Снова - про качество ремонта фасадов

ajax
16:12 03.08.2020
10 4336
Читайте KP40.RU:
В продолжение темы ремонта фасадов.
Вот, так выглядит внешний вид д.№96 по ул.Кирова.
Центр города. Берёзке под крышей - не первый год!
Кто-то смотрит за фасадами, следит за гарантиями строителей-реставраторов, или гастарбайтеры предоставлены самим себе, и контроля за ними нет?
По одному виду, по их экипировке сразу видно, какие они "профи". Зачем тогда их нанимать и платить за, якобы, ремонт?
Приведённый пример - не единичный. Очевидно, в данном случае ремонт был проведён НЕКАЧЕСТВЕННО!
Проходя по городу, поднимите голову - почти каждый непанельный дом "болен" этим. Сыпется по-немного.
Ждём, пока начнут падать крупные фрагменты?
eyJpdiI6IktaZGV0SS82Z1phcDhZNXhrak05UWc9PSIsInZhbHVlIjoiRlBpZ0hieTNYY2dCK0NocmpTdnFjUENyM0EyaFVoVm5nT0hRVi8zT2F3Tzl2YXVjbTF6NXVoRXYzNzUxU0JPRHFGSCt2WHVvWVVYYkxZL2NNRTBaQWd6VllJdWpld1N1Zzk5ZE95ZmlwZHY1azRCclp2dENGRUlEaVFhZjBCaTQxTnBhNXpxRngxdHNiWGRwNERTM3N4WFFSZWd2QkJGU1Vmc3VhY0d4YklMNGVyK29mRkdJakJ5U2dBdVkzVURxZEhZTjZ6VkRKaXh4L1A5WExXdW5IdjhQNk5LR3dIaE9vRjBaMlhjNWJCSnFIck9kVTFCY1VhZC9QUWpjRU9CYjJicGw2RXlSWEJVQy9QV25rWmZOTGd5eFJCQkV4VFpBQUtsUS8rR1o0VmhDaHhYdWdjU0I4dkhYdHNISTJmSC9MY2tEbWZoeDFadHJjNS9uNXZWMEtYQ2lBaERWMXNRUFNBZjcybVhTbFhtL1N3T2puOG0vZGpsQk9vajJITjN5emdnRU1GYlJEUHBLbURHU2I3TmZRYVNxcWNhQ3psUWR4OUpjYlA0UVBFT3Npa2lFM2NISjFrUy9JMzRlM1FWVmpMN0liY1hOdXYvWmttWWhkZnRDeXFlbENoRmw0TmRGeFhVQjNLaG9nendUNXJxK1V2NlVZa04ra0gzYlJCaVVLQ3RMSWl5OFU0N010N0lxUzZNZTBnWVV4QlZnU0FMSnA5Z1BuQThuUE5Gdm5GOXljT2RMci92bXIrWTdybVRHMWZPTkVLRFd4UWJOemp1RFR5UHpvR2JYS1hwc0E1Y0dOVENCODFIa09tUldNTzBzZng0aGhnMm8xN3A4TmZGeEorNGU1MVJVc3kxcW9ET0syWGRVeDFZV0NwYTlZWHBDbzJZcG9mSGZOK2FuSWdkaDNseUdHbDIxTnhhYW5SUm1TM2hDVWlnL3QrYVFYN05aNitBWVFRMGMrT1djd1ArT3lGdjNGN1oyeUZBbjI2MHJwclQxZGtKZ3NCL09TZ3JEIiwibWFjIjoiNmRjYWNlYmU4MzcwNDYxNjI0NTQyMWExN2Q4NzU0MzQwZGJmOTcxMjg1M2ZjMDZmMDViYTQyNmViOWRmMWU3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVkQzQ2YXUxQWh2T0lySzJNVDdvYWc9PSIsInZhbHVlIjoidXppVWtqVDNBdGJiSWNwbEsyekx2MDZmMHpCS3R5UGIwOTYzUGxrWUtmRGJlZm9RSXEvT2xNWThhcStHYTh6N3gwVzhkOS9CTmMxd2xTUWNla3hISEU0bytOM0N4WGdDTUd3a3RoRDBtVjU0YUZNQTVOZitqTmx4YVRhRmU0UnNuektiZ0xGNklDdU5VMjRkMzJuUG9pL0k5TC9ONGxNdWhXYjZnYkRjeW5rdTVXNnlQM2lZQW5zZ1hoMktRZm9xaFRoZ2p3bVlWalNyNjRXRWlaUkE2K3VGR1d4SXZ6MlFmQWk1bVE5aWNPSHhQL2ZxT0w4UTBFOTkvc1hqbGdOTnVWMzVnQmVjRTZyY0JPVGlRN3VYM2M1M3RtZFFmQ2xSdzBZeTdiOFZwR2VpSytKTXd4VWJITHpmM2pGdS9ZbUFuU0FsRXYwQjJVRWRxcENnc2NnSGIvcmJLUCtKL0NQYUZ4Y0twUytSUjZQWlZNMHVJek1jQ1pHd2djaEtuYytEQlBnSlpZWTNyTGZZblR3NG9rQWkza01kQXlCb0cyTU1rY1o2cndGSHNNaGtBZmVrUkQvSG1DQUcxN3NHQkZDbUdWeVYvQlRVdU5yTGI5WUhuRUE2MnRscDFJQU5XRVZ2YkZYUkNnSi9BR1FIM2NRNUNLM1dUZ3VnSHo0eGNzVktxRmVDVUVTelI2VTBzQ3g2R2QzbHpabjJQYlFYMkpvRmgwa0VpcmYvcmMwcmNiYmF0WlBiOUFCd2tMRVRzNXJ0RVRubHNVdFplTFJ6ZXZTSHlYQzY1S0ZBWjg5d004S0w0aTFqQ2VXOU5zMFZLaEhFQzRmRDh4NysydnpyWDNHRTVPb011S1YwMThodjFNQjhWYUhMczl5YitkK0dYdzJrRzZNZ2dZeHFpd3Rqcm5NUzh4NHQzL1luT3dvUjY3Qnk0U09JM1RSd01NazdValRYcmVLYWZnPT0iLCJtYWMiOiI3NDNjY2Q4NzkzZDBiNmFjZTliNzAxMjE0OWE5ZjNkYWVjNDgzNDExMjEzMThhMzc4NWE1NmNlNzBmOWMxMzViIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 10 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitKblc2M1lrWTRMVUtTbVllZ0xLcVE9PSIsInZhbHVlIjoiUmkzbTV1bXJjUS9nVlkxNjJXVktwSHNzYWlXY0FBTG54eFl1V0hPdTNSMGRDQjJ6ckk0Q012cmpzcWxEdUViQlcrTHpST0pCRkVkOHU5ZVI5WVdSdzM5b1dRbnQ5WFhETHA5WGxYdkp6T3Y5dVpCU2pOVVVGTy9nbzM0VlcrYzhMTzFUVkE1cWc4VHlobVU4alVxelBiTytpb2F4ZDRDNUp1NS9ORm84UDlSL0VlUXkxMHQ4b1dOR1RMVWFwMTRRZUdmRzY1ektydXgxVDFtUTFnR0laZ1hSNkp0T3NBdW4vVUhSK2FpcmhLYmdENnhqYnpqNjZSbWFiY3hZWVcyK2tEYUdUdDRSY0xQakZrQVQ5Z3VoaVRGUEhEeDRpeGQrL0hjZ29VZk9QWEhJd0hPSnptQUZCY2lYOHBiOEVjVzBVL2FFUlk1RWFNbm92c3h6NTJwUXpPQTlIbTUwUGZRbXRDYjBSME1sT1RFME1kUExMQ1B2WEZKZWdQbmNCOUJFb2kvZ2M1dG45bWh3SlQ0ODNyNWRXVXM3dWxjWUVrTkJFZWlmbERrS0RsWStYQmdvWExNMGhnaUp1VGF1SjhQdVNMVmEyQXZKL2t3WmxSaisyUW4rQ3hNYjFMUmtqbmZpcFk2UUdiOENraTA9IiwibWFjIjoiOWQzMTI1NWM3Yzg4YWMzN2