2Tk4vamR3TWlSc2M4ai9TTTdKZFhNZkdOYnU2K3NpTDI5ekR1UWlaTThoR0RYV1dRUS9QQjlQamVBNW0vRVkyZkJhRCsyY1c0L25UKzFzNkFIU0VSVFVPRTAwS05yNWN5STB0TnBFaCtpdERLYkpqN1NObElXd0kwUkdRa1hPeFFiLytyRWJFcDBCYUhpMVJ3SHE0WmRoTjVzV0NWc2JRaDZ1RVQxNU5kM2kvak1PUFJSV1NQbXNUMHpFS3ZJN2FxcUNzWWVkZXdPQnpOTFMvNk5Pci8wWmpXYVQ1NFR5SE54bmVaMVJuYlZ0S3dIWmo1R0hlUGJNYko3aXpCc1VsRVBoMVBrOHNwN0diUkxoTGlpckp6RTQ4VVU0T2NmakUxYjN3MmwwM2JtQ0xWUWxWKzFvQzhzaUVBeEJXYWF3SnJTUjdQb0Q4cnVjc0ZoUHlFZU09IiwibWFjIjoiNGYxMDM5YzdhNmViYjZkMTQzYWIxYmVhYmZkMDBhZDBjN2U3MGQ3OGVkZWNlN2ViZWVkNDA4MTg2NGVkYmI0ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlYrMFhEVW9BRWRCZkhZZFBwRUNITHc9PSIsInZhbHVlIjoiU0RZZzRGTDJpL0QvWGYyejFyU2hvTWNBZk9qZ2F5ZHJ3NmhUWnltY1dkYXpXVFB6KzlOY1paSGMxanVmZ1VVQ3dmOGxFYTQ4dExLb0dCekFqbHIyTjhTS3VrYjRhaEUrT0VuWFhQdFVCZTRJZEcrQ3hSNS9TV2dsWHJHMENKVUtyVVZjRUdMVzNmRWl0Y2FGQVk1MTNXdGhsZ1dRZnRkaHJaQ0x5TmtsSXR5TG1JcmRrS3RxWkpOUk16dWxWRkR0Um1vaFROTjE3aktjT2RkVFlaU21YWElzdkZTNS83MmwyQzI5SU5GWWZsaEZkM2xGQnUzS3RiUS9sbEZ0aWZmQUZWNzhaMGFlM2hDbElzTmhOcHBEb0wxR1BTb2hFajFxQzhsbXJBWTVnanltaXhSRlFRMEZZWmlHYXJDc25jUUtoZmhUZVppN0tpeHY1bzZnWW5XcG45cEhjYUFpMlFYalhJdlplVnNIRXNkb3FsbGd3eVh3WHF2cHVvbkVTQjZMWDdZZTVuZSttT2FBZTRZMG9wdjR4d3M4dVJDQWpoWm5pRTBYMUgwbTBWb3ZoTmVuNGxldWV2b1d1Vmc1QmZmUjArODZEVHUzZU0rbUNSZzhpbXY4UXVPZ3ZqSUFQTHhFQlo2UGhnalhmU0ZRM3g5TkljS2x6c1k2MG5pVGpYczB6WUJmWUlHemZNZ0xOSml1N01nYmlzZEdwL2RIV3VmLzFNVzhscjE0Tks4UHB4cnI3TjN6L0dNMHVMQ2VRQmx5WmZONVFQcGdRR2pKcG1PU3hoMmRtRzdhNEQ4aU40RXdnbDVPYm9GZE5JemZXRDhtSi84ak9zRGJVOUdpblhEVyIsIm1hYyI6IjQ5M2E3MGI2NGI0ZWZlNjhhOTUwZTI0ZWQ0OTY0OTNiN2NhYjAxZjI5MDFlMTNmYjNkZjhiYzhlNjBhM2VkMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkttaTArQ0ZzSk83ZDd4eVJVemRXVnc9PSIsInZhbHVlIjoiVFU3cjVMVGJNaGVyTXNvRnhPa1JJL1hLdlJWaXNtR0NDZHN4VHhaR0wxT3BLTXdmbEZWb0h3MEphbTNYZkJWbmJaQkRjYnQ5U3BQUDEybUtwUU9XSHNJTkJjVno0b3RSTm9kdEFPTEpTdzZiV1V5Rk9vY2pZZ0h1cmdQdlMrbEFScFc1K1hQOE5EY3dBeDNoYndBSjhhQ2lQQkptTTZrVVhqYWxqT1FOMTZobGFpSHRENjcrRFRITTU5Q2UrRU9EN3NYMW1zZ2Z4ZUhuZjU1QzFCSFhMdHUrcklMN3ZIZmV4ZjZyUFF3d21lQVpNSmhMd1U3eFNhZ09hNU1MWStDQVdhZ3Raamk4WnlMR08rQUZ0RDlYL3kxQVNNTDhZZXZsMVUvNFlqTmpIK2pTMXFCTUNxVS9LejhrcDZ1TG56TlZRa1JMTk5WblhCWi85TVI0OWdhT3FXSkVVNXRMMUR1Wmh1Qm0vdUNGNTIyWWhQSVBRUERlZ2c0TmFvaVdjcnZ2U083ejBWSDhCTkhPa3huRDRrNUNKT1FlV1BmNVp6S3Q4a2lkcG9DZXZZWXJEQW1mcy9EMkNEcDBXZHVQa21iZkZZcU96dyswY09iNkNzVlNxSlozeC92dElKL0trUUVQZnBucURoYnV4T2YvNW1pZ01vdWZLY1E5ekdLZmV5QTdpaHl1dnVYVmJteEJXVEFLaFRhRjFLZDZvN1huTG94endRMnRzZkk5VStqRFJXN0NuUThQTXRKekNMNERYbWo1UkZ1VmJvdzJXU3JSdTZDeGIxZ2hQNFZPR0NiNTNESmdzRXkvdUdyQWkyN25aeUFpbjh1OTduK29xVWFKaUVaL3hKM1FOZVZCc3ZOQlRDM21Tdk81ZFgvQnNHVy84Ulg3czliN09lYUZtWDVzQXJRbGNQVEMzM3RTZ2lESjdEbUgiLCJtYWMiOiIxZDg3ODFhNWYwZTg1M2M1OTUxYTc3ZGUwMjBkOTNiODY0YmNkZjQ1NjhiMTg0NTE4ODQ1OThkOGZmMjI1ZWIyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjlUZE9XQXBqZDNzVnZ0OWl3UGlnOWc9PSIsInZhbHVlIjoiYUhRR0xzQUJEVWJzZ01wSG85YzViVGRjQlZ6Y09aVW96TnBremNxamNnZlBibzRrU1dqSW1XQkREU3FOSnQ2Ri9nQWVoTG42ZEJBdEY4cmIvOWMxdm5zV21icjB2M25NMkpuMmlWUFhWOTZmUFBCbHpRdENORysvME9wcGtFdXRWWTVYekl1b1dOdUFaelFMQWtaS2tkRzBJVmVDK1NVTmZveTV0NG96WGs0SnlESHdhYWlIUlM0UFlBd2Jtd2psUTFsd01Dbm5qeWR4VHVzTG5jbHVoUTNqN1AwVWJjWThTSm5WVmpwUmppRVhud2ZUMVRmaVYyd0ViRWdkNXpkVXdhY1FLWnk2cHRSNm5ZbjZyaUFaWC9rNk9oNTNVajBjVThVc0pxeU9SVVJSL2RnRDZzaHRkN0dEeEJQNjdkZTdjU2dtTU1zc0JXSFpSNGhTdllnOHM5ellJQlR5OWY2M014YmFuOFY4RTc5WHNvS2RtL1BuTHhPcE82R1RtNXQ3c0ovOFdmUGhCWEM0UEpETFYxbGRNRUJteGRpK0t5U1VzbTY2WW9laHU2OThkdHRaZ29pVitPN2VQQzBBVjFQdSIsIm1hYyI6ImEyZDRkNmJiODgxYWYxZGEwODBkODliZGM4YWE1NTFkNmRjMjJkMWJkMmI2ZTUyYzU1YWQ3MGZmNTdjOTg4ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==