В Калуге улицу Московскую оставят перекрытой до 15 июня

Погода помешала завершить работы в срок.
Дмитрий Ивьев
15:17 08.06.2020
19 4509
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В Калуге ремонт улицы Московской на участке от Кирова до Ленина не успеют завершить к 9 июня, как обещали ранее городские власти.

Погодные условия помешали дорожникам, поэтому ремонт продлится до 15 июня, рассказали KP40 в понедельник, 8 июня, в горуправе.

Ранее, напомним, этот участок собирались открыть ещё в конце мая.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ikt3dENLaVg1THIwaFMybkJmZFlhNVE9PSIsInZhbHVlIjoiRURaUitqUXo3WXdtbkxhRnNwaXJIMS9xWnREUEZtVmduN0RQZGxHTzRlamUrV0RCdXBDZUgyMGxkUFNrb2tNa25OQ0NJbWVwUXhHR3pKVTFHS0N2cUsyOHNFcUlCWkdDdU44V3Vud242eW9NZGFzNGRVZ2hnRERSdG8xSE9TNU50RDNKUmErNXlqT2RTdEZ3NjRmSjMzcUswQXpYaTRIZlg1K3ZRZkZUZG1HUzFQQVVFTytQakhKWDdqVlcycWNpcVRxUDZQblZWdjArNXJYVHVLYUVYNWlRZHlYZW5FcVhMVnNvMktkZ3Q2Rk5JVWhlRHl0VjNxaHZLQ3Focm5OeFdueG9vcEc5R3JHNXpzNlc1RGtRdDlhaE13NTZKSmV6SHZiTHFianJ2NEUrZ0RkTUpCNldrRFZqN0dDWTJKV29oNzF0Q2dlTWI1cWhMdVBueWVINEdlT3N6azh5S0N0cU1yUGZVaDlhMzlBeEVacXErVVlnYkpHTG9rb1BoUlVSOGZhdmhyUnUzMjBnVlRGaDQyeXM4djZ3S29GcW5QTENBZlhXL1hZVFJLbEs0SU0vcDlCNHFrZCswTFdQdlFLN0RCbEk1UVgwbVZscVQwYjBxeW5pWG11T0xrQWFsT0tTdVdqZGpnK3k1UkRHajcxUjdBTWw3bG56QTlVMDltZWV1OVkwNDlaY2xwelg4amhLN0FrRjREdkZUSmh1bkNkUE0zNWRDU21lQVQxVElYSFh2UGNnZUJKYUdOQWd1b2ZzdktjRGdia3IwdzNYOHFFVEdBUDF0MkF6TzNYZEFRS0VObGhjSlBpN1AweGk5dmFkU09sVi9vUFpZcmxwZW41d1dHbUJNUFJkbFQ3NU91dnM5Uk1aOUY0dHNIQ0hWT3hZdUVBdS9oRytXSm1mdm9YR3VoTXVqOUdScTZwTE9UdFpUNjJZcnZrWkk3U0ltY25VWk9JZ2IxL0VELzhvR2ZtK09wMi9RSEZRVWZ3L3hNM1paY0xzb2U1bHlsVGlPbk5NIiwibWFjIjoiZjJjMmY1NzA0ZWU0MjU5MWNkMDVmNGQ1NjgzMGE0ZGUyMDM3MGUwNTllNWIwZmQyN2M3M2ZkNzEyZThhMjllZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhaSCtvRkhuYzF4dDVxN00vUkFMWmc9PSIsInZhbHVlIjoiYm5DbFRtWnJLdTRVTFhDcllXampQRE5DdTFUTk1lSUVuSzBtMGRUV05zT0hXSm5wQjNEcHlUeHd0d1gvbklPcllBMWhiTnBuTHFPZHYrQ3VrVm1jWk82aVdWOFpEdlcvSUNWVFdKa0EzdkhCdERzRmJPeFpsd0hndEhMKytycWJiaTF1bVZISWhnbmZHRGFwalViMHd6RFV6NHRheElNbEJlOGp2Z2FYNmhnRFhDbXFjT1l0VDJYRWw3ZmVMcDlTQU9wakZFY3FPVlJLUGFkUTVSb3B6aE1RNElNWXZQK2tLL2IrelAycktyaVhZSXZwL1piMEE4K1AyRVAweC9iWWRkaUNMaGU4dk5za3VCbXdTenhnSVh1bHNISkZwNGM4cGN3eDRXbkVXMmhPRzZGME42Lzh4bnVDdk9XTEEyN3ZVaVlFSUg2U3I2WUNydXJ2dlhzb3VkejN3NlVTVjdabWdHSUpsQW54Yk9mRDFaUHc2OVhwYjZRSVV5Z1l4L3hKbzhaNloxU1ZlMzNHRTVNZ0htZU1acUVzNWNrM216VnB3Mnl0bGtSUWdpazY2MnZkbC9aT0lvb09nWEhGVC9CNkVrcTE3ZzV4aEFkU2V5K09TZzl5a0VCZ2pZL0d4djJCWWE1a3NkdnNBRkMwNllqVUROMDZpU3RnVWs4SGxJZHdvOU9MWVJpWEV0MmRIeFpsVlBLTFd5M050cnErVlBnOGc5RGRMaU4xY0MwK1FLSUtUZTlwVnNMakdwZ2VBRnJ6SzR4SnlSN2tSZmlsTStpYzV1Q1FlWGNqWHZPWG01OHhPTS9IZE8vNGFySno1UG5wL0FVKzJYZTlVZXM0eXFmS2hxak5ZNk5xYnY2VHlndDJFdHBRSkIzVFlhZ1ZPWmIyeWdvN2MwL2JGNkhFL0N5dUNzK2syYmkvaGJLN1ErNHNoVHFkaURNTnBpSzJZU3JqYXQ5L093PT0iLCJtYWMiOiIzOGNiMGFkNTNiYTNiM2JlZTVmNGVjMTZjNTVlOTI3MmNjY2RjYzhiMTE3ZjdjZjU0YmQzZTc1MTg4Y2RiYmE3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
65 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 19 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY0UFR0Wk9tMFBQZEkwd1RqT0FwVEE9PSIsInZhbHVlIjoiaFVFd1Z2U0VwU3B3M1d3c3F4QThDMVpjby96Sk9RZXg5UXJleHk1Vk5HQTVHSmZVTGtjWFJTbkdpbGtKenRpM1EzQjNqbmw1dWNRMlplUWFFNkFVWEVZUzJnc3B1dlRHMGJwYnVkT21qUmUyMDMxaHZseFp5SlpRdW1qM2hQNFMyNW41TDI4cTN4VE1XKzhHdjJIRkFmNk0wcG4wV2JxOUw4WEtLNEFhOVhHd1R1ZEk3bldMTXNYUWFRd1RRLzV1Z1BQcDI1dG5Vc3V5K0dTR3hvTWloaWdxWTV0L0NhODdMNTdnSlIrODhmb0lCVnZaVlhxTzRBOGpQUjZnaFVtSTZHeUFHZExWU0pKMTg1UVh2VEViNWVpMHhNR2MrTmxKR1pGcndjVHZDMmpjTEpqWGhHS1ZwK042RFNSNVBoMjd1VW80MjZHUFJPemhVcVZ6RHo4R2RKVW4yVVVQbXArOE83bmZDMTJUREdEWU1ubGRkR3drcE9pczJ5TUhYdkZkVC9kdXhLK1VHSnA3anRHcVVoME5ZWDRqaUoweTd1SEpucTFabENNVWxnYUF1dWdPWnJKQ3E3MGU4Wk1BL3B2N2tmVlRSdVhYWFpSaWk0UHMxaVA0eE45VkdaSGNSSjVpN1NjM3QycXg5N2M9IiwibWFjIjoiNTZmNWJmYjM4NWExY2FkMmM0MjczNTk3ZTI5NGQ1NWEzYzg1MDk0NzI2YjRiYTM3NWZkYmU3NjJmYTlmYzQ1YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlRkeG5vVFZqN0F3S21qTVdRMlVxVlE9PSIsInZhbHVlIjoiRUE3MTY1NzJkVGhHYllqVG50MVRLcHB3aXF1NXhUdld4ZkZvU2hISjFoRU0yQ3hXMGQ0T3hUT2xpaHhHWkdGNjBFY3lkM3BKVzVqdllhb3dsMHBmOXhINWRERmRsbmx1Q2lneStpSTFBSFRMcURTSUoxSjYrNVUzMmNFT1htam51Y0l1OFNOdjR1WUxuWStqYjR5RGhIWGpyakRCU1p0Mk5pWkN4c045Z3hVbXRxY3laMzFhL3Z1NEhTNHdNbTBSZnQzdm55ZjJyUWNCWWo2RExTKzhXUWhjSitZWDkxTXhPMFBNNWI5dW9QaDNTY3pod3ZoMnpVajRzOWtjWm1rK3hlUGhqLzlkQWViVUtodEU2Z0cwWmNUS2hvMzQxSEZLYjBWRmxBTWZqcFVQa1NYaGNLaVlXRHZZOEI3YVpzMkJmQldEYmgvQ0FKdHA3c2Qwa2liSHBYTVdYK2RlN295eVZ2NU9reTBBTXpaWDhCRGlZZ2pUSWs4TFBENjZWS3pzanNJbFNBT0ZpaWNwcEtGRnVhYnBaYUE4ZmE1VjRLMERjZHg2dW56ZDB2cWV0dHpaYndOZmRCUkwwN1pCeThldkRBazVPSHp3UDBBS1E1eW9ZZlA1OEpLUmZtVzRHcGJkaGE0MkJaQXpsTGc9IiwibWFjIjoiNjRhOTMyNzQxYWZlOWZhZGM4OTNiYjAyNTE0OTQzZjBiY2ZiODQ4NWVjMjRmZGIwNDBmYmJkZTczYmQ4ZDA3MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ilk5UStFQUVXKzE5WHFJTmtHNUJta3c9PSIsInZhbHVlIjoiTHd4ZmZMWkh4Q0h5ejlNZ3BXNVgyR2RmbmNiYUdnUWVmTFBRbGVxbG9UVzY2dm1FTzNrMEREZnRneWw3cEhOT3ZNQysvd3IySVVHNUFVQXRvaUdjb1VjaUNGZWJOZXBWYjR0TDVQM2tJZkVVOXdNdmp4U0N3WkhydjZGd1F0NnZ3aDdML2VUOUNBbFNTVThzV0RRSUxwR0llbE9Zdy9oaUNFUUMwa2FWREQzRjArdjgzQlhuQzYrVjVla1o2bXN3V2hzVnU2Sjg3RTVLeEZtdzN0TVg0SWFUQ3RCL3UzeG5PU3o1K0pOc3JZVTlSK2g3czRhd2s3bml6b3J3K0xFenhKdUIrNm82SVVRUHppcTJZTXhaWE1kSG0xSHFmb2lrY0VSUkN4ZGxLWDBQZFI5WEpheEw1bVE1d3ZHUW9YM3RTa083V1F3R2ZiYVdwak4wQ1JXNjBtaDJNVkRjSGNsT1hTTHBYVHRtTU56bm0ySlliTFBoOFdoZTdqK2dwUEtMa05sam9HU3plejA5YlpFWm5XemtPNHg3ODFNdS9ndG5WU2N2VjArc3VJUTdrelR0TTh5a1FnNHBCdmUva2pBZzJXcXQ5emN4TkQrTGVLNXlmd2dyOVFDN29idFVmY2FPcUNqaTdEQ3FRRWdrY2dPVEZOdHgyenNQcjg3aHVIS3YyUDJvR2VRY3FJa2tWZ1JOSnJ2alpJMndqVTdHeUdZTzFQaWZ0ampqWHZKSFpUV3NrNmxaWXNMYmsxcmdSL045N29tVGxXV2tJU3VlU3ZFZHVuZ0tXZFFlaTl5M2wySDc0Q1M4cjdzWlYzdTJxbU9sZWhYSWVoSDRFQkFXRDNWVSIsIm1hYyI6ImQwNGRlZTVjMjQxNzZjZjUzYmVmMzAzYWJmY2RjYTQ5YWNiNjM0ZGJjODhmOWY1NTcxNzliNWFmOTAxNjVlN