Новость дня Авто и транспорт

Путин пообещал продлить московское метро до Калуги

Сроки реализации проекта пока не называются.
Дмитрий Ивьев
16:29 09.09.2023
23 14590
Фото: московский метрополитен.
Читайте KP40.RU:

В субботу, 9 сентября, в Москве президент России Владимир Путин поздравлял жителей столицы с днем города и упомянул в том числе Калугу.

Речь шла о развитии наземного метро.

- Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла, - заявил Путин. - В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.

Сроки реализации такого проекта глава государства не назвал.

После открытия 9 сентября линии наземного метро D4 ближайшая к Калуге станция Апрелевка находится в 140 километрах.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjRwVkNHT0tjeWE3dUpVR2Fxd052Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiWjd6YkxuNkszRjhBVmVtV2NheXg3d1lvS3cyd1ZIZ2VkeWV4eWpxeG9oTGdzUUpPbk00Q2NtcWk2c3lFUllza3QrbFczLzNZOVlCVm1NQTlnL0k2bU9LSmFFTnZBdnRCWEhFRm93eWV2S3E0SmZoemFyWjVpMG5ka0gwK3dqUkxoTFFTaTNyakEyLzBWNnFud1V3aXdsQUhsVkxHQ1BIK3JmZWNtTjZiZVBqRVBZa1NnZDE2RXZOUXRzOHQ3ejZrUXArRGxxdk9iTEVoNEpMZTgweVlvOXZKellyYjFsTTNPY0ZrYzlYc2EwN0xuR2o0RitXZVpiZHBNK1QwQVBpa0JyTlhjTkhYOGxRcjdmSnRUZk1Ca2JYMERncytGVXE3ZFRzbk01YmRtd1JTT1VKd1gyZjJRUm5CQ0d4ek55RkJYL3F1N2c2UWt1SC90dHRkN1dLdEViYzZhUzBEMFBvVStGWXFwTi9LcDlubHpLcDZuNEVLOUR6YzVPc0VZT2F3N0Z0WFRWMDV6U0RUZ3hZRHpzSXdPb1F1SEtFOTlMeEk0dEl2MGFuVFlMSEdyWCs3U090eXJuV2lhcjZoQVJyK2lCOUl6YmloTnNrMHRLWUdqOHExOUc4VWc5R2RNZFYzUUpxMW5VNlBETVVGQ2gxUzRMQ2xmeEFNNUs2bTJyODNKUndZMStKUHFyWFBVdzdBSmQ1Y3hOcCtBaGdNZzhsZjlkVnRxZXBRTThpY1lOWjR4RmRzNDYxZ0J0c3FsVlhDZHVFWnl2bHlSVmR6YVVBT3FTN24zTnF6Rzk1S3RBejdIN2tZZ1ROdnA3bHp1aWYrSW1qZVlVbzlSeFZSL2tvajJvWnRYRkN1UlA2TlBQYlcwamI0TkhFUnRWVFdpblVYQXArVUN6ZUdnbGdnMkt1Tkt6WndsZzJVMnU4MXhlNGw1SmlvaGxFUWNlVkUwa00zWkxXbUxvUFlxYTVFSWdLTmt5L05EWnFKTkVPOFdneDFIUzZlVU1mVUpLS2VxMUhuIiwibWFjIjoiZGE2NTM5ZjFlOTFhZjlmZTcxOTZkZTg5MTc1MDgwYjM0ZDRjNGVlMGY5ZDcxODEzZjE3MTc2MDlkNTk5YjRkYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlF1eCsxa3Y4QkMrdkdacW5mbnQvQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiZTNlNjE5VWs3ZG9RVk9pS0M2QXBkdEtJZitWcTVMOVhySFdnNkV5cEpSQVpsUkxManBrZjgrb3MrUmJjdGIyNENlTWF2K0RBQlpDSWtxbVh0Z0tmd3lGNFlMY0hsT3paWFh2Rm55d2MzdithcHk5ZE1BN2QrcHJ0enlsMXowTld2aU9kaDdnT0RrTDBOdlhqTzFnR243YkNXd3BoSktpUVkrVTVGMGlZMXJTOWZhOEZZdHRsTGp2NVdNZnMwSVh2SlQ1bm5ybmdmTFlSOTZUNkZCa0VLeDhsYjRkL1llMDRzT2lKTUgvaTlzNFNIV1Jhai8wY1E3Q0I2WVg0dDFMRGplTUtlQkJ5bjY5RFBUYlJqWFZrRWE5L3EwQW4vRGM0emUxSHdNL1lPRGFVK0NYVnBGakI5Z2xDTTNobnpFY21wWFhjYko0N0NkN3lKVXFnMFpUSkdpcHBvc00valUycWV4cm9YdXBhV3p1aGFVUTk4UTk0d3J3WmhreitpOGc5eG5sWmdPejFUS1NKMktxcER0TWRGcytYMW9wbC9DeDdrTkJIYzV3RWFMdXFYay8rd20wOVlRWkY0UVhqOVJ3S1dsZG96d2JTajN0L0NCck43NnJ5bVIrZ0NSUlcwSDgzQUhSanJJNkZLUCtPV1pmcUdXOTlPdjJEbGxJNzZ1OGUzUDNQeG00OHRUT0Znb2tIOXBQZWpwS0srN1Zwc2NSMVlNeU5rR0ZlaTVob201QzNTa3NPZW53bFRCamFVdStHUFAxQzhnZmFOUWxxK1Z5OHdqN2ExamRaa0o4alZsVmc1dkdueXd0OTE0aGpkbzV3SDA2WXMrOThVbVl6cHJoOWhIenNpQUlJQlBlendrM0xjQ0grU00xOTRTaTVSQXY1TEViK3M0T1BYOENjMHV5Q0tFREVqMUg3TXVpcDRJRTYyWUs2alEwejliZXNUd28xZjQrZytRPT0iLCJtYWMiOiJmYzYxYzZhMTE2ZDdhY2ZlODcxOTYzMDcyNjFjMTQ3MDg5N2QwZDNkZTdkZDA0MDI5YjIyZTViNTBkOGE5NTQ0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1002 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 23 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVncHNoNVZMM1NUanVab1JWN1M0UUE9PSIsInZhbHVlIjoieE84di9ETGY5cUVTS0x5MTh2L1hhQzNPVjdlQWQzbk1DRE11WVlVeENCTjNQdmRmcG9kZUJMR0tHdklvOEJkdlFSZWI3UlpaQnc2Sis2WitpaHFQVGd3NUlRR0NHaFlVNUFXbzY5MFV5Q0xyMzJqeWk4ZDFpMnNEck5xQWIyNHdhVlVHZzdOQ1hjSjBlZWdrSzJpSWhpd3E3Tm9wMUdCYzNzWVFTZVcvVVVMaXphL240UVNZamlldTJkWFNjZDlMQmV6VG0rY1lzSnUxamNEbTRGWFl2UUVZeGwrQmVNclMrT2dyT3ZGalhYKzNQL21lSGlJdHlCaTNrcU1jMHJBVWVtbEZXVGhYVlVCSlQ2RDZPYitYWFNtTVhHMWU3QnF6cVFrSUcrRzgweWhLbE1ub3N5VHBpejJJQmZOVXhFVkNXdjVMcjdVUmcvVDRBUERMVFRONVhPcmRVTW1ZdjVHTjhqYlJnQ3NTK2I5aU9ld0xBS2xQU2pKcDRlR0ZhcFRMaGQ3YzF6OVVJcU16emJjVjhBU0lqbTlVcEd5dkdLTW9hc3NUTjkyRE9QN3NicEMrSHJDS0xMdnNXSzRBL1hMZFNQRXJVVko0NzdiSTBNY2piK0t5QStHdnlIZ1E3bHp4VnpsNi8ybDhGckk9IiwibWFjIjoiODE0MmYyYTFiOGEyY2M5ZWM0NjExYzNhNTM4YmY4MTA2NmY0OWE1Y2E2MTJiMWE2MjRiM2Q1N2Y2NTgwZmE1ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJLbzRWYXliaDRiSkZHWjhiL1YyTEE9PSIsInZhbHVlIjoiTHpoQlUrbmxpQlZyVDRkNWZ1RndRMytVQzJGT0tZd0MvWXQ5YTQweFRWMXhDUHpFUisrUGNmQzVXTzJBYm85VHhQbmppcitPWFJiUm1KT1VvRE9WSGpqZlFnaGQySDBBRnF3dGJuUFZJQWhrREYwM1FTK1JRT3BMNDhBL0JHTXNWa1hUUmhad2pYSzZyV3diOGVuYWZ5MU5NYUhwVitTRGduMkJ3cWxlZGtlZHljaGU3ZGp0anliY1RzWGdUM1ZUcnRzNlhUUkJkK1I2VDZNRGFPNHl6ZkFXZUU1aHhGOXF1YXVNUS9Uc2g5K1FGV09wU24wdU5rajBIQlEwL3hxM1pxQUNSYStwNU5SbWVXZHBXaVNNQjlKTmloTW1USDgrMWNJU21CZUkwb1hQTDFTc3dLeGNMMkFjNTJTdzU1ZWZzeFVkVHBocnVBQ29PQ0xPKzEwZFRIZ21EZmFEeGM0a2R3d3loOG5hcDcrY3FBV28vL3hVNXphbkNZbExxalNZTUQyRzBnRVFEL2FZd1hjMlU0YStmcjF1UjhiU0NzUHFuYm9NU0tiaVVFSWpCekJ4ZTFCM0hkNHJzNHNUKytLSmlmY0ZrM3JzRFRCSUIrUDdFckVxM2dKVEJoYWIrMDNJRUtoS1hFQ0hpdEk9IiwibWFjIjoiNWUyOGFiZjJlODEyNGQwNGVjM2E3YjAzYTIzMTlmZTQxNDc0ZDgyYzJiYWNiZjdmMzVmYjczMGZlZTcxNDc2MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjR5QTRWSkRHcHNQUEg5by90cjd4YUE9PSIsInZhbHVlIjoiZG9IbkRTN0QrcFFKazFZYzRYd3hFN09CVnFMeFFFcWVMM3pJa3NLSnBtanBXTlkvbll0aGdyTWpqMTRRdHhqM01SbXVEM2VkTHJnb2c2MmE5ci9oOFVaUVhlZmkzSHprYllkTXdZMW1obFNXUzFCQVE1M3ZaM0JWWEg2clNQclBPSUJ3Ym1JbGgxdWN5YU1ZbWRaMU80TVE3Y2Zxc3o3VUREbHhpUkNzSU91TCt3VU80M0RRMXBkZEFCbzh3cXlJdXpEZENFNTBReWdvWnJDNFgrcVJyZUM0aURtZDNrTG9EOEo2T1BDT1NYMXRObW42MytGZDdxMFBCLys5YUhPaUd2V01pT1ZCdFBpWlc1VTVERU5yN2g3MEVxMWFFNysvQXBFRGlOYmRyTEtzc09LYVFnemszNUVkenpua1pzQUtBRXpReHJ4VUN2clUwcXBkTGxDUktPTUE1NDdac25ONlA1YWU1S0dqaklsa0dMaC85a3REWDE0bnY1eitSWmM5MjhLaHhBM084RjZTZDJ4eXJqb09LVGd4SFRqdFBsQUNBdDhGTmN5dGFSZDRrdDJnUVJ5K3FrczZCTVA4cmtSM0lsSXhTdE9HM3R6UWs5b3A5NUQ3cys3L3E3cDJraWY5bWRVNnhIb3prMzlWbTduY2R3dS8rbjhGWnNYN3NRd2hENVE1RDFBMEZ6VVppY2JzSkhOSzRWTWdyTEc5d0RDZkhRN0RhZjFLcTYvN0lSV28raHNRVW5NMTVtRlRLYlpSRDdwMllNQW1FTWI3Rmo2SHpsL05McjJZd0ZpZm5UczNxeVV2emdYZXV1YWhnOXZPdXFMcWpXaWdEbU9aY0svRyIsIm1hYyI6ImIyN2I1ZDUwNzBjZmM4ZmRiYmRkYThlYjNkOGU2ZDQ1OTk4MTdhYTlkMjkyOTUwMzkyYjU5Y2UyNjFmZmMwYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Ims5MDhURnFWdjFyWCsxQzJtaytHSmc9PSIsInZhbHVlIjoieWwzY3piMkYxOFUwcnRSUzFpeDFIYkV4UER5YmdsLzNKVG5nMDlvMnVZMFMzM3hXN3pLVzdza0NGTnZUK2NZS2pGLzY3ZHUzSGh2a3JSdDZCR0RLbmdLK1NNaWd2S3M4RWtQUDU4akZZOU5PTWdMc2NsRGNXMDhGdDVjV2FZbmxOWi9PbEFwT0VJVCt3V1JyVktJc0s4cE1oYkIrbVpsb0FLdW11bml5TnZNRWM5L29nREhBNXNSUXpCVmViTlphT0lTZ1RORU5YUlkzdW1hU2dwNzBoWWpxSkZmek00dEJvZ2l1ZHpEZDhaTWJvTmpDWFV4VEdXejNiKzVGOWZ5T3VFeElXSHlXWFEvUVIvRkx0ejdYMjBvODNvMXlHSXYxSlRLa1RaWVhBWng0NG1sUjNHTlpKU0V2MzFjelNIRklsSUwvWHMwdy8xaUZtUk5LWEFLRVFpNG80bVhXYkZkcjAzbVFhOGNSMFhtalhsY2xqakU4YjZlL1JVM3BVUXVGT1F1bTh3dmp3MG5xNWJaeXdrOXpJK0Fkb1lKQVhLTjI0UWt2THhuR0dxSkJaTmlkNFppV2ZXSmQvLzZlVCtNblQrb05XY1MzOFJrMjBBVWtnUlFkQnZFN2xjcnJnWm16WlZTZmF0ZEUvSXZnRkM4TmRPOVFiaHNCR1VQL2ZJQ1pqV3N6b3NURUVRdFVQaUNsazhhTldtemNZVk5oSVM4YUtGRmRCWUhPNm9aWGJQQng4UWQzdiszMlhPcS84aHovNXBLOENtR25pNW5wSm5DbkN6a1JsMVJjeVM3Y3MvSmRMWWUwRmhxaEZIMFl2TUtKL1M1NXRiVTlUTG5mWmhLc3UrWlBWVHdLUHZncDZkK3ZKVUw2aEtDNXc1Rks0RzlhaWdFbkZpQVF1c1pyZTBaa2hab2FYRGZQOVg4dXd1cHoiLCJtYWMiOiI5NzllNGRjZTBlNTJmZTBkMTc5YzBkMzFmYmM2YTk0OTg0ZjNlZjEyMTYyZDQ1N2ZmMDk4MTQ5YjliNDY0YTc3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InhGcUtmbHc3bE0zcUVrT1lCQ2pXaUE9PSIsInZhbHVlIjoiekZiaCtEazU1SmQ0Y2lzaWZaRHFVUVhlQUFCMWUveEF2aVMxdStQUm9INndlbkNialVKZDRNdExQL1lmN2RUcjZ3T2YwVzNMQm84bHhvOUVmVDgxdXRSbzN0S1dOR0FRNVordnc5Y2ZqYlhiQ0ZiUU1QM1lhTlRQcm1vdWQyaVJHNUt2NFR4TmIvai9qZnNib2hPN0ZlTno3a2VSRWxZaFBHRzhEYjgwNnRPTUo0dDZES1VIbjYvcXBaS3JVVHZwNElaYnc3clpQNHdQbFQ3SWRnTkQ2czI0ZEkvUjB0MjloTFB4V2VpNHRxMGdLcHFkQThVRzQvUVRrL1Z2Mm9HWnRFVGlyT1MvT3pBUXc0WFJxTnIxVjVQNkxaMXhjM2VBeDdxUnZ3b083ZkNNYU9Idy8vK1JCeHNJdityME9vaXhOWitJVWR6bXRiekhOK0R5cGtPSlUxalRVYUEyaUh6ZTVNZkRISmxaUmtqTHd2bHI2eFFHV3N0RU9jY1ZaWmhPTVFSZ05zUU10ZWpWeDhOSktiS2RLRjV1NE12NzdYNEx6STJScGJzUHNpcmc4T0hORUZsNjFOMDdSNVNlK0FYMSIsIm1hYyI6ImJhMjg1YzJmMjllNDdkMjVkZDQ1NjFkYzc2MmZmZjE5MTRiOTVhOGE4NTgxNjIwNDljZGFhMjAwZTgzYmU2ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==