Грядет похолодание: водителей предупреждают об опасных дорогах

ГИБДД обратилась к автомобилистам.
Дмитрий Ивьев
16:25 24.10.2019
4 10326
Читайте KP40.RU:

С 29 октября в Калужской области ожидается похолодание. Об этом в четверг предупреждает региональное управление ГИБДД.

- Понижение температуры воздуха и выпадение осадков могут негативно влиять на безопасность дорожного движения, - предупреждают в дорожной полиции.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на перекрестках.

В свою очередь пешеходам напоминают, что выходить на нерегулируемый переход можно только в том случае, если они убедятся в безопасности своих действий.

- В случае возникновения сложных дорожных ситуаций вы можете обратиться в дежурную часть по телефонам 50-16-02 или 57-12-04, - говорится в сообщении полиции.

Уважаемые читатели, а когда вы собираетесь менять в авто летнюю резину на зимнюю? Расскажите в комментариях!


Новости по тегу
eyJpdiI6Ii9aRklQQzFYVEZ6MDl2dWl6RHBmdVE9PSIsInZhbHVlIjoiUkNndTF1RjFaME8rQjBxQ2hoSzlVd1hwS3R2SkdHdlVBTVlqQVlMVTFPcTlOYnZkR2pWU05oREQzc0hyMXVnd1R4SVlwY2pOUWZuL3A0UHU4cE9TNkMvVG5oeHhTQVZkYkRCbEZDMVJuN0Y0SUYrUUd6ODBLelBKT1J6SmRQbTJ6aWRCVVp6UVAwTTVRNFFOdGR3Z2tFT3k2K2thbGI2S3UwemFwMEp5c0IvUDdvS3QvL0l1TjdhQnNPRTZ6Vis0akZmNkJGbjdzZ3BSeldaYWZZUUZXbzlaajNYWEdHbkIvOE9VSDVUOU1VSHRPeTRBMWxzelMydGZHamh0SDFiMDA4RTRvdEkxcjBPVVVDYW9jQzFvK1l0Wm9rSEpCS2xVN1k2QjdZYzM5dndNTFlhRVVSc1dpYjlHK0s4ckpaeDZEbjJVSnlJaTIzblk2Y1Jsc2Q2RytqbDY1NHJDbjY0NzJjb1VQTEI1UURhUWF1QW9yUHV5K1V4YUVZNm9uQmtUYll4TGV1YlhnUGk2YnBpTHFUR1IxS0x0WmNNcEt4SUg1UWIzbGdBTktETnBaQnltZ2Z1TnEyamtmRHRKY204UWNTaVJSV1ZsY0FVM2hNZklVdHlSbjN5WndyZmU5K2RCOHR2NlkrK3dXemtmbGV4RnpyWmdPNGpvbE1uYkNxbUVpU2pnUzdJNkdtNCtBOXVob25qTzN2L1kzbzI2MnR0UTNCdkl1TkZVVVJXcmhMTS9WWS9hS2tsemRKSnQvNG11bGsxaDhyaGs0ZEhLbDU5NkJVQm5QR2pHY281K3h6bGQ2OGZ5VVg5Tng4ZVlTVEJzK0FQVjVCUjROWUhLRzcrNUxwejhrK2Y0My85Q2h3bzRHbGFreXZldHc0KzhiaWM2U3NFa2l4SU91Ylk4K1QrVStENURScithd2U0aE5ETHlkTmswaEl5dVBBSFJsOE5RZlZlRko0bnpvYVVvc3RzMVVpR1JNUkg4akd0OUJEbHQzeHRpYXp3VXM2