Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицу Тарутинскую

Из-за работ по реконструкции Синих мостов в Калуге вновь на некоторое время закроют проезд по перекрестку Тарутинской и 2-го Городского проезда.
Дмитрий Ивьев
16:38 16.04
1 5369
Читайте KP40.RU:

Из-за работ по реконструкции Синих мостов в Калуге вновь на некоторое время закроют проезд по перекрестку Тарутинской и 2-го Городского проезда.

Автомобильный поток пустят по частному сектору, как это было всю вторую половину прошлого года.

Ожидается, что работы начнутся на следующей неделе. На Тарутинской начнут строить подходы к Синим мостам. 

По последним данным, реконструкция путепровода должна завершиться ко Дню города – то есть к концу августа. 


Новости по тегу
eyJpdiI6Ik43K3JyWGgwUVd0VTJvcU45b2JOQVE9PSIsInZhbHVlIjoiR2dybnRFK2dWdUJvSEE3aVlMMlB5eWRVVFRmbGZMOGdwaFo1SS90aXkydUp0Z2VJdythVkR6L2oxV1UxY2xFclp5ZG5uR09rSDA3YW1XTloyM3h3UVA1QVNuODk1a2hCeDJheGlZYm5GL25Ta3BBK3lOWWh0NlgxUG1NNjlwNlB4NWdJWGN5RnViSDN0Ulc1aFM0TlRtelFkL2ZyOG4xZ0ZrM1I3NTRjYW81SFZXV2NyMlhzUEQyWHBpTy9VbGlnVlI0cVVSNHR6dHFkUG1aWGtrbkNocHJWdVl6THpWYnh0Y3IwRDZEVUx3b3hHbmwxSlo2Y0hlQVZaTWZKVVlicjNDL1MyQVQ2MjRpL0VRSDBaR3hKeElmT1QrQ2tTWGExa0NKa1hEQ3V2ei9aZnRBdlFSWksxYnd6cEhlVTN6ZlVKWFBYcE5rYzV4MUQ0Mk55ZDJQcFpmNGM4dDZDb1JkZHpqUlJYd2s3UmJoZGc2dFBnVTk3M2RrRE1TZUx1VjRNU2g2UEwyMjBTMzFia1Jyc1Q5MWp3cjlXM1NQRkNIcWRraG5XSWx0MVNialNxOWtiZmtySnEvd1pEdWdCTE5JaThKS09TMlVyaVJzL0E3OSt5ZEpOaXp1TzdDc0xpU1BUT1ZNOHZ5YzU0RC9kc2dseVJYQmdERU1SbWR6OGY3RUlwNlhvWG5EaWMweHNrOEF6V3BFZy84WmJkcGorenFSVmhZNmZCK0ZDdDAxYlozaUhRS0gxZERYSlJKaGNCWFNLaXBQa1RWTWN2MnVJN3Bsd2V6ZXdSVU1wV1NNQXFEdmJBUVNIRlcvdUJvOW53QStkUUZrUVRwWkpDSGlOTytoZ2l1dmZwYTVmcndaWkdlVU1xNGw4ZXlBQVo1Szljd1dVUk81SSt3T2d3VHhxczFZdVlkTjkzYmMzTC9kQkVDeml2c1N3clVmV0I5Uno0cTBwWC9mQUhxczdIa0p6cG1DZnp0UG5ySjdUZjNBeHpweGhpZU56d0VKaFdoN0xaUjNmIiwibWFjIjoiNjZkOWQ1ZWU5NDZhNjJkNDhjODM3OThkOWNlMGQwNTAyN2RmNWIyNzg3N2U2MTZiMGQzY2QzYTAzNmNjY2UzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImduK1JEWTJwZGpQTGtuOGhrK0lTMWc9PSIsInZhbHVlIjoicjJQOFQzWTg2dnptbVJjVGVULzQ0SGc1ZWlyZWRnRkxRaGFHQ0sxNno4QUU1VGFPNjFhT0lsdEw4R0lyT2RQZDRoakVwcEk4ZFZRQWJ6aThvamdaSlc0K0JBT1YvM3BvOVh6ZW56UFhFRFlpVFlkb0JiajNsNi9jSERHTld2Smd1NlZqc245UmRoQ05jeFo1Y3grOG4wQUw2Ny9rNFVsZGhsV1owVzNpRmJLTHVQcUlib3FzTHk2amN5ck01blFKdkdUKzhLZGx1RVpQcUQrZEFUWjVkNENSZmE0WDdZVTBFUEQwUTViTFoyaE5DNlFDY2wrM2toZlZia0YrbU8xVXAvNUI1dTRGbURDZHcyaVZaaVVhNEZ2RFFraC9wVk9zbHlidnYxTVNxTitMZDJjZnp5aVJiWXljTTZFQkdlc0xIVVhkTkRwd29sZ2ZPK2ZLNnJtM0hCZnBtQUN5QXlJWGpYM3hjRlJiaGI5aHF5ZWh4dEl4K2gzd0ZHbTZJYWF0OTk5clNIbitjTVNzaXMyY3o2VUhCOW1zLzZsY2h0MGZ0NjhGb2o2RlZrc2U5NTlLWittVDNzYitrVURvNFh0bjhPNjFDa1VHV0YxOEo3OXlMSWt6YjhIM3d6YzZEazlpV0UyaTN3dU1kL2ZaZGRjUUVoem5UUDlnd1p2M29CNHVXbHZJZ0ZjcTQxM1JRcFNBaGtWNUtoTDVPZFpiZFZJVDJDYnpaVGQxSzY5TlhnUmZucmQzOTJrakpjWGF1QW94czJOT2tqOEJMMDgyMjF1M0hjMG9YeE0xT1JGOFpmUDl3d3dBcUhERWpTYmpxT3R3c0xWVU9zeEVwNzBWU3pNamdmYmtGZGMyNktOaUVLMVdFR0kvSHZTTU0wMUl2a0ZhcVZleG5qbytHcHlrNVZGMnhOcEpKbkNsc2JTOHUwQUpsRGliOThPcHRkNnBOaUpUYldlZ2V3PT0iLCJtYWMiOiIwYWNhYjJkYWFiZDIwNGQxZjVjZDczOTNkYzc5MGQ5ZTM2YjYxM2FhNjg5ZTQ1NGJmMTQzOWQ2YTk2NGJkN2Q5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
160 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNCTkhhcmkvaFF3TWFoaTkrb3NaM0E9PSIsInZhbHVlIjoiS0RsZThQMUZNc29GSFA4UDgvMDAycm9WVmNxQjdERitIWHpOMWdrZGh0VkNkVEZXSWllV2hyZE5OZDdjYTdBVWRwZ1RBUE8xN2FUYjVmZHRvR0RSeW1hV3NCWlp2SXpiSC9hM1dEaXloQy9nZTBuN1VaQlYyb3RqVmdEOXNQdE00VDA3Qk0reitMRDlMT29KU0ZrbklqREVDTzc3QVZUdDE4RGt6YmVDRXhhcVF6UXRaTUsvNDdtMHc1WXY1WXlVdUNaOE9WYUdFcU1UR3lTdFpoNnNyOEh4ZnhldkwyWmZjN2poYmdBR1FVMGtLWkRZZ3MreTg2MW92Rm5PYzBkZWFIM3h5WTBOcXl0bisrYmRYeGxvQlUwKzVDQzU4WjZTTWJ3Z1ZodDlYWHErdU5aMmw5S2xXV2ZSWndSdy9qbXoySEdzL3B4STE2Z3pkNXdjK3lnWUhsWDJpUm00M0YrZnN1ZXNqc1VWbDJHNUkrTExmN1lLQkUwcjROMWJDVkVGaVFPalFiZlFyd2ViemRkcTJWejRib0V2aDlNbE1SN0RYcWgyMmI0aFdtMzFoMGt1aGZJYVJPVnMraEYrdUVQTDJLN3dmK0xhYndMeXJTSFhKczBBK3BSMWxJWE51ZWg3QlVlaUxaSGM5ek09IiwibWFjIjoiYzAzYzkzOTVkODYxNzRmZGRmZjg4NTVkMDNmMDYwNWJiZjBjZGNjZGE5ODc1NGE1MTUwNjllYzE5YjVlNjY4MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJJSzhhcStMZ3YwV3pMdWVXTnVBNmc9PSIsInZhbHVlIjoibkE4Tk0vSUdmUkY4QUwvUCtHdkpBMUhyWkdzamVUQ2RTZ1YxVjBTNXhhR1RGeDBScjR3bzQ3SWlsc3pyNDRkVmpHU0dYRm8zL2x0aXB2NC9xZDJrOU5SRnRjM0xtN2tqNE14aGIrZURyZHROeDhXalA4NDVBdTcrdUx4bk1VN21sdDA4SU54Wm9lQWN3Y1FNSFN3dUZ3SEFEQnNZVW41NTBxVkg3NE10eS9FTzk4TWJFRkkvLzhseHFUSnI3TVFqSWFNNUQ2aUxmQWhWNXVnTExUUVc4Nkd4djB0dnI5OFpaYVBuckhKVnZ3dTJLNS9ZaWIzc2dPaUJ1SVZRUjc3a2NudkJIQzliUjVMcC82RXZHVWgzUVB1YlhJTkdLd3pQK1VvMDgzT044ODArMXMrTW15MkJ5ZGJaZ1RZSEFSU3hGZWpCUWJRNjczQzRDUEJQb1NPQmdtVnBjSDRwT3NnODhkbUJpa0kxNEtvSnkwWE9DbjBXOVk1R2tVSVN0TU9ITjJld3RIT1RTd1dXY2FXencwSnEyZWxWNmhNZFdUTzdtd1VvNE1TV0E2dVNMMzhXRDhKNWRScGs3bjRSMS9HZURjNnZ4bzNyQkErYVk0RkFFMno0UHhGc1ZSNTloNWZ1TGdJazM2L2JYcHc9IiwibWFjIjoiZTJjYTdjNTlkMTRiN2U4NmNlN2I1Y2RhMTE4NDNlZDZlMzkxYjcwMTNmNjU0NWRhNWY2YTg4OGMyMTg1ZDczMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZ6MTRqczFSRXpIS3ZmT0pvMWhqbVE9PSIsInZhbHVlIjoiSlB1b1cvWmpvMWo3bVhHT014OTJnZ3N4RS9WR2VxeC9Oamg5MlVGSndqY2VOc2FpUlJJdXJzMC9IZkEwUUZJRGpBT3QxRnNXNUE5bjJtT2YyajVmeXNnQzBDUXZuOHhyTEVyZWliTzZ3V3RkbE1oZk44MndhT1Nlc05EUWFuV0x4aEVzNVhFQ1VIKzIvb2xIQ2p0UHoxbDRoZDhwcStHeTVTdnpsTXZ4UkJYS0RhcDlldFIwSXdNWVlqaDh1MmU1T2pCaHhxV09DS3VESU9icVpmYyt5Y3cwUWJjUDFpRnBwQ01aaStZdHk2TS8xQlp5QU1KZDY4Wmswc1FrbU1GbmJmSm9BVDNmTGg0UEtwSUFBSGR1elBteGt2bGhobnJkSXUyNUdBd21hL3AyT3hlb1VyeFVTSnNwTlhGcDJ0bEVBWHdRd255LzhqbW8xWllGL2hTOWJ3Sk8yblUvT3VseEhKbWhQMGQ4SHVvSzRoU04xWmtNNUMzUnFzUC9ycEpOaytjS1Q5QlNHNkVZVFMzcHI0Q2Nma3Z1bWt1MDlTSk9McnQ5am82VTYyTktIZ0pPQjVTVXZ6bHhYVlVHa3ZMbmFmRnlEaU9Eck8weC9NSkR2VjZkaVEyWUtxOHc4SlE4dlJCczFBNUtFUGQzckdlaGw5a3BXWFc4aHdwZ3JKU3MzYy8waXRHN3haVW1wSHpxWkNPbnVCWjJNaW0waElQYm1LUHh5QnBBOFpiQ2FZUFhORWlwdXdUSFlwTTQ0SURDaWxzSHdHcUNuOGFpb0ZhT3B6aXBENmRneVdrNFFHY21QTjBQQUQrTTlCY2JURWRBVENRVXZ6V2lGaXh1TGlMdCIsIm1hYyI6ImVkZWNlM2U2N2ZjMGY5ZDBlN2JiYTk2ZTM5YzFmZGNmNTY4OTVlODZhYzU1ZjU5YjMxNzU4ZTMwNDI5YmIyYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InUxb2Z0SW9IMkVWaGpmN0N0N09KZkE9PSIsInZhbHVlIjoiMXRrVGpzaG5yZTZNbVVPM0FncC9ubi8xdk9kTTE2ZEF1dHk2SWVab1hGelhyQm1zS09ZVk9FWjlNTWUzeStmVllCZ1RQeDJldmk5b1BzOFh3TTVIR0VZWXZ5WlFCR3JLckNhcStnRkhXajdjN2NoRG1FdXBmQVZUNHdvQVA1UlROZytZV2JmK0tudVlQUE0yZGJJY0pUMDlMNGE1b3ZZdS9IU1pWOERrTU1qb2Z5TmlkVDlxcGdFTEZQdHQ2dDFXaXVJNEpINlVrWUNtR1Niay9CM09tRlhwRk9mcWdDeHNRSUUyMXBqQ2NrWVNUSy9kSU1BRkZ1Y056VkpFVmxid2lZTnZqMGpDOHdFTmFucGRseVdWUFl6TUFOaTdLVzlsTHFvamlZcGN1VnNpUHVDZWM5S2RJRHIxM0FMRDdhaWg2L2dibXJkK3RzSVRQSXR5d2tMNDFxanl0V1dmNWh4NDdKWXRpNi9sdVVuekNnd0NJQjRwdmN5WlYxakhqRldFMTZrU3o0Y3RtTFNndDZUQ1BIWHJoVHlMcFJUM1ZTRVJFNWhLeFFIekdWV05QbURWR3kwYWxrdjlIeWVuZFhqMFAyV0h6YmdqOGU0OGRPSm9vSVVnOVQvdmZteVNDdmw0dW52M0p6eXc1ckVueGxoU0JRa05LMGd5eUtvdThkaHhwbnh1ZlZFVXUvZmkyaTh4RGZUZVR1LytXalVOQXJvM05GMGN1REdQbmJwMVpNQy9rREszMHNoV1YrTXV4UkhmZ1VhODVuZmdsaUwvSUdvK1J0S3JvZmZ2ZUdDQzI0Ti9yOTh1VEY5QW5sV016QU03b2t0NFJ4SytWWHp4RlV6aFVGb2RVVjVPL1VWbVkzVERPMktzdVRPM0w4ZitwNGdKbUxjZC8xQS9TWTJYUlNOdVlCYXd2Y0dQSERwem1BdVUiLCJtYWMiOiI0ZDc1NTljOTI2OTZjODMzOTkwNTViODIzMTQzY2UyOWFmNjEzZTkwZGQ3ZjJmMWUyMmZjYzAzZDNjMjNhMjE2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ilh0NTVBZTg3engxeEhuOHpWakErWVE9PSIsInZhbHVlIjoiWkI5cC90d0poU2Z1M05qWGtHZGNxK2lDTkdCRmN5WG95dEhjQkdzbzhWNFNTZ1I5MHRlV1V5bDhjUmVlVzlzSnU3WU4vY01NS2xGUDJjN0tSYU1EYWRqSDFEaVMxTTRLUWJnak9ucGd6RW94eEdLbkdjVGRxWFQrK3JJbjlXYXBaaTJmdzh0ZmZSL0tmZ044c0JnYllLWGhZTFhWbUJEWXZhUFBUSzJ4aGRGS01LL0VSMTducEppTHU2WEJIaVBOS2xLa2NpeUd5UG9jRmN4YWU3dndrTmViNEJUOVhld1VSeE1rNlNCOUYxd2x3WVRaV3FkY0lJRmEycmRRNFZYRDhnRHNad2dBSHQ5aWNTc3VlRmVNdGljcnBoekZmeElUMFhhV0RtTFUwOXpCUk5DbkRaTWcxZzVLNVFsUThNVUIwWnk2TkJxOWFkVzYySXVFdjN2N2xHWVJ0SWcwMnBVZlJRRjhVT01aL2dwZ1k2MHMzNkFJUW9udDRlaXZlcmt1V0NSbGVqbHRlTE14a2RuYUpxSlJPdGtHV0NLUCtPYUxSelIzUUVVOGpIREJGMWk1b3N5ODcwUTdmS0t2WVQvWiIsIm1hYyI6ImJmZGQyMGFmMDQwNTQ3YjY3YWNhYTA3YWNlYWZkNGZlOWQ1NTIyNGIwNWVjNjFkZjIyMjM5Y2FkZGZiZTNkNGEiLCJ0YWciOiIifQ==