Хорошие новости от управления по работе с населением

dyroff
11:08 17.03.2020
10 2967
Читайте KP40.RU:
Вчера в инстаграме городского головы была размещена запись о докладе Инги Грибанской (начальника управления по работе с населением на территориях) о проблемах нецентрализованного водоснабжения сельских населенных пунктов.
Городской глава сообщил что в ближайшие годы Городская Управа должна разработать проект центрального водоснабжения тех пунктов в которых нет водопровода.
Хочется верить, что это действительно таки слова городского головы будут реализованы.
Ну а управление по работе с населением, на мой взгляд отработало на отлично - вынесло столь жизненно важную проблему на уровень принятия решений, за что является на мой взгляд отличным показателем качества проводимой работы с населением на территориях.
Теперь решение за главой города.
eyJpdiI6Iit5dUlOK01tUW9OTHEzOWY2eDNNbmc9PSIsInZhbHVlIjoiaGFoV3N2czQ4RjhPMVkzSW5Kd1YxbEV2Wm9RdDVQYnoyRWR2WEl5Y05ZT0pPTnFwNmx6RGd2blU5dU9SRGtmN0FEVmJFaS9iakxJSkJ1YjdQUmlEdUdQcjFRenkwemZVM0RiUTNrbVNKeWpMTzFQT2l0RTd4MDU4S3A2SEFxSXVQR3doTFNDZzhLY0VhNVZ2Z1RyL0pKa3FxMzQzWEN2cmxoNGpGODI1bjQ1YkluZktGM2RQUmlNTXhQSVp5ejF5M3JjNkJxZCtoWkNMSWM5c2x6Q1R4YS9BNTd6TVowUmRWZkduaVZVRFZtVThHREM4b1pFZkNNSGkraE9lNEgremZsSWd4TjZZVkk5RmVkdGNHcGd6WE9SeWxMRERIUU5ZTlphQ01RQTBKQVExVzF1QWlvek8yK0VMdzczNXNJL1VnQ3ZIYTZLVVJ4akxveWgyWkYrQVBKaVRwWkhvMGxnaUEyNTFLY2ZlMGJQays2OFV0RU5tUCt3MDN2UExma2FyVFF6Z0hDRzFiSkRWMXIzMU5oUWRHU3g1Z1FpRWdwRmx3MDMvaXpMZjNXYlUyVk1ocVFyOHRWdnVXU2k3Wm9EWmVScWpzTkJDWDhHYzBzTEJRNElrNWdFSityVFJtTHNEbUtzTUVlS29rTU1yQStYenpCZVQzUVlVR0ZJam5RbC9DNTREM253RHZvcjN4aGhnc2EzS3hVcis2VEwvckgyemQrb1ZpamhPekNZTkZqUy94NC8xdTN6VkhES0haZnExYS9NSlovR2NnTCtLcWQ4OGExdTZ6NmdOOVlIdVVQN1F1d2N0ajFGelN0cytISmZ1OW1tQmxZMG9uNXB1R2pNR0MzNTVTaVFwYkt1Nm9JOUVjTXl1Z0J1dEZPTVpRK3FvdFhLN0FLeGYzanRFRGl2RjhON01yQ0RZbnlURkx4MGtPU2pBcFViWGRCa011dVNtR0piaHFxb0w2eE40bnRNOU95cTBRWXNDMzEyVTQ1bmI3aS9sWVBXbHlYeXpNUFZLIiwibWFjIjoiYmZiNWYxOWJmMmMxYjhiOWVhOGEzOTM2YmFlM2ZjMDJiYzU5ZDQ0NDI2NTE4MDBlMjVjYzA5OWQ2YjI1OWI3MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlVpZkg2OGIrN0RTZk4rUmxSeHBxVUE9PSIsInZhbHVlIjoickpWQmx1Zm1NUkt2OW45ZlZWUmJ4UVYvcmtwSmx6dUprSTFhYTBjcnBGLytHcGJXeThBWVRWWTV0VWVFeU1ySGFZWVpwUFBOYm9OdUdseGJDU0k1bFZ4RFJmTzQ1T1dXVkExWC9YNWxOMG40RXFlOHBWN0dqQVhNUjkvR25GWnZlb1ZzQm8vWUJEaGdjNGtsS2ZVU1Q5NEtLVHBObUovUGpaeWc0UTVPdGc3bjdzRk5pdUhSYTlQU3Jjc1pta0pVNzBpQ0dqS2NYZFFaaDNKbGppWitWKzY3YmJ4SUV6bEZzWG13Ti9mZWxLWk5ITWh3eFUvS081L1BrMjc2UmRLTHBTK2Q2VUM2ZzVWODQ3bmI4bVBXdVc2N0xPMDlDK2hyNkJDdEtXbGMxWldEcE9xclB4b09OMmtpUUhLOVJpQ2RReFZ2NDRueFRGUHF2QU45RkRaTDNpZ2h6ekdQQzZTUDY2aHJ1TzlSa1lYa2NaZmdDeDRGeXVKa0RqNUJtOC9paEdsdkdGVndmcWNFSWxlYkhQSmhSaVRXK3VzRTJ3Z1BSVnBwanpjNjNnVzRKVWNJdzhZQWRxL0l0NG11WFUxdk1Lek1aMjRKOVFWeHRudUtzV0ZBVW1kMnJSTEt6cm1HbVhqc21XYUlTdzM4YVpyYWpnNlBzazYwZlVNaDliQ2gvSVYyN25LU1RHSmhmQ2FCYnlCams4QnRQNU5LS1VCMUhlZ2RmZndxT1pMMGEwenZzOWplRlhMVzl4RkVKZDl1MWJOVEVsek9yZmV3U2RyTXhtV1o0aDhUd2pzYnNrOVBBZ2I3L3VZM0thOEsrRWwwKzJaVU80bTduczBqZTJwOFNKdkphaEZOOTI1MGlTKzl3M295Y1U0T3hVQWlXUDV6QjVabU5meCtHWmN6cVFrT1REbmpOQzA5NzRucGI3cE1CSEdIT0NVTzJqeU1GdW5vRFlFR1FBPT0iLCJtYWMiOiI0ZTgwMmU1NGE0ZWI5NzllNjczMzIwZWIxODMwNGNmZDkxYzM3N2IxN2EwZjk2NWI3NDkzYTM5YjZkMTZlMWE4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 10 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFSY3pmMkF3VzFiKzFVV2J1eVVPN1E9PSIsInZhbHVlIjoiZG5YbjdDeGxIV1o4ZllHclFhKzM0Q0lYM3U4L1U0M2VXVnJNUXk2TkZQR1hVM2dVR1dSVDUzM0dnSWI3d3UrelByWjFYeDVXYjZyV3JVb3Z3YXFXWVdwdkE2Z3BoNGJwT3k4M1hGRGxiaGg1aGwwWnNWTkxkc2V4d2VHK2lTWExnbU9wNm9lVVhZeVlVQ0N1U2hTN1ZidUtPMVFZb1M3UDRldFNJM216by95OFZIQkgvQzNvNVhGb29lb0V3MmVUZkdWNUJ2STk3dkFTVkRxcG5aVGUvK1NndURhZkhvQ2xWN0YycjFocE85a01hQmhMYnVaVkRtalNKVVhQblQyMm9lZ2JGTmxyNHlHNmVYYytFbURySm8rL1BDbkljWlJCaUlHcWloVlhkVjdyUk5Xby8xTi8yM04wdmVIcUM3V05MRnJibnhNWXdpQ2NCSzBDVmNZcitaUDJXQ1p2K0FkS3llRmoyNVNobHNRSlNObVl4aGM1K3g3UFZRTm9YdkkyNUdVOEx2RGREMHBNanN1NXRpYlVzMk9QNUxJT3REaDI3U3llMEdSY3NBL09PcmJvVkdTc3VJVDhaTE5LcjdmZnd5UTlycThqbWpEZDFRMFAycy82aWZHR3RtaVREb3JoNTIrSUMwUGFtTVk9IiwibWFjIjoiNmRlNDdkMjZiNmNjMDQyNDkzZDFkOGZiNGM1ODMwZmM2MWQ5ZGFkZDYzM2RkOGE0ZWE2MDBmZTBlMDgzOTA4ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjJTdWVuZXVYK3c4dWcvZUJlYjQ5WGc9PSIsInZhbHVlIjoiN0l2RTdhMDNOR0dXZllDTkNNTkd6Uit4MGQycGIyK2NNR3ZDNjd0RWF3Y0RpQWhTQndLT2ZwWGc2bUxvRjdCcVRZN005YldZZUJjUkIvbUFQTG9kZWhzYTA1M01UaVJ4ZGtTSFg5M0VRQ1RCMWw4ME9rMTBoKzBHRkU3UjhvYURBU2NNK0xtUVJhaTZMVWhYSmR1NzcvNndJNjNkRkxUbytoSWVpR2RkR3RGeFNwVDJLanYzVVB2ZlhNRnIralc4eG9iZXVYMjNTcHlqSlR5cExsYnA2MmpiN1hNWC9XWERaK0dIaXU2SXIyam5KU0xEQlRKUXBYYmY0SmI0V0E5OVRNL2FqUGNyVDBaaVV0OVRrY2d5ZDhEVDdPY0Foa1FBRXpNL2JsdURkVHBnZ3RqL3pMYnY2aVhyalU0TGhTV2tqZ0xwWG1DcFJQQm1wWG02djgyVTZOcEl6anFaRzJKdVJJaitOeGQyVTRPRUE3V0ZlM2VsVTlzN3d4UmRORGFNbFFBZDF1b2ZNeFBKa3JIbGhaUU9jTHpEZFhiTllWNUFCejlPYWNUTHJxaFBibW0yMFF4TTBTc250U2psRDJYa0g3bU5TMDFZMWJVRVV6cjNtZ2pudkVoNXhjcXp1ZGY2THJBZUcwZ3BiR1E9IiwibWFjIjoiNTNmMTdhNTg2YWQ0NTljMDQ4Nzk2ZmJlN2ZlMDdjYzFkNDlkZjFkNGE2MmIzNTZlMjMwZGI4ODA5ODA3MDE1MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdVejFxTUVOcmJQYjcxQ3BJSDRIdlE9PSIsInZhbHVlIjoiVDhuTm1yMkNIYzdIbmNkNmFDejRlMU9JdW5sQXl6czE4L3dZTDlzT3RZOUt3Q0M0ZzF1b2V1Z0tzV2Y2U1B0a1RNR3piY2ZkVHJXM1JqRUlPQmZlWTFpc2ZXdUJUa2ZTeEU5VTZiUFJoOUJSL0NrOHZYdHZrMUVIVGRBNUkwM3hSdU11eitXaHpXNitXOHFvM1p1T25URk5iN0FtU3YwS3kzeDZIM3g2Y1dIYkQ5T3FJZnlaY1pBSmR3alZRckFMTWp4S1J6SGJQNVZwak1DaEtNcmwwVHJiZlhmdml1dmFIcHZpUWYzNVBkci85d1lTbGRrbmZVcDlyNjgwMjNVeHZzSFhGRVVNeWxrTCsySGxuc3FNaDczQnQ1dU1QRTlocXptQ0VYMVpldjR5TWhBeEFOMzh2OGZWRWpPalAweGtOdFJyamw5Ui9IVFBvZU1zSHhMYWJTRGRMRzBqL294dHg1eXZWclRPNVdGYlFXYVRKV2JFQXl4VkM4aGNkVlovbTBvcTZ6VFVqMDZPZlM1aUlBOUR5OTdnOGVOMjlSVXBiS2tnY3lINUtMSjZMSUFXVHFMRkNiUnBVbHI3UWlCc1o3RXkxTU84UHFiUHg4NVhESGxYYVVTOE9Wa1pIRzRMNFNSVHNXMGNVOStTMTA0aXpiSkd1SHdKK00vVE1hL3RGZTZ0VEhNclFVMUtEb3lMUnZURlRKR1E3eDF5eXFTbmhCWDN6UEtJdDBxOXRQMWY2MUFKckZ4d0hKMGQwSEZsamNIY2V6cEZPMFIwckxJQmtXNUVFdHNwc21hNHphRTRGUm1MUEdDU2QydmlQb1ZkNU9xdnpZd2JPckY5bURmdyIsIm1hYyI6IjkyYjU1YTAwYjk2YTE1ZWQ1YjEzNzNkZDc3NDlmNGY1YjIzNzllOWYwNzk1Y2MyNjA3MDc4