Как зо зрением у чиновников, принимающих работу дорожников?

weter206
19:06 28.07.2014
16 4313
Читайте KP40.RU:
Дорогу на Телевизионной починили, уличные ливневые решетки, слава богу, утопили. Но снова проблем н6е избежать: на перекрестке Телевизионной-Билибина в месте пешеходного перехода края проезжей части к тротуарам не выровнены, скос вниз. Значит в дожди снова будет плавать, чтобы попасть на тротуар и не угодить под машины. Интересно - кто принимает такую работу? У чиновника со зрением всё в порядке? Даже невооруженным глазом видно, что проещзжая часть "горбатая"!
eyJpdiI6IlUzRWE0V3p1V3RCSkVIZk9Wd0NhSXc9PSIsInZhbHVlIjoibERxZlQ5YXU5RmltdmloTjNYbGs1aXJ5RGdiRy9YY3ZTN2J2eFdTQUt0RDljK3l4OWpsc1F5bmNlamcrWC9tUFloTWxRZ3FldXo1K3VraUhqd1JOZkFYN1pPcFgwVlFCRjc2Y3J2eG91RGY5b0gxbVFmcFplcmk5TnllUWZhVmpnWXRGb1p5RWxpc0FiQXR3VUtPbm9mL0x6blVLellMZXlweDk3b1RMbkVKcHpieVN6alcxRjNaU1Y0Rm1CbWd4SFhaTDZmQ1JFWlIwQXk3OXZtaGh6T3h3Zy9vMUxET2g5T0YzdWdlVWVhMElVMWtaZEZ2MVBPSXFBUU5TNndMMTQvTHpCWVcxeE1FUnh6Nk1sM2FaMDFrSnFsNFgydVhQQnkrZmQvSlFKejV0cWN1WDRLMUJGOFVxQ0xqdHhLSDNIVzR1VkNUVUIwRVpObHR2a0xvdDR2bWlWcE5JZWJEMFpqeUFTakFZVTQwdmZrbkVyRDArZDFpOUM2UnY4cVNZd21lckFhWlZIZ1Q5QkxsUVRNOXFuMTUxV2VqR2JKbzZvanVrQVlzalZWbHlVR2JDckJVUGVIVGRvd2pBZmZZUnF0S0ZTVFVNcjZKaFpMMlVadExzRC94NEFZbFRoeCt0N2dKWUFmVUpROENFMXdYUVRuUFhscmJHNWdjSTcxYVFZazVKT01iamlzY0wzTDhrZzdyMGdlU215ZnlZM1JjNzhueldlT2RYdlU5WjJQU3ZEV1phcU82NFFreENieDFmbWJVNS9FdnppRysyNlI0dkVQTGZOMG9yYzdsY0tXN2JLdU9vNnpOd2tGeVR0SkF5dVNPRWFBNVpyeEFTRDVIQWYrekVNLzJlR3ZlNzdMc0kvL2NJd0Ztd1lRbVhGOVBCaE5nSlNMdnNqYmo5cERxcFR5VjgxTGxNQ1k3TW42K0pLT2Npc1VXMWFMRUgxQURpT05FQ3VtSEEvbDVUQy80RkFRSE5HQW84UEREN2pDR3VUdHlJUk5WbnhsTTJtTk9IIiwibWFjIjoiMzdlZDhkNDE3YWE3NGUwNmJiZTA5NDU4MWJjNmZiNzFiMmIzYjAwNDVmMzMxMDEwYTkyNTIwMzdkZjNhOTQzNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im5RU25HWUVoT0o0eU1QNGlZRndQU0E9PSIsInZhbHVlIjoibThuZ25zYkhHNGd4cCtsMTRsN2hqYWhOUk5LL0lSNXZ4cHhiYkowTmRzNDZWRVE1aEpCNnVwZVFYY2RUbE1BMzJQTWZaKzhiZDhDcjVtd3dFUlluZnhZUHJSN04zajhpZjhDMUt1N1NUQ3A3eCtNQWhGOUZkOUFrMTRVcUhWQlpNUU1ITEZ3RGJwK3E4SHp2SmtRZGtKZVY3ZkIyTi8rVDBLb1ZEVjdWOXFYYm9qQjgvTXpKYjI3c3V4Uzg0b0FSYnNTVmtTVXJtRVRJdENpeVo0R3p5akQ3cCtQZVFEZW03NzBKV2Z1ZXRGQTExZHFITDEyQ09UR080MTh1RmppaHQ4OXp6VjgrdWVLWC9pTGFxZ3hHcXdQRlE1cUkwU1BYY3ErckZCQ3B1QUg3VmJpZjB5aDRRTmVLeC9tN3ZsVW9jZlNmc3RaalBpUjNBcGpVV0pQV3h1TDVYcVhMb2lmT05TcU8wUGpZQ01UaEN5ajN4TU90NnA3bDF6bW9tTWRrc01NMjg2aTl0b2ZOOVlQSmU0VG9qRHlkTGNtY2t2SVBmcDQ4eWhFUDhiejJabG5NNjB2NWNIeVYrc1ZBSWdHdEtHTGhJWWMyMUduTHEyMmRvaTRDK2c2bDRCZGliY1AvQ1BveURwaEVBSmx6UklwNWFWWFRtQ3graHFOaktPMlhMZE1Ib1k4U3RsU1RISXRlNU9aSjF4WHpVV2JzaE8xNzBCaHVtdGhQRXBRbkFtWTNoUnpaenY1TGl5ZjNLMnJac2Y1clhNY1VLS3lSWk51L01tamJ6d3lUU2xJdVZ4OTBXWDZDbGdlTWJSUlVFTXRkQU1YTGdXTldBOVgzSHVBWEhWYTFWZVQ0cGJ2NVJCYjZ4MWQ3T040eGxON1lyZHFkNEMwZVNjdWM1SHd3TGsvRmVFSHp3Qm9xaW9mT0FjS3R5UStGdTNsMXE2dndQOHRTSWhPSk93PT0iLCJtYWMiOiJkOGI1YzlmM2EzM2I4N2JhNjRiNWRkYTg0ZmFkMTJlNzkxNjdhYTkzZThmNjNiYzM2ZjY2NDkwZjViMWNhYTNiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 16 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllHdXRXcTdqUS93RHNqZm9xSE5ZdGc9PSIsInZhbHVlIjoidEh4bzZRZDVDZFB3Wjd2NXVXTmdFblZ4dUVDUU9MbFArS0haNHQ2WjFlMTc1MmxXek5LMmthRDhzSkR2dGM2LzFUa0RsV1RHSEVwSGprQUdJa0M1YnlHdk5NZXVPbDdpTzBudzVvZjdsWmRVcFRYajZNYXhvUytmS2EwWWVLK0piSnpseUJmeVBFZGdIOXduYTEzQkIzMUZDZjFOZ0RlNXJXekFTYndjRTdwSWR3eVEwRXptM0VUVDdERHhLWjlPRVRXd2pPT3hod3cwL0lkUmZNYTJWSkNEOGJrM0Fycm9od0xPaXdZK3ZESEdWeVNOR294VTBZQ2FJNVh4VVJVaFhzdlZiaUdqM3lzVzdrTEdYeC9IMUkyNnV5K1hHaFRxd2FLeXFaWG9pbmt0TGlwTHpCVkVGbEsrajYySlVIM1NKa1c0SnAvVkkvNDFiUzBlbGh5VDZ0em1vYlE5ZXpmOCt5ZE4wVDFFU2loLzI5ZTJ4bDFpWlh2NjJqYytYTkhRelc4ejk4UFRtUStQcmVZak5XM25PN00rejRuT1RBanZldmY4NmgvZWNCQmkrM3pjVGIzWHUwSTRkcGhGa2F0NFhlMWgyMlpkMGQwL1FYcngzdGpmZTFaNzY0elUrdlUrWjB6aUxGdVlRMXc9IiwibWFjIjoiZTBkMjIxM2Y0YTg1MGEyNGRhZWFkNmEyYTM1ZWVjYTNiY2UzMTlmZmFiZmE3NGRlMmZlNjI5YmI4ZGIyMWViMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