M3ZDhhYjkxZTllY2Y0MWEzZWFmZTViYzgxNjY1ZDhhNTY5YWMxM2ViZTExZDliYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InlrNXMxcXRMQ0U3TnRubGo3dnMrd2c9PSIsInZhbHVlIjoiQkRtZGNZZUVWSmNkZUdHaDV0SytkUXRlb3k0eEpJbnozZjBvUzJFalRGVHBrdFpWYmo0ZlFxWnhsck55R1diMnkxZU5VRjBTZmRJRlFRc1ZNWW9vWjJRdVpqcDlqNnlNamxxcURWWUJmWXJraHJMMVg4Y3VtaWlkUDNLODJxWFJUeEZWcm9pQ29TQ042UXhwdSs4ZjZ1UktMY3hPT2wyS3FheHZ0S2FEMVVHSzIreTFUWllQMkdIK2xEUGcyNXBOMFhydXNoUnRHcWNLamhwWFBoZkorbWUrY012RGdkZzRxaGJJUkNvRmtjNTdUN3dVSmJYU2UwUGhTbC93STMwUnlwNDkrMSt1N1NhSEpFNXh2Y2FLQjlNYm92R1R5U09OQ1BqNHlRSDdBc2dlUkhkVGlqVnA1VmtQd0VzdWllZWwyY1RuN1F2VFF3b0Uvbit5eFFYd1VOcTdNZG1md08rR1h4RFlYcEh0NmFHdk1JRlU3Wk55OE41UFV0L2ZBVll0WGxreDVJbnNWSUJGL0Yya2VQWkovYmRBaGpicjU5VGdoeTRVV1BrbjZMcnkwY2c3Y09oQVZkVHhCNWwzaUhwWUhxRHhtMzF3K0FkUlh6OWdTQndUTUtjSEluc1RmUFUwYU0rTi90Sy9GR1k9IiwibWFjIjoiMGMyMWVjZDQ3OGVmODk4ODg5NzU5OTFlMjkzM2FjMTA4YWJkNDY0ZmU0NzA0MzY4MGQ5MmI1ZDlmOTg0YWUwMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdUMXl2M3VRZ0w1anBxMnRQOGtmOVE9PSIsInZhbHVlIjoiRmNmYnQraEdpbnN0cWZGMHdBQU81am5UTmZOL3ZwVmxnd1BCWXFwaEltWUtQeXlMenhaZkdMaWp4N0k1bUxOcmsrNXBSOHdyQjBFMWdpVFFNZFAyK204UmdHNk5GRkt6dk5YWHFMNm55djhvMnJTb3JTVWZ2a2tlc1daeU9SdWJraHVrRCs0eDhsYXlJRlZNZEV5TUx2R3Q5d0pEOU95K0pJVlNOZUUzS3JNWWNScWh2UlBINnEyREJFRkYzaHQxZGtCbjhOaXlFdVJnbCs5VDlxVUdISFZ1TnJiVHpieTVpR29EUkZiZ3ZId3cxVURCdlJkRFFrNWJ5ZStESGhHTXB6OVl0RVp3RUQzWTM1cTBvZjNyKy9kb1ZsUUtWWWt4cTNUK1dxWU5JY0x5R2w4S1BMc09jVmg2VjBlMHoyNjdweWtxR2JaZnVwRlpReUdDMmtpSHNtbWMxNFRkc1VPT1JUOFdUTm1QOTBDbzlXWDVwZ0ZSQjNjRE91ZU5aTjlTdEtzRi9CelZPbk9KdEUzcGxBSDUyVVNGclRQOWxVTjJQVm1iRzllazhpZ1lFNXhxTTlpWEV3eGZETERjYTlKVmJmSWNFTW5aTFBkMlhaYnlrYVRhYnFVUmNLNXM5aGViY3d5Q3dlQnBaMi9OeENMeFdBVjU0amNJQ2c1TzEvaE9qcEdlZmM0TnFaTzAyYUlyVDhHL2RpZWpjRzU5b1U4K1ZKa1d5emVSMXVnNlQ3RTFVOCttNmNYdFIxdDlEellNSTRtNEN2SCt5OGlzVERhM1pCRjNna0UrUzdtUjc2cUtoRFR5dWxwTEV3RE92b0FDQnEyc3crYXg3cUZYRDg0SCIsIm1hYyI6IjEzNDZmNGYzNjU2MWRlYjFlMjhhNGRhNmU3NzAyNGI2NGRiYmIyZjcwNDIzNTI2NjlhOWRkMDM1MmQyOGVlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InB6ZEhsMktCS04vS1pud3NZZ0J0SHc9PSIsInZhbHVlIjoiWWlDZ3YyWWxYbncveVYwMWhNdXdwbzlzNndxMy9LcFV0dkR5T3pRK3UzTm9YdC9GcTRtbUxaMVh4S1VDekxGRlVWTCtmL1VjSm10OUw4dVdOTkxhZEE2bWVvNWdaYmQ1Qi9XWHFMdzZwNmQ2SjZjbjVlc1hMZjhWZEVOVnhVUW1RUm9HUlJSdGRxc1hrbktaZmIxc05GeTJuM2xzNjJYc080WWhEVHc5RUh4bGo4NHZEMzJXM0VkNFZYV3NsTzVxSDI4endobEpFMUFxWGFZZHd5WHpTVzVNdkplK254WCtWL1c5UVI1TWxGekhkSTBrUmNkdHNHM3p6RTdFRHNMeU5Vd0FJNmtPREVjSEx5S2JYVkNpZEVjZjloOVEwbUJZUlpNQnJOM2g0NXphVjJTMVd4V3VBSHdxcmRoQVhISXh1OEFrMWhYcGRnNFRiMzFscEh0bWwwMnNMMGprUDN2L2lubVpvRldIbXBOenJMUnByaGZDR2prN3ZLU0FyL0ZqRlpjTG5GcVZYendJbHRCNHgvbW1JeUhvcldwT2t1WUlRc04ydFd4RXhBYnl3M0dnMkFHSmRrNmo1enRkSCt4V3ltRHVWZ3FqODlzVk1kbyswV0svYlNQU3dLOFFnY0VOT1VMTVRhU2hwUzB1Z1hUYi9ZcDRKVXZjU0xPTGo1c0V1OVRJN3RvbkZvUXFRVXhDQUR2cFhTWnlTYm50RHpWWGdsdmRXeCttQWVzT3R2UmI2RUJuWk1MeTl0VFIrc3VYcjBoY2FCY0hlVGRkMHVPNk8yK1BHRi8rQjcwQXp1NS9ja09xWUE2TmIyODJHK2NDM3R1cXI1TWcvME40OUVKQzY4QnE0R2h3L2RFK0Rza3FNTVoxTWszZjBoN2lHc3JJc0NDR2gxK3MwRTdTRWZTU0Y5N3hQeHEybGhsWWdvdG8iLCJtYWMiOiJjNDE5NjRiN2YxMmQ5NWE1ZjQzMTkzNDQ3ZWZkNDY3NWI1ZTdjNDU2YTNlNWMxZWU4MWIwZWE2NDNlYjI1NWM4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImFSQjRZZlpUd1VScC9rVDFkM3lvK2c9PSIsInZhbHVlIjoiSlBMblhpdTM0NklMUlRoZWhZVFFUc1d1QzIzUnNUVlVRNlRtbGZNb1ZkdjMxUlM5ZlpwOEk1ay9qM1p0aS96Zk1DUUhkQXJjWTFxWjA5Rm5tZmprSnQ4Vys0VXYrUTBTWlpDT0wrZmtvMHl4R05OeFJBbjA1U25LTmdJbTNrYlBDVEx3RTR2emUxbFpnM2R1WmN4dGdxTFM3TjFsUThVaDZzRmNPOWtUUVhod0pYd01PRUpyQU5WSkI1eVVwd2gvL0djaUE1VWFSekluQ0VyNzRjaGxSOXl2eTBMM0ZQUkQwUW1zNTgrOEd5SUx4UkV2TEdIQ0I2WTRmanJkY2Q2dDRMUW9MTCtpYzRvc1BlNkJienJDZ2ZrOG9JdHdlVXRob2s2a1Rac0NqZjhCSGxCS2E2ZmtDNE5NZ201WnJCTXRyRFNCM3NwNFRyVHgwOWpaRlY5L0RtNkh2SXVNWWJJYk1yNlZxa1hCcFpDR3lBV2NDMm90ZW5Ydkg1ckpVSThuRXIyZ1JJdWVvN1hPcHd1RUJ6SmJGVjBxQVV5YmpSUUJkWDc5dzhrNStRUGRIaXFsVjBXekd5RXViZ3BuVUxpTiIsIm1hYyI6ImZmODk0MzI4NmIxMmM2ODViZjBiMWUwYjQ4YzZhZjQzM2FmZTRkY2YzZDdkZmUwMWVmZGI1OWMxYzEwNTM5MGMiLCJ0YWciOiIifQ==