Люди будьте добрее

Rorschach
00:28 10.08.2014
30 5827
Читайте KP40.RU:
В субботу на Андреевском карьере, идя с автомобильной стоянки услышал тихое мяуканье((( При поисках обнаружилось, что люди оставили коробку с милым, еще слепым котенком на солнцепеке, метрах в 15 от дороги в кустах... Забрал коробку и оставил у охранников на въезде, надеясь, что милая киса понравится и хороший человек ее заберет, когда возвращался часа через 2-а кису уже забрали.... Котенок реально был милым, если бы был еще у охраны, то забрал бы себе....
В общем что хочется сказать, люди будьте добрее к нашим меньшим братьям......... Котенку и новым хозяевам желаю удачи!
eyJpdiI6IkZGWlF0RUxLVjBneFBQZWJBMDlwcGc9PSIsInZhbHVlIjoiZVMzNnJzZ2pjZ1BYTmp1NnF4MFJkbXo2N1FVNnR5TXBNK0tVUjVtbHQ1WVh1dFVaUnZZQTg3K25teWpqUm1zVWI3aHpMZVhpK0VoTER5VVFuQi9XQVdLblZVZVM3MTA4SzdaMTBjK0hkK2EwZnVVdXJHbFozT0U0LzlsN0YyZlBGU1NxenNtck5RTi9OZDBpckxKUTRuZVZtV2ZCY0QzL25HWTJYNWlxb2V5OFdIYVJPSG00TU5YdjRrRTI0RVl5a3Nhb3hYWVp6enVoWVo3OTRSVEk4NU5GcE5TVDU5K2djYytESlExVityTXhBTlVwZHZscGFQWWdxWU13QW5DUkFtcXdOVmdkQVhpLzJvTHRrT2JZdGN4VXcvYmxTenkvRnFTckpJMHBOVTc1UXAwTHBCNlUwRmdEUTZEY3VZSmJnLy83VmkvTDA5cmJUVmNZRm9vZ0QweStNd1NsSG9wdm03MWorTjJVT0VqdGVvclkrY3RnNFpUYVlQK0JTVXlDV0ZnZ29yOHcvZFNaYlRUR0VkdVNVSWMzOHJrZllqT3pYUm9xN205bjZkV2pjKzBBblFweitQeVFxdTNQamV0OVpCbmNqaUpOVVdjQlI0WjQzaVBLdUhTWGxxSStkOFhJSXdIUWJZOTlOd0ZDYTFUdmZhaEh4cjY2UnBVbzBFMS9KOFhGdHQwSWxHdnV6YS9sdW9ZSkRJSEZ0NWZOQXN1dVRZSURyc2xWS0JSdm5mSU5PTC9JZTN5LytSSThXOUtuTGIwRFZqOVNMTGJHaUpQVTFHeVV0UnowdG1Wd1c1UFBzQ3piNTR5eU4zMlNkRTBPOHB3Yzd4cURkTmw0UjNtZ1NIdlcxL3I2MERNQ3dLYWFkZmhwOVQ5Q3IyQjBZeGpKVVhLK3BjNXZ6TEJ4VlV2dFhQQW96dnpRb0xwZE5BamFYQTg0ZUdqbVZ0c3E0K0c4Qk1GSlgvMG9LWU1MYmNkNG43dWYyYlhPZ0l6UjB1L0ZEU0IvUWJ0NE5MOE1jamh1IiwibWFjIjoiYjY0YjQ2Y2I4MDUyMGU2YTc1NzgwZDgyYTc1YTM4NDg0ZWY5ZGVkMjQ4NTM0YzRiN2Q2YzI1OTQzZjRhMTJhOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVUd0V1YWF5K0dzNlFIU3k3MnpKU1E9PSIsInZhbHVlIjoidGFkamVreGhza1VJenJVWXJtdUg0bktUOU8vUmhxRndZcmtRamkwZWQvTERvelF3Wnh5VW9NRlcxTHlNc2UvTlJKNGVtOTRQQzFTWWNxSHByeWl4VEVlMHdlUTIxTlVTSEZZUHZqQ2NHRzc2VkFIY2h4K05RL09PUHBzRVRncXRuNC9scXd0VTNFRGtkRXAwQXF4alFhZFJray9EcytUV0J1b09KZi83N1FwcGQvdVFqU2hwV1R0VEtJbDQ5b0V5ajRsU2VGcis2RFA1cldWV3g3TDI4czEycFpTc3JPQXN2Vmg1bmVCSkZFVElqaTl3bER3ampSSWRHTU1zaUF0K2xycHgxbHlBa1VXT0hDZUFlTzRPR3RKc3M3S1FPbG9EbkkzU2U0cndqQXREZWx3elc0OHM5a2t0WFY4ZEt5b0MyeTdJcHc5VG1rM3UxRzFxZmdSN0tPMm8yV2lWeGY4WVduYVlUQjhza2xCWTJjek1xSDRNTEFwdWJiUlFMSTJ4b2ZzYnBVVWl5RjBPWjBDVVhIcnpMUDNZRGUxbnNHUVJFYll2SThCbnVTMk9ZL0Z5ejJOanp6dm16bjh3WkROS1ZNanpybFNkdjRIcWZodVFIYmFaUjBEU1VHMlNaM01OSlREVzYxbVFFMHBXOFBWU3RNNGZQNENla09Bd2hIT09DQ0hrMmllWC9CbmY0ejgyVm1zbmlWby9HNkROa3ZKelRycFhzY0p3Z2JMV04vUFJQaWU2QllSWjdhUVpCaUJjbERkbEZWTktDMmxqNFBzcGNNY0xaTTVaWDVVdk8vK09QcnZOQzk0UzgxTUlEYnpKdnE3YVA2ajVHT2JNeklaUCtoWTNkNEVLNWVSampjcjlFa3lic2lJV1JlUTZJU244eDlEZ3ZGQjZjLzhwcXNXa25xOWhYZ1craW9mWmF3VTY1U1FSSWRuMWlVaU82TldMalRYVFJnPT0iLCJtYWMiOiIxMzVjMzQ5MzUzMzkxYjY3NjcwNjhkZDMwZDQ2Y2VmMjIyMTkyOTcyYzY3NTQ5ZjlmOWRjNDQ0ZWYwY2U1YTY4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
19 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 30 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhkMWhaK3FPQkJhN0thNmtJV1d3dGc9PSIsInZhbHVlIjoiNGF1VlMxTGpJb0x4bGI4Q1p1bDdzdFpadnkwN0xzYlpPNlllK3ViZVZtcmZFdHIxb3NJV1p4aVpFZU5aQW1lOWlsWFVYekpsOEJqa2ttYTBKZWJQbVlHbkNFTHRCMFFmWHFHV1MyOFlHa1NZSkp4NVJkOEl4Q3dQc2Y0NUd2WlI1c0VDS1o2MkZuN1JqMUZScUFsek5tM0Y1RDZRR2FhWXlpWFJ3U0JQeFFYWEgrT21sWHZYNnRMdis1bWdkWE5KY3pET2diRGNTMFZ5d1YyZ3pvKytxTEE4M0FuMjhIb0dDM2JSM3RRUG5XZHJFbVgvL3IrcU1YbFZrNGNTZXRsb0ZxN3dIV3VxV2hBWjFLNlRveXRVRGwxSnFjMTNHY3lXYlRrbFRnTWRTSFV6ZlpGcFpYeXArdjA0NFl6Z0hnYkNodUtUcERQcDFJU21qenIzSjRYN2xMcVl2SzlzcmJub0FGZGM0bEZmRWRiMzBqcm1BM0xHeE5GaFBHODBSWitDeDNUNXg5TTBITmI2aVhWWWVJcS9SK1VrNDduQnZ4bk1GcXVBTXpvSkNlZGZPalZLaldMQ3Z1enhwQ05JaFpsazJRU203Y0IveGdkTzExSGVrb05QbnZSVmFLNTdIV1gxUFBVZ1lzTk5WWTg9IiwibWFjIjoiYTk0OWYxOGUxZmQwOGJhNmIyODA5ZGM1YTljNDllZjM4MGE1ZWQ4OGQ4YWIxYzM1MjMzY2M0NWY5MjUwMDdjYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImwzV1Yzb1JEYlNZUE1LTHN4WVpGbWc9PSIsInZhbHVlIjoiSUZ3RzE5U1UvZkRBT3Y0NU5FLzRCM3BJMjBZbWQzbTRlY3dxNFRUUHF5SG1YKytzZkZvQ3YvZ3FISVlPRTNLSWdvVUVQZE1PeDBlRmdPdkZHY2JKaEJrVkNEMWJkS1hocUpzVmhQV3haY3UrMUgrLzF6RG9TbDhOT1pIUFM2Sk1yYmdWS2psR0VnUnduNEhSd0p2ZFl0RWFrUnQ2bmJCTi9vTzA3SUpyZGdDS042eUw4T2dWL0UyY1ROYjd5SDBUQmxsQUJQQ25NWVRBakR2cGhnR0VFbnEzT3k1aUNqa2Y3UDI1L01DazhGcTQ2Y1BxRzV1OG5iQUkwbG4zbGM3OGEwYjIvT0hYS3U1VXRRa2V6SXAxS1VJZ09zNEtISEdtLzNXVWdRQkllenhEcW4yNERyZXdPN2JuR21jTitlRmtsZjJLTzFnbXgyZFM3amltL2xxSk4xZk5vYkhNYkNnaHg1SCtydHUzZ2duejhFUDNTRG51MC9EblE0MnRnR2JnOVkrN3o3OHo4S1MyeGZuT1VKY3JCUlZCL0g5dE1KNmhYb2xYOXZ5R1Bxek41OExLcEcwYzBGWnl0U1FkcmtyMUp1ZDNNazJid0FnQ282ZFRGMFAwT2RpSlUwM2RFdjBZenZkYXVxcTNWVnc9IiwibWFjIjoiZDMyM2RhOWJkNjhkZTA4NDU1ZTY1ZjhmNGFiNDQwNjk3NzZhN2U0OWFmYTc1ZWQ2NjJiYjczYjEzNGFkMTU5YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJ4K1BtdlFWTXdPMmpBWVA3U1dCSUE9PSIsInZhbHVlIjoiYmhNdmQ3V2lhaW1pVjQ4QWdkUkVCTGwwdXNHKy9nZzZpUnpzNWJiNWFRK2NBZnRnUVdURnUweWFrTEs1b2hLM1c5dHo2S2N2QlR2d1NBQzJiaVhWdkJ2WjFweWVudFptaFpRRW5yV1VtSHJXYmRHSG9IRGlUb0ZHQjVUYTRDM0tERFNkTkFhZ0lDcVNiTHZvWldGVnluSUNVc3Y5MVAzSnlPTk1xNnVCOWlqTEJWZDZwQ3FJTGxBUkF4R05YbTZ1dUNQbE9ic2J5S3J5Ync3amttanN5N003Z25DSklHNmJwVkhLeDZya3NUMHFreGlqSm9zV3ZpWEdkU1ZVNkVLd2RhbHZCN1pGaFlIeDhlc3ZuRUNlODk5Uk0ybkNHMmY2WE92R2JKcTVMcjgraXN1OU9EWDE5UmJUSGYzdUhWbkVBeWs2Q2c1cHB6dlBncEkwTTRvMXVZdmNpZFdKUDU4UmdXTlBtaFNLZ3FYZWtIb01yRXBRaFlmRnJSaHRZSm5QTHpwZm9VQ1dtdnlucTlVcGttQ2p6bHI3c2NSL092N2JIQVVtWUs5NHh0YkhDRGhiSUovejM0L2xRMk0vSmV1WjlQSmVqRXM5Y2ZzbWkxVVRiaS9MQ1lxUXJNeStMZTZLWlZiSVdqZHN1WitneEl1V2FRRGNtaUg2c1JrcHBHWXk4WFUrSlNwWjdkeWVRcTd1WkcyNTltTVo5eXRack5CVFJUdFFKUkFYdDBsT2Nwa0tyYjFWNkl4K0lPMElGS0RLKzFmazVxbHRoN3Y0cERnZ1hLL1RvYWVaZFl1RDk2NG1ZMmR2RDNqUUJzSGYyckFtMWlRWGhZMHFKK3RQTnhCcyIsIm1hYyI6IjJkNGE5NzY0MzM3ODQzZThlOTllMmJjNTdkODBjM2YyOGJlY2QwYTVmNDNkZDgzOTJiYjI4MGYzZjc2YWRiZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6ImFpeE42Y0pDQjhEMTBsb3VkNjdWdFE9PSIsInZhbHVlIjoiZGM2VlpkZ0NOcUwzMTZCVityZmpwTUtqaVRQaWZydVFyYms1TVJtdGhjdmFmSjVtMURTSnFDWjJOWTkwVWJoclNrOGFmdWF1a3VNUU96bHNrelkxUVd4MXYvUWhVcmhHZVhnNkVQdjBrUDROdWQwZko4VzRrQ05McndoM0VoSGZwUlVFakcySElUWm8zK05qRjhISzB5ZEtRajNlY3gxWkJhTTBUYjZreG85Y2pFL0dZMnVRUlV3UU5NRjdzNVJiMWd2ZW02clJoSjVud2s0MVV3TzNWb0xWZ0M2ZElTNVhRK3YzZEZ5UUw5WnREWlRodlYzdFVVTVZORStEYmhsWENCaWhOeXJMejEyWjRDV1NsQUFoZXM3SGNhaHVYOGlBREpGUmhZQTBCdERUa0NvSCtPckFrc2t4UUh0bkpYQm9hakQwL3lOZDJZdWFidmFhQ3RSSUplcFVCOHJoRVN6Nksvbkxha3hHTk9nS1VsZjBWQW5EOHVkcVRKek9vdUVLZGFjRk5yQTBVL2J5bWIvVkJjSkY4NWF3SHZ6d2pOd05iMGFWVXFwOG9kZmNtRXZYQ0locnljMUJLTTZDRWhYeEEwY2VlKy9VdXZON2lwaUJYaTJDTzNLRlUrWENDYWR4Rmo2Zy9LekttaCtiZlUvVmtZcmdvQis5UXkyOGo4UlFlRUhmL1BjMzhzZzdLSEE0MGRwNlhKNi8xSy9nRDBvYkVnY00yM0ZRUUZuUjJ0NkswUEpjc21NY2tDY2RUM2s0MmM4NFBOZ2ljaFFIWk9BWjNWWVZLKzFPYUowNEpwSkJkTGlBZ0cxZzMxM2xxcjZsak5JV2xERStKTHFOa0QyYkpIS1NRQUdFNi94UXJuWFJiL2x0cytVRFV4d2E2OVhqZUVRanFjZDRQc0R5eWd5UnhXaUlDVVhOYk5Vamh0UngiLCJtYWMiOiIxMDBkZDhmMmNkYTc1MmQ1MmI2MjA5MWZiMjMyOWUxMzM0YjFhMDhlMTlhZTI0N2QzNTcwNjFiZGY3OWFlN2YzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IklHYlZOeHdycmZNNStPWmVsN0ZYQnc9PSIsInZhbHVlIjoiYnZMdDhVMnZubU1Od1laS25wM0xPTXVTM3NDaTdkTnFIT0hmbUZJTXRITGU4SHRuVHJyV2Z4U3llOGFKQmhpeU4xNzkwVlhHekdPL3c1MGEzNFBwRjdIQWdVaXZZZ0RVZGc1WW40VGo3K0gyRzlTYlpNS0JrTU9laDdjV055UDNPMTBGSkpzSURSZi9FVTNWc25mYkF1U3pOVW9obERqOC8zUjc4amVKT0d3VzYvZzdKb01ia0IwTFlyVnJJcUI1aHY3M1BMTUU5Q0g3ZXJJbitMNVFqa2hkZ0lWWndJUEUrQjRNT1RjMzZkL016bjArM1IwZFAraThVVENKZVhvVEtORkM3ckJjeWtaOU9DTHdmbXNJaXk4WHdmQ2hoRzhMUWhBaGNWQnMzZmFXR3czRTBVc0lkamQvRFUvdEpIVU1uVlVHSlFyMHI1SGNVc0luR2lPYlFoSUpEVWV0R2h0WlhlU1V0dVJHWmRDQUVCYWd0WXJJbmZ4MkJYNDdPa1FrYXV4ci9IRjhQcXd6OHpHZmhBeUQ5My9xb0ZXVktFQytxU2ZTWGdwb3gxTk0yWExnNGJ5aTlvU1NBZ2daT3N3VSIsIm1hYyI6ImQxNDFmMjZmMzhjMjNlODk0NjY1YTlhOGU1NTg5NzJhOWI3MmY1Mzk0Yzg3ZGFlY2U0OTM5MGE1ZTc4ZmY3MDIiLCJ0YWciOiIifQ==