ajdaSWN3IiwibWFjIjoiZDk5OGQ0MDJiMjNlZTAwMDYyZDYxOWMyYTkyMmFjMDgxZTc3YTI0ZTQyNGMxOGM1OTlmOGFiODIzODAxMjkyYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InJmRjFRNEsva3NrdjNyT2ZRYXBwNGc9PSIsInZhbHVlIjoiVFBnaDFTVk9yV0F0ZFE0b0s0THM5eEVvcThjM3RnMmMvNWxHakplTWdUclQrWStKeGhsaEpaVXY3eUFPQ0NCYjNDd0lYUWVGZlMrMWozNWduVzBhZk12b2ppVE41dm5ucS9NMmhueTFyQjNNU2poOXVHVXZkaFdnNVJlUDBVM045Si9aR0tuenIyQ0ExMWdiTU9CT21uYkJVNUFRS2hONC93QkNFYjRYZkViYVVacVdqOE5Gc2d4UVg5eXl6UUtWcjErQ3BVem5jNDEySEg0ZTl3a1JqZm1hN3gyQlNQQ3JRVDZiK2R6bURybjFMTGwzcVRoektMOEJWVE9xa0xOVklRbUgrZUNwSnZYTDZTQzVtU3NLdElKYmFCbitweUFMMjhibUVFT0NHRDQ5aXYwUEpscXFpYlhac2JYTjlJM3VDSEs5R1hCSXFmRG1wd0dCQUExeDRjdk0zWVpPaGJQU0o2VGs2QzVEVm9HbHRmalNiZkk3c0xmUGZMTlZqRUVRTFdNSmM5ZDBja1hOZGFTTlBqcmVBdDB0L1h6bG8rUEkydFVEbFAxMDZXelBHMXBiQU1ZenIxUlJjc2ZKeW13ZU50eWRaQW4rQmxXSUw1em1aSytOdjgwb3VSY0o1SXo4b0M3SUpnWkpsSEdIYXV0dklsMExhM2dQakl1YW90WjJHMi9IaXpENGFsRVVTTmxQbjR5ekdHYWpqYzYrMWdMWjFSak1yVFFBQjIvRzNUc3VHUkQ4RkJCTGdJS2dpVXB6b0k4MzNwQk9vWFdKM2pqVHVBMExRRUF3c1BRaUtFR1EraTB4MGdGSkdXUVM3a3NQcnRrYkg5NHJSK245WnNGMXhCVWxLRXVDblc1c0dlWDBZQXBFeGtycENraGFFVHdMakxDZVYyekltS3c4N0VieENzMVVyRUNDYTB6M0tzQzhpNTRYSXpvYkx3UzlHYWRFbGpXeHVnPT0iLCJtYWMiOiI3YzE2ZjUwODM1ZDc1MTFhOTBkYjZlZTQzOTA5MGRhYjA4ZjRkMzk0M2Y0ZTRkMGIzZDg3MTA5ZjhkYzgyZWY0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZYaUhYek1GM1BuRjF3Uy9qdlZyR0E9PSIsInZhbHVlIjoid2lNcUNaVTFJRXkxWnUxYkd2UzR1WURSbm9EaGJSaUg4Z0V1Z0gwNFdEbGlCVEtGV2tja3hveFVhVmVDdXFNVkkveHdwZ00vanhLQVErQ2tvaVJGZUxOekhXbU9zZDBobnFmSnBCUllTeDN2WkR0eEE0QmdkbG53TkpiVXBXaHg5N2ZRWDFpR0d2c0dpdVZYYk5UbGEvYUdhbDZFcmJVb2VWamhSczZZaTkyTklwT1JacnFRL0s3VXBsYkluK1F0YzFZV3JYSUI2d25TRmoveXZUR0dJVzBTVm8zV1BIdVNoNHFteVdJMVdLb1VrQW9icGpxUmxHS0h6ME54WjRFdDNUYWdVVUtkcUZDNTBwemNzbGdMTUNib2U4VnVpRWZNUnV0ay9CNllNT0dNdTQwWXFHbTlOdDZWZDFLZXJTei9OZm0xNXVKRk5Cc1ZKVUIwazVlWVltVEUwM0xhT0prVU9KNW9Ra2xoZkxPS1VkYkVCQW9kcVpMbEVvK0Y5UjY2VWY5T2k0R0kwRGRTVDZFcGgxeWlWaXhhZ3Jnb0hDQ285cm0va2IzZVZiNWhYY1FJcTI0aFBBV011VzNvbE95Q1hkdEdCNEpUc2JzL0hySEkraCt6M2NNTG93