ilp6TUtGbEE5UCszbkFQVXRVeU9Kd0E9PSIsInZhbHVlIjoic0VmOTlnUFlQeGQvMElnUXc2bkJTZnFUYnJZNy9ESDg0cVduVDVIYUs0bGFncVNxU1VoRC9NQndKZkZZaDFZQ0tORnhHMGthVXRwNnlWRmJVc2VQTFptS1kxQ0VQVGpBMERyVU1aZGJjWWNacExnNzJudmhxLzdmKzFWRWVQSU5tTjNYWmtleXA2Z29takJ0STZMeVh6OFJwWU1yNExUaGlCKzA4RnNPcjl3UVE4RFVpN1VXNTArUG5BY25TdHMrSHB4dXBHdzhIMkU0RGVTeXBjTjNhakJGczV2bXk1ZGI0NHZFNjNDWFRVNkF1YVZOZndRSjExbXJaTlIzWFpORWdlbmxIczBtZlZLMXM0RHVocjh0QmZPcmw5TUFyT2Q5QmVZeCtpdkhTb2EvTjc2c1RaMHUwdFQzbWJPdm5RT3FBMUo3NC80K3dDRVFhNC9VUGI4Mm9ZMElBdFZYeDFnOEtvTWV3NEJRU1pOdlZVcFhQUFlSandWQlllNHBEVmExOGtoblFBazhsb2RnY3YvcTc4Vk90Z2RyRE9Gci9Od3I0bjdwWUE5RGlBUlpTdVltYjUzeUdhQUI2cDdWVFEzTU9CMDNrRllRWTNKK3VHRXZWYjNTU1pCWGh3N0NIdzNPZHBIT1o3c0ZQdXc9IiwibWFjIjoiMzA1YzBhYTEyZmIwMzhkY2YyNzM3YmQxZTQzZDkyODVhYTAyZmJkMjQxZmZlMmM3OTFiNzY0ZTFlYTkwMDMyMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlUrQlBTL0czRWQ3ZWhxUUsvSWg0U3c9PSIsInZhbHVlIjoiRFFzODdqbW9SdDNvcGZ2a1llZGwwL0JFTDdXSHNTUm9VL2FkbE90V1RTQ3c3TkJMSDJDbE8rY2RWU3VzR2srUVlnNEh3N0U2cmV2dnd1ZWwvaWlqWTQrZHBCSXB2SHc5dkRjVHFZVFJYS3FVUjdxUzJoelNITTQ4TDFPOVRxM1AvS3p3Mm1tVU8vQW5SWEdXWW9HUGkwSGZOVWRBSUFZSUU3WkUrVlN2UzdXMGhCYmRiYm9lcWxtaDdwN3ZpTUgyQncwMmNidWI5elFQUWxTMzRDMFMzVHFFdnh1WVUxU0lrdXBNVDYvSkhBZTh2Z2R4NXpwZFdDN1hWRzRrUVJTdGRFOStXMWpTTGFuN2I4bDlCbVd5SllhYlhzeGJnZkkzWjBTbDM0bjdRVS9Sb0JhK0VHTXhUWVE4cXBReEFCOGhGQ1pGa0toNnpQSkoyYytMNTBNSHRIUTZOdnFrVGM1VmJCNmp5M2M0cHhzMi9UazNPYTh3T3djdU5FVGdwWUljQ2VwWmJYYnFKTWZ3SWZ5RmtIV29DT0VPODQ4OTU5OGx1TlBhQUluMS9Hd0dWaWJyZm1uY255WTBMS081KzlSN3pTcGJzakNreHJZditPLzNkYko1SnhISW9PQnRtTm41NCtSanRRRHA2OE4yMHF4S0FPbUxMcXd3eHNHZjMvdFZZalRRcGFoeUxrWElQcVR0YTdycG13ekhRcmFLQWpIYXQ1azlXS1JPOC80MklpQmNnTXYrZXFndWV0TWNvYVVram5xNHBnMEgzcCtqWmZGTGk2amloaDlPdTlMRFJ4WW9kaUJxNUhPNTF4ZGxyUUFxbmtNeVFlcWM0UitLYlZobSIsIm1hYyI6ImM2ZWM4ODczNTdjOGMzYTk2MjhmY2E4NDdlMjU3MjUxOTc0OTgwYjYyZTQ1YTk5ZjQwYmE5ZWU4YThjYmFjNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Ikcxdy8zUldCT3lrRDFNanBNcEEvMXc9PSIsInZhbHVlIjoiU3owN2NuVHJ3Z3Y4SURVZStlVUh2ZUFCVHRuYnQ0Uk5QdVVzMWFTMHhvRzQxdVZ2S1BmdWlhN29TMXVHYkUzditUb3hhK3ZtVTFVR2kwRjBiai9BbHA2U0ptUkxDRElRclZkUVhJbGNSVmhuL0xxbkZIT3pJNHB5WnFEbGNhMjRzU2ltZGhWb0c0ZVF4R2FiOVpGdUdCYUNTRHlrVGlEaTU4TjdPZFBYYm9NcjVVOVh2QkhjcGUvQ01uam1CWm5uN2ZQNTdaZnVVV1NyT0ppNE5pT3k3eE1XY1pPMDR5bVhxNWNQd0ppV0VZd1gwaUhjTVphamtGMVB0SFJqOGlJNUZiVkxER0RpWlV5cHN1MmJDYTZPQVU4Q2l4Z0dWdGU0cVE2ZFJtNlZmQm90RWhIbkZLN3R2a1VSbUVJcVdjQTd1aHRVOGwwZENJNUtaNkVjU2pXSW9yT3p2WmROYmVJRTM3bXN6K2pYNEdsNGxaRnkyZmplVTJCOVI1b01rWFBCb0I4WlRRS0ZKem0rMi9ZRGt6ck5mczROK2lFcWp2WFBsS3JOQUgzdXhWcGY3N3d5UnEvSlhxWlFVUW5KUVBaVUQycXJJSGEra2h1UDVKYzVIcHpXTXMzYWJIWmZUTVdiWmIramNxNVlpVGtzTkVSRVpjaGd1MWsrYnNYbkVpeUZDdC8zQmVHVVlOSHg3SVJaMStvWVUxWEVTaWtTcGJTY05yWkFHNWxMUmU4dENQV3VjU1pQMlZNZVhVN0JLUU54SzN2OUlNamdVMFh5d2RQSWZEWFU5aGRicW9IbjJmemZRUURLdnN3N3lYNS8yRDdITTMzbk9sSE13Zm4rOTJJY0tVaDB1c0ZoRWpuR29VcFlYVy95TklpczRsSVhyekhMYVpQa1RvSjBoM3FMbmk5YmZnUUMxRjEwRnErS3RvT2YiLCJtYWMiOiIxYzc5N2EzZWVmODhlOTA5Yjg5ZTY0OWY4ZWNjMDk3ZDc2OTcyMjJlNGRmYzU5ODhjMGVkNGE3MzFiM2E1YWM0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imlyb3BPVGdMNXNaY2JaOE91b2Iwcmc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0IrQnpXT0hGamVDbHN0eUlFbUtyTGh4OTRpMHNmODFBTUU5Vmkvekc3cW0zVS9xQ1R0c2R0Ym9hRU0wRzlzVkp5S2loYTVpRDI0WWdzclM0djRocCtyT1FaT3dHcTVwZ2UwTGVHUzYvWUxuTFAzUXdwVmtmZVoyMTFOYXVyR2M2T0hNdHNVVUUyV2VOZDJ4RlUxMlJxMllidXVLWDBObUJ4THlCWDNiVVhualB3U1p2aEpDQmlxLzZjR01NRFgyRjZpT1llK3FObUFZaGdEbEowbm4zdDlDYmRjNjA5QW9vUENwUEJOK3ZhSUMwN21PUjAySFF5ZVNXcnJxeEJxMGYwMEt6VTQ0dTRUZFU1dVl4eEU3cFJxdmtFQ1hFNWhaWW9iQUdPVll3dzJ0ekhocmo1eUU5NzhkTTI4eVNIcmFiRkxCQ3NRdE9WdFczR3h2RFl3VVBqOVlmNWhVYm5paXFuN1B6OElhSGpobVh4VGRmelNrNXd0WHVoWDhXcEQ3b3FGVmJET0J3ZmJ2RWplNGorZFNyV3hyVXV1MW5rS1c3ZUlpbm9XZS9qZ3VPc2J0Wmltd3dmKzRlUm5BMXBYcCIsIm1hYyI6ImY3M2EzNjdjNTcyNjZjMjUxNGM4ZjkwYTI0N2UzMjNkNDI1NzNlNjQ3MmJhNTlmZWViOTY3N2M0ZDRlOGNmMjIiLCJ0YWciOiIifQ==