Улицу Достоевского предложили сузить ради деревьев

А что вы думаете по этому поводу?
Дмитрий Ивьев
10:26 14.11.2019
50 9664
Читайте KP40.RU:

В Калуге предложили сузить проезжую часть улицы Достоевского в районе перекрестка с Московской. В среду, 13 ноября, в сообществе «Зелёный город» в социальной сети F***book написал калужанин Юрий Бухарский.

- Есть предложение сделать сужение на перекрёстке Достоевского-Московской, - отметил он. - Сейчас там три полосы одностороннего движения: левая - налево, правая - направо, а средняя не используется. За счёт сужения проезжей части можно было бы расширить и озеленить тротуар напротив дома №48.

Отметим, что средняя полоса в этом месте частенько используется водителями-нарушителями, которые с неё поворачивают вторым рядом налево или направо. Тем самым движение ещё больше затрудняется. Сужение проезжей части помогло бы избавиться от этой проблемы.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Новости по тегу
eyJpdiI6IkNqSFpwTVppMGpsRWJnUVpONDR5SEE9PSIsInZhbHVlIjoiYkpoZDFQL2FQNzVMRUU5dldjS1hEbzFzOU9kSmlNcDMybTQrTk9GREdqWlArSUY2aFprcWtzRThVcC9nMHF4WlNJUzBHcWxzTWhnalpPbHRZeUJCTjFiOG5LaDhUZkp3L1pZQnR4bWFBRXovcjdieUJVSHN1THljdzJjRGQyWUtXU3hOQk1mSGYvVTlDV0VzZ2hKWnhab1g4VXltNW84WDE0d2RZZlVQeHN5aFNWRHRQOVRIQ0RhS0twaVY1NjRQZ2hES25CZ3VINTJrbEFmSDk3RVR5RWtXd0Z3dUtiYllhTkZLMjNuazlvL1RuNkEyRjlpN2x5cjVyUCt2c1p5aDg3SlNlRFJvSnBQSGx6TVJ4dDBEMW4zamZHaENaRTAySHJjWi9lZjN2aTl2NEVDaU9DY1BWcGhWMDlYZDI2ck5WNitQZS94L3ZuOVYwZVIvL1BrZkpDQUZYWkMyTVpHdldNdzVmZ1RvRjNiUFlMNU9xYlpqamNzUjFGM21BVVNKY1h4a2VTRkpCRVRBTlcyZXRIMm9FbllrODVMSjBqUUw5UG9MbEZYTHVwdkRxNzNzK1dCNmorczk2SmNXQXo0emhCSjFET05WM2U1eVArbTZPUDFjVzNtT2FpS1VidzZUZzhOU2Rpek5SbExyb2V4VHU2a1JibFpBSDhuM0c4TEF1dGlxWXp0aFJOcERJT3g5ZlpZc0p6MGlFMGZlaGFPZ01MZ3ZXU3crSWlja3cxRHUzbVdUUVhNKytnLzMzZXFoZDNDN3B3MlRRT0VhSStHM09DS3AwZWQxaTZiQkpieDJ0MlJkRDdGbUxhV3IyUVBpYlFXMURzOThhNmMwTUFHTFpXc2RyMWFjRmlpOXdHSjJROTU5RGtqc21qenZWNHVnL2ZRK2VqUkFCWVdpajJGWkJMb2ZEcUJpaUNUMWcwV1NVck1qakN4WnNIdnIyTEx0dWRqYTQ4Tytybm55a0JmR2dpd1FhQll1cUNGZklqb1ZWdFRBYXdYUVpINUFYNXNqIiwibWFjIjoiYTFmZjhiMjI0Y2I2ZGVhMTBmNDI0YjhmYTU1ZDgzZjM0MDNlMDIxMTQ5YTgzNWY1MzI0ZjEyMjlkYTMzZGU1YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVDdWFnRWFDZEVBWHZMdXU0eUhCZnc9PSIsInZhbHVlIjoiVVBGcXlTY2pzMGhIS1Bad2xkQmRkeWwyUldiSlcwaDgwZHF6OHhrTzRuQUdtTElobzVNVDNNWmxTNmViWEJkN0VuMkk1VHZiMG56amlCbWFEd0FiTTExYjl1MlJwNlBKNDM2OFl3YW03WHhqYU9IWVhWU0V0MDNlR2NGMUpsSUxSR1VFcm00UUJTYk5UbzBDN3lRR3Z6am1WUlVLYUJKSEZ1bGNCYUNDYmkrTXRHcXIvbWdxN2piOFRpNll0UFlBL0NIc3BxcTAyeVhtMU1Kb1hET0t4YmxnV1hsQ25aRUhqSklJU3pmRXlvZVdMeDg5eG5zREYwWmpzSmZtbzIzMW1uNDA5MEprZTNEdDlRdzdVVUFRQ1gwMW92ZHZib3ovdTJvTVpTU0I0RElEcUxBQk5RZjByRnhYM1l4b1lYVGloRm1sSWNRTitOYk42em1uOThXZmRYZGMwek5iL09sYS95VW1CYUFzQlkzbHFreW5rakJMSG5ncXhIRWRCTC9XKzQwbmxaSytsRGpDOXlaSWpCRXdpY0lhTC8vc3hNTk4vWTQ4U3h6UW5FYUEyc203YUZlQ0JkK1k0dCs1WW5TcGJCcW9tNHhYMThoa3EwVWNTRFIwQUFLMlU5cEE5RmdHc1lBeGswUTRoOVhVUi9ZbVp3bENPekxOd0J2RGhISWlpNGdBc3YyRk1CNjE2TUNqMWtnaFJ0VjNFWUxKZC9EMmg0eGlvRUVhbFd1TU4zcCtxZ0FuY29CSG4rVTRJb1NmQmhLbHhITDVrcGxLZDR0UlBJdmR3aUY2dVMrSVlQeGJYOE9iK29VUFkzbG5jUEFSYUZXT1JGMUpkZk9rN0tUWjVQTi9KbU1ZTDl6OWVteEt3NVRqZVJXQTF1WCtIMERIRWcvMkl4M1NqSks3OWRHbzBmVHR3dldPR1BxU3p6UzI2RlFPcmw3VVhwajMwMnFTTHdFM2FRPT0iLCJtYWMiOiI4MGZmYzhjNTBhN2UzMjk5YzU2MjVhYWRjZmQ2Mjc5YzM4MDQ3MTljYjlhY2NhMjZjNjRmZTQxMmZjNDM4YjFmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
704 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 50 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndscDRCYmhQWW0yYmRIeDI2UjFPemc9PSIsInZhbHVlIjoienBHdVg3TGlzMHJja3h3VWtpc01kZHFLWUtvK1lSYWwxZjMrMjA4S2Q3ZnVSQi9mRytXNGFTUFVqTHdQU0V6ZDRkeUFkdmxld0oyUlJmQWo0aTVoTFI2QmdpVkNHU2ZXNlFXZmVjNzErWjJnaHRuTHpvYzdGTE5EN3R3WEVkc2tFclNVNzVESEpkc2dZZXpKelh2Vm0rdVZqVGhTZitURkdOWkpmbFV5TlhzZmRQZDlnVFdjU1pjODVNYy8xQktYMnlSM0VhMmkwTFBsTzFDU3FOaWZpRXdTM1NiaHZBaUJoYTVDaFRFZ2dUbEM1aUJUMkY2cVBrQXdYbEU3bnA2Y0NEN05lMWFISDBLWkdCREZvdzR6NmlTb25WcHEyaGFwVmMvbXJsUTJoOXNDaTNNK2lEOUQwUXNoTFQ2MHh2Mi85czAvZkxMR2ZKTUloeVgzQzhGQjkvUDNCUUZLTnF5OCtGdWFTZTV1OWhIcFZ2K0RwelkxTmNqWlEzT3NCU1lkSnFoQnZZdDJ3eDRqSHo0dkZiOFpvVitjWERBdEpGRFIwQVloeGg5UGFXRmVtdnFVZmtmalB1VzRYa2xVWHhYT0dyekdJKzhJTnk4NGRvaGhXT08zd1JnOTgrTTB5UnplZDlZMHZDbURnZms9IiwibWFjIjoiNDlkZjk3ZmZmOGI0MDUzN2NkNjUxYmQwM2ZmYjQ5MmMzODhkY2ZkNzkxNTZmMGNmN2Y1ZTlkNDcwNWE3MTc4MyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5xbCtyR0tXMFJ1L211c1dXeTA4MkE9PSIsInZhbHVlIjoidVRTZnhvcFZYLyswV2phZ2ZaNk9mSkh1WkxISk1iMEVTYTNhNyt3OHpxbGdSa2NUVTNXYW5lMnBUZytwWHFRMDhmM21lczJmSGZsRHBYOXZucGRwckpNRm5lV2FoaFEvdmEvV2t0V1hqRmo5alVlMzRIWVEvMUNGOUdlNnBwL0dHZlFRd2Yxbm9wejVxdmVHRTRPa2xIUWdsckRFVktzQ3N4VUVRTHBkcFVLR1ozRU5ody84czkrNStsU1ZtRWhJMjVjb3NRYUU2Wjd4ZXJjbFVyODNWK0EzN1BMVjVDVlUxUlh1bGpZMlhxNTBDWStybUh1Q09ZYkF0Y0RGNVVyZkJtbWxxaVpWak4rb3RrODcxWG5KUXd5OGFKbFpYUTVTVnJRQm9BUmFGcHpaUnRvNmJZOUxYSStGc3pXVTh2ME9DUlhZN1p1cVpSNEVUYmNKVlh0Y2F0VStJNnRoZXg2RE1hdDFGeHkvczZRdWhYeFF2NzRlMnBOZnhVcWdpTEV6N0Jxc0pTRW04WkwxQnh4M1pOMUl0bTZybnZObE9tcVN0MHhpMnhHSU4wRC9DdGl5a2lReHI3SjJJSEFaQmo3dWVlSG9rcnBxSEtKOG9BdVVyd0VQdFhOak0rNTJlV29HVkkvRzR1Y0dKK2c9IiwibWFjIjoiMGViMWZiMzYxM2NiNTM5Y2NkZTc4Yzc4M2RlZDY3ZTExMGM4ZGE3MmYyYzc3OGUzYzJhMzFhZDU0NmZjZWQzOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9SenpSWGZhUUZHWWh5RHoyUlpYQkE9PSIsInZhbHVlIjoiQnJaUTNDUXZVTEpXRjZmeUZWRGdZZ05wS0JhWVBwVjQ4MVJocmxDTzlxYUhJc0lXcGdlck5aNTVCZTVmWGNOZk9JOTZoYWhrZTNlUzJEc2QvQjg0RGtyQ2pkc2pXZTlaNVBrMHFYQkRmWDYzY3JyaW1yK3FpZEt1MUV6UDJZVHFRcWdWTElTQjc2NU5acHpHclJmMmNiOUpBTGhMUTZsR0J4S29XNWM2cVdwdzVXekV6Y1hKeStyTFFlME0xeTNzcE9kSVBkMDVtcXhnS2U3L3MzQ0NwNU5lWlBXeEFaZkN4NDkybnRGR2U2VGZtK3ozc2g4NTJPek5EdGI3NzJ2YjI3aVBCaGZFUnhmTG9xZFdNMzRTdDRCNEhzNzVXYkQ5QzZKTjQ2OVFYeDFhay9yUXFLT0YycmpWTVpuMUNua2c3UEZtSGUvZ2FnVHRqa0VMNmtodC8zZm5MbUhCQzhhZjByakxWblorRVF2bjk0eExOTDNLUjJLK0VTUW5HR05JSkhvOXQvWGVienJLazJtMStTaE5sb2g0ZXlwL0tnVEhBOTB0MER4Q3NPaEhERzJaL05GdFlqQTBhenFHZWhkYW9SeFBobHRHTFpCOGp1ZXpjcFRPbmZ3c1BjVk1SMnBwTW1qUkJxZ3RtZSsyenJGNHcxVERxN3UzUjZyM01makJFbVMvdEJybHVaVlEzc3Mva2VHNVYzQmhJVWg5NVprQUtBVE12Wk5CazRleTg1YWxzR2NjUEdRcXhlM1BKWG9rTVhRaG1OZlYzZU9mOGMvZFZOZHVhcVRseHRmU0NBelJwZWNHeHpPTEphRklhcnVya0NuQUZsNGpYcDhCM1lkTCIsIm1hYyI6IjI1MzI0YzFhNjUxYmE5NmI2ZGU2YjM0ZjY3OTY4OGY2YzhiNmYxY2IwOTgwYmYwNzY0MDUzNTgwYjJiZTE1ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImZWb2lZc0hQcTlXZmlGOWVjeW8zL1E9PSIsInZhbHVlIjoiSXY0UGJORDVFM1l5WXgrVWFadTdxMEt5TmVISmp3Y3dGMjJkYk1Rb2ZWdDR5V2t2WklrQ2E4WmsrS1VReldqdXdPdDhxaC9hY1JuNnRJMTdkeVlMb2ZhM3JjL29OcHRxT0xhdUFnYytUN0hkU1RkRzd0NFQ2Vk9lWTVoK1orM2R1eTZreWZ1TjJoWjRsMHVINnZJSjRDMnl4K2l5bi9ZckEvOXU0VUpLLy80RlYzcmJiM1dXc2EzazlhY3ZsSVFXMmx3RjZiK3NzOG1EeUVyeXNHdnJvcWtxbCtUYmJOdlF1Y0dKVVZHSm41T2IrSVRvZE5yckVEVGgya2V3Q3BndDQxS09jaVNYUVdJMUMreFduTDVKWEE0MTlaN3dHNC9WbUZSZmxNZE03b2gxUHEralRhRTFqdkEwTHMxenQ3YWNNZ3JIS21meEJmRXJlalNnVDBoRGtIY2dibTB3ZVgwWFoyN1ZqNytpSGpFSmwyUTVBREYxOXBVSWFHQUVkV0dzM0YwWWp2eS9QdVExSUFmTTlPTmJaekFBc2luUVd2eTZVZmVZaDEyYVVEYS9IRVF2NFpKWHlVYWpnZ08rNFd4TFY0ZEJhb0tWZTdLdUNuTWkwUi9nWGNqZ01kRlpLc1FvRC8xZTdlTEZtY1BaMElHT2lrTmxuUGhVR3pxRGRLOSt2b1RaaUdBU2x0S0JWMFJyUWtGa3p0Y21abk9QZElGM01aQ2gzak83cWhvWUJRSEM5N3NQVnlGdCtQaXNnNlAxTnpla3A5d3VCYk84TEZHRUphUmVZUTA1am5NQzk5ak02MVBuZFhTS1hYZnBaTkZCRUtzeEhoSHQzVDJmSDZwN1F2WXJtaDhCRE44R3dtaGtwalhhbDFqaERnSGttZUNpZ3hlOHFpLy82L00xM1kycjlQV0ZVZkw1Nml6RGJmc1ciLCJtYWMiOiI5NGY1NmM1MDBmOTAyNDhiNGM4Nzc1YjI1ZTgwNzYxYzI4M2U5ZjAwNTA0MDIwODg4YWNkMjgyZThjMjcyMTQ2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlpLcVhxR2tWZjBqUlYweFhka1Z2VEE9PSIsInZhbHVlIjoiWnBNNkFCU3MrQXhoMGpHNmFJTmVDaE5mcjdueENTV082cStnaVpQTFhkZ3hheGFPOW9GRHNSZkszK2t3c3pXNis4R0k4NFAzdUpzRWxZTjMrOWJzUHRtc1UvKzhpdkMrT1p2ZVp3Qy91ci9nSXQ2YjBYMkprQk5DUXkwaWh4aENyNkwzalM0Ui9ZQnA4dTM5cXNuMGVCNlVZaWdMMHl5RXhpRFo0QnJFQ3pLYmFENk9RQXpSdFlUUHNtQUxOZmFwNDVpdEppUHF4UnJRcE5WMGhVTFhNRDFOalE1K0R2NFM0OHg3TnE4UEtPdUJoaFgxYkd6R0JrakFDb0J0YmVmdGFqcURNUTNHYVJmQk1EbjRwdjJMTE5vMjhlM1VlVHRPY1RVQWd5TDkwUjFjZW1XbFlJWXFUaStJWUtqT2NKQkVMRDJSeWt0Q0NnRVprb3c1Q0NWdnR1QWRCVXV4cm13dXdtcWU2VGJpb1c0L2REcVdkWjB4dE8yMVFwR0JaQkZiQ3FZYndWZnd5Qm9HakhIY01xYng3dC9vcnNKenFLcTFRWkh4ZnI0RkUwY1crYlZRWGpjanhheUxSMEptcFJqNiIsIm1hYyI6IjMxNTJmZjRiNDE4OThhOTY4OTI1NTRkNWQzMjM1Y2ZlZjE2NTBlNzRmNzNjNTIwMjZmNjRiZjE0Mzg3MTQ1ODMiLCJ0YWciOiIifQ==