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjIvTjc1TElpekRzUC84QWRkKzJXTmc9PSIsInZhbHVlIjoiY25xaUxXbjFrT3dpYW0zNHNRbU15K3A3blpFNXZ3cDR3QTBxOEwzTXdNQTZ4NWRGN1JrV1pPWXZod3VSWTl4WlVNQ2o0MXhQZ0ljckJhQy9lWnRBUnJPYllPdUg5cTN2RUN2Rm1QWGR0Z2JiOEJsT1JmWnoyWEVpRHFMTUhSbGFmQW5yeEN5WXpiZUVOM2RBQTNEYmFxZWZ1Q0ZnQ3V5Q3BxYnp5bmM4S0FpZFcvMHV1ZWNMWjJET2Z3Q29NS3hBeGU0cW11ZjllVm5vUk5tcHlKNjJBNU5jVlNkTEIxQjhaNHgrS0pYdWZiYVczRlg5T0F2aGgxZ2RORWVuYTl1MVR2cHE5U0NMdkY1TGNZbmVMU3E5QkJoOW0vU1pZaHhmQ1ZWUWk3SC9TRC9wY3BOMWdYb0V2a1o3WmkyVHpSZ1NlNDhzNGJjeXAwZFYvSG1JRVdId3M4RjhEMU43Q2RJbzJOODZ4YlRRVDF2VE5sdHRYU1czZW8xcFFZcUIwYTJLYkh5WTVYdXU5cjBEUmVuL2E2djVOVmNnV0pzazdHSmo2RFJFNHE1alpxM041S00xbTA4dWhlZFhJeldlRk1MWmpWSEJJQXhYUlZsUkhqRnZYUXVCOU9rcnF3YzhpVGR4WmNsZ1JZOTdNTzhzS1B0ejNKZkxWUHZidHFvZHhrTy9jbS9JMHNCQ1ZqMGhOMnZZYnArSk9jdStjVkt2S29OUFRRVkdOYko0OU91azBMVjZLNnJoekRySjg5RElFa3NOanJnN0xiWC9GejlDbWpPV2xkcGxlNnRtNUtGWVpnY3czOWRPMXp0TitOakRqZjBER3RsSkg1L3hWLzRuMnR3d1BqUW9qRVVuOHFqNVhaSkJXRjFrUE8xbU11bVRVRERSWGljRk1peXZhK2hCUDBWVjJuNUIxVEdldmpmN25HNDciLCJtYWMiOiJhZWFlMjk1NzA4NTZjODQ5OWM0ZTk1NzgwM2QwMTBlOTZjNmY3MjVhMDE2ZDNiMjBmNDBhNTllNGE0YmNiMWVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InkyUTdKczFQVTVDOGh2cDhLNGdYbWc9PSIsInZhbHVlIjoick85OElnSkZzMWUvbVZHN0t2NkUvSTdpcE81VFlaOGVYNmkyMUU1ZEZPc0pjSkJ0SFRaZzlqTVZNanEycUxxYno1b0I3bGVRZnFzeE9tQ3NjSGtaMkN3M0E3dWJZL0UrVzJzTVJSQk9WVjNnT29ZMHN2Smh4MnZsMUtYU1lSNTdIWVl5VFZYdnNsWVJ3MmlQU2RFaDFHajFFUnlPK0NhZ0YxOFVWQ0NjZnk5aDRodlNrYjNGYU9FeTVTcmNxOE9oSlEySFBpVG5Kdm1WRUg4V1pIUEEyR1RQcUtNc3lXcm9vd1pwczc4UzVYZkRyQVRHdi8xYTJYVU5JTFpsS3hSOUZpalk5cWZ4WnJSa0JhbVNQMXdYb3FlNWZOVnJwVWFKV0hPdXk0RGRZQ2hYTFVoT3p6MDJaeTRUaXRDTDN2ZXRBZ2xTSUlWcHo4bDcxOUt0WFlnY2JOZ1FHc0pEN0VXNUdNTkZnRW9OYXMvR0haY3VwVkhIb0xaNlZTSFZ2My9EeEdVN0lCQWRMZmErUmxtaUxXMUNYbGpJNXVCWWxIUU8yMERka2VOdzlnS3NOZmFJNkl5ZDYvdEdIdVR0bU95KyIsIm1hYyI6IjQ5OWI4ZDdmNjI0OGNkMjk0NjdhMTIyNGEyYWRjOGJhN2Q1ZmE4NzBmMjQyNDE3NTcyODIzNmFiZDE0MDU4YmUiLCJ0YWciOiIifQ==