SFNlWDNuaGowaTArVG01RmM9IiwibWFjIjoiYzg3NjQyYWQ1YTM3NGZmZTBlYTE4Njk0ZGQyZTQ0YTYyMjE1ZmUxMDY5MDE4MzU1MzhlNzQ5M2UzZTQ2ZTRlOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImRkZVMyZnlac2tFYXFLdTVMZHlwd1E9PSIsInZhbHVlIjoiajJyMWRRM2s4bU9GdlZUZ2JmN2U5SE1ZTGpXVmpMY3VWVUtTVUNmSGpOdit1S1dVUjQ1R1lZZHdCcVVTUzdYZ245YzRhbFRZTHAyTTBKRUlLR2o5cUFQbzJjNWhYMERsajFhYTNFK3d0N0ZjRnZFV0VyWTBaRWtDRnhCSkl4VzRjOVpMZ1hKQ25TaFphMHJaeUxxK3RMTUNmM0llOGJIeHdrcEdGMmZKTHU3UDNZVWZBVG10UUNiUkZwaWQvd3VmK2NIZVZUWVprZEJicXZjdEF0bUkxOEdCNld0eFJITjFtMlJ4U2JJVXl1bmpaNXNYMGJuYk5Gd3VQZW5oS1BCNmp0Sm0yY3hUVTFuL3IvRWkxekRzVXVQallpNkxiNjBiUXY0aW9LQk1TZ3QxQWwrM0UwNHNtQVFrT0N1dm5MM2Jia2tUdzlmZ3Q2Nm1UWS9QeGcxWlBJTyttc2pMNGZDM1ozN1BRR1dteEpqdEM3UEV4bmVEY3ZwYWRoOTBsU0ErL044V2hwVWc1eDJuRDRyNDU3dVpIVDFpOUNScW9IbFA1WEhla2pSazFRVTU1Qkc1Uyt1RStJb3RmWU03ZU1BSTIwLzEwbHRSM3djQmlSbGpiOFBmdCsyRElJRUJmYjVHZDFWaEk1S3ZvQzQ9IiwibWFjIjoiZTJmMjA1NTU2NjcyMDYzOGU4OTAzOGE3NjhmODhlMGI1ZTFkMWM0YjFmNDZlM2IxYjlmYjczZjBlMTkzMGRiZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVkMHpSTWptRnFBN2lJTXhSY1JUOFE9PSIsInZhbHVlIjoib1dBSkk3c1FxSkhBek9BSDBPL3lxcXlrRFprNkNlTlRRejRNQUlVSWhzbW9LRFM0RU5lK01yRmNOQlVsZng1ZmNRb0RmaHZpQ3dKMkkxa2VCdHR2LzVhaWhYdEpxbmRFL21QcnhESXZHRmI5bU9PRVM0RVpvdFd6bVFRM1VvUVY4TVM0MkRET21tQ0ZYQ0QyVDNaS0ttWk9aZ3VLMVkvb0VEM3dKV1MwODM4Y0hKWGlkQWF6MTFLVHpnYW1YZ0hiNG5uaStxckJCSU9VQ3pzVXNLaDNYbkptSENpR2p4WjVsNkZqMm51SDNLZ25QY09HK3BNSWo3UDJhSkdCSTVqVUErZ05YYXo3N1NlNlhBOUJnRk1NbnJINzRoRml2SWVSWmVDODNHYk13TzU0MjFRY05qc2tsSTdMSUExMnY4TDBoU1MyQnhVMnppU1pJMFhQTlVsb1RrSDBPQkZEbGRVK1VkV25FRzZUWHVVWjBVQlBjbUhWbFJOV2o5bnd6NWp6VXlRbFdkZHdFUWdlVjRuZ01JbG4zZ1lLYkFkNDV6dEZHeUp4My9rcnBXUm5Tb0RmRXFFaDBMUzJEdU80VFp4ajkrZlZ1QWhyTjlYU1drZXBEbVhSbHl3a1VybkxIcHpLNmkxUUhmMWxya1VhdUxjY3ZVOUI4Kzh5bjZoNGwvMHA3MDQyM2NKL0tuVXZHdjZUNTlvV3g0RWI3TjRHYUJYVS96V1FzSVp3YXFrOFJrR0F4UFZtNlRGV01oL3picmZkVGdMdlBvaFRjZUZTZ1JzL2tYMy94Wm5GOTR4S3NEb2Jwd1Nram5FQk43SWxUbm9meC9ObEUyQlViTDd0TXFYaSIsIm1hYyI6ImUyYzNhMmM4YzE2MmIxYzdiNDE4ZTdlYjQxMzk5OTQzNmUxMDZhODU5YmM5ODZkZDhhZGQyZDI4ODRlN2U1NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlNOSHBmWGNtYWVDOExJNDVsNmMza2c9PSIsInZhbHVlIjoiSUVTQmRXalR3ZmRsaitxTWpTdWNQdGRYNUhPWThrazR6bkgyeHh6OUZSdFV4QjZVRUhtTjYvZXFmYjg3amwyZjE0RmRYZUpJajRiYWQ3N2dpemtSUWdYL21BVlhmeGh1MEhtQkwrZUNTTWkxUlNJMHZNRHdXOHhhTURrd1RLNzE5NERiVlFQWkMraHU4akJRNHlFMGg1b0s2R3VPTUtmSEs0eWNnalBGYTlkclJCVEo2WGhKVWYxdWxiL3l4RUEyWVZqRGY5Y1lObmN6bnJINnFjMjYydW0xVDRVL3N0WXdXdGlFQ2JiMFFBODd2YUpoRWxvWFA3Kzl5Qm42YVlHeFhiSWMrNk55MHpUdzhJeW9GRlJEQ3REMGtBUVFyaXN2UGg0M1JZa2ZFZkRyeGF6YnJyRk9FT3ZuWjRnOUE3VnBmKzkycnRkam0rN0xKOHd5RUdnTXEzV3dxUHB4Ynd0QytZelZvLythMkNHVVZrdTA1dDN3YVdvTVp5WER1VzBDTHozSjQ2UVVQc1lSTS9xMHFXZVNmYmhtVURRaGJlUW9ZYVNtYTZ5d0N4SnR1NmtNYUIzczNrTXNzRUxLZkxtSEtjRlNPaXVkOHlzeEt4YWt4OFpydzNORHJ2dVViakRlTDdJRUpMZmZoZnNkQmg5bXRvUldpYkZzV0NtYmM5cThhL09kRFdZL3k1cjQzVWFlRTJnY3VjaGhhT2tsVEd1ci9LWjdOSldabWV6M1NDVFFOQTZodWdLUlVRcWRRaGJ6SWo2UWxJYUdUaW1UbDY4Y1hNSml2OUd5OVRXYlo4NENxdldoN3BSL2hYRXlHTFlSSXhnaEFhY1BiZ3kwTm0ydXJMcFlqQkd1RTZvMktURHBDWUpmUnhXR0NhTUFDellzcnJnb1JtSFFCaURZbGxoME05Y1FHYi9rZUFRV2tVWEQiLCJtYWMiOiI1MmVkN2UxNDVlY2ZlNTc3YmE4MDg5NDRjM2UyMDg1YzdiNWE3MTkwODVkZTE4YmZlZjcyNzRhMDVlMzIyOWRmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImFJT204R0FVWHExQktEMXVGMDEyaGc9PSIsInZhbHVlIjoiaG45SVZHak5HNlF0SnJHYzNWdmhITWVraTdGbkk4SlZCZHNmT0hvbEtmUkdJeWd5cmxONW5nZmxqWENVdlY1bERVK2ZSL0NaZkhGa0lOb1o2L2orRjdLTHJHcVFaWEZocVBCbzRiMXJFa2ZxVG9jK3hFeFdycithSFhqUCs4MEloNWcxTVpKalFabFh4RmZudnVINWNiRUw0b3RIckJzRGFzNjBxTDd5ZXA2T05WOUd4KzhYQ0NDR3owUm5HNFVPSWZxY1g5cm95SGNvN1IxQVBBd0RSU0NnMS9vWEY5WDFzWUR3ZEFIM0RscW1lTDF3dkw2KzVWNXpya3RGdTFTdkNzUE1ZRHFocC9BYVcyU050dkZnRjVXN2FUV2dhbGp3aTRYeDZzSnNNTVNrYko4R25VMzdSbXRkWnBYbS95Vk91dVpzR3VpTlZaTU9RMGlSOUY2cEtQU3NlMmpKRXVkTSs4NFluZlNmWDFTUFdTUzZjRGpxOFhxM1ludG5MMFlqWjRnZVdNTDl1eEZ1aDhwTXVMc1ptYTJpaldWbkJ2aFNnK0U1QlZHL3NwVUxSQkgwQytsVkdtRHQxdE1TV3hzdSIsIm1hYyI6ImM4Y2I0YTYxMTRhMmI2NTJlZTk1Zjk2NGFhNzNiOWRiMTRlMDg1MGExZjU2MmYwZmY4MTQ4NzJiMDBiZmZmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==