MGU1NjMzN2Y2YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IklyWEpwSy9OK29lSmdNRU9uRjRvV0E9PSIsInZhbHVlIjoiK3AwVnRKOGxBQkZTanpKanFreEt2R0FwTTJleVNra3Y1Q3dsM1hiVFhkNGdvMS9xT3FaU3QydUJuTE5VZFprMlkxOExwbXdrYTd1a0R5N0ROWU9MY2ZFY2w0MEQydWYraDRFNDAzSXZwL2xKYW01UlBpMTRtQTJoVWQxQ2Z0UWVQdEVCTnl2VjZscUlSMHM3UlNDSVJ6MlZpM3l0QjNnZmVnSG1NL0RyODRXT0p3Z0Y5dFNpd2FEYzFGVldUZUJPMnZFM2tGdGptdkRERkxIM0Q5b2lEc2FtcEpDV2ttWURsY1VwT0ZyUWZBK0JuS01UaE42ZjBQbys2MFphMFpkRWdsSjJiK2hPVDZPYjY2ME13c1BRbHZyYUFkVzZBUVZseEZRUGFLWUNELzNpTkd0V0ROM2UxTEFEb210SVpRTGJRY0duWi83MlFhVXViNWtVQmMrUG4rVnBZUkQ2TWdPS3JkU0ppLzVPakEvTEd1Ynk5RlhrUjZwSStVemllWjVnNzJGcWRGSHhWTlBGWnVBQlBpVzNNV21ZQ3NhUGJ3bWRIeTZkQmdkRzI1eW5rNmZncUFFMU5KTG9aOUJuWUNMbElEY2VZWEdsSVJXQVlObytGa0VCL29RRU8vU3hEbTZXQ3NKYWtjcDZSN1JJbzR0am9JSXlQRXBpTDkvY3NvTTRjaStxVVF4cnRjN3N1WjhnYS9LdmdBTnpNYjY3L0dMQlFlV1FtS3NnWjZNTlUwZENPa2NTN3crVzVQMDZJQ0FKY3E1a1VScXowM1piWDRBeS9DUU5IU3ZOU29wa0VjbWFGQng0ek4wbXZLR2RnVm1HYnZTb2ZzTDBoVzVCbVMzYWtsMXViVVQrekxMN0N0QlA3L09ieGt5UFlNdlAvOVZuVlAxUnM4SlVnTllOTndxY2tMS3V6a2ZyenBXeDZHbHgiLCJtYWMiOiI4NmY2ZjlmMDMwOWI3NjdjOTBjMmRlMTI0YzA3N2M2YjA2YjhiMjRhN2E4OWQwNzY2NGJhMWZiYjAxMGNhNGQyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjVqQ2JXZmV2b2pKbFpuQTF0LzA3VkE9PSIsInZhbHVlIjoiMDl6Tmo1ZURtQUYwR09reVFWL1pzaWt0eVJxQzFYaDJFUk9PWEN2OU54UEFLNTh3bjV5OStSdHJGb0c5TkhsRllrT0M1QU0vRlN3ZHl3UWhyYlB5aTJ0WWd6ZHprd0NFdGlldEEyQ3l2MGE4TWY2KzlkcTc1OXVySkcxMGdlWjNhQ3YrZ2ZUOVhhSkRyRjFaa21NcHJkaWJtRkp5Nk9pVGdycnJDOWI2Y2ZsRjNoZnNjeU53VXNINExXR2FSWlNNUnlWOGJMMjRuQTFyWXcrNGpSZjZhTWlUT3A4V2c3eXVQazZoQWRrUnFwaVNtbzJWZFJyWGlBNGJTTUtqUDNKZ2luUWdDaEJ3eW9lU1VJeW1MK0pSend4b0gzUHgvb2M2MnpYT1RXQ1B0ODZRckxkVmxpblpWS09uNWRxR2RCYWVoeENPTUIxaHBhd0hqNG55dlJWUFY1N0lIaDFXeVM3M0VaYlBXSUZwL3pKKzQ2S05SaTZNVlJSUm5BTGVUS2h5T2NGaEtMQ09ZYWVzd1pTM05VUzgzaGdrdTNjdFJDdGRDaHZKdmI3L1ZzNFQ5dzdUSGYvemFQbW1kOUNEK2EvMCIsIm1hYyI6ImE3MzkwYTYwMzA2NTViM2VlMGE2YzI4ZmRjYmY2YzYzZTNmMWJkNjA0Yjc2NGMzOWNmN2QyOTg5ZDE3ZGE2ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==