Май, больничные для 65+ продляют?

umike
12:53 01.05.2020
6 8433
Читайте KP40.RU:
Не могла бы редакция узнать разъяснения по такому вопросу: должны ли и будут ли продлеваться до 11 мая больничные людям старше 65 лет?

Ситуация: организации непрерывного цикла, родственникам принудительно выдали больничный сначала до 19 апреля, затем продлили до 1 мая. Сейчас возникла неоднозначность - толи принудительный больничный должны продлить по 11 мая, толи людям 6-го выходить на работу, толи писать "за свой счёт". Непосредственные руководители на сегодня конкретно ничего сказать не могут, кадровики раздумывают, подозреваю что ожидают конкретных сигналов от ФСС/губернатора/координационного совета/президента/....
eyJpdiI6InpWZkI1c0NQYkhBak5QL0FGVzJDTnc9PSIsInZhbHVlIjoic2lOM3BJam81VWkvV1R0ZmduR2kxRG82MlUvOWhJNVlSTWl4akI0ZngwTDl0ZHFHeDRIZ0J1NG9kUFdwUmNDeTl2SUhRNkhBRkxpeDFIY1RKUWF0YVBqWWFOZTJlV3FoSHl3L25mUFJaUHhTUytHbTIxTitKT0VZVlN0TGZyUFVVanRCY29sWVUwdjBDWVZ4ajBzMVBCTVpmL3pZZGdUNHFTTS9aUkpuYzdFelYxaU5CL2h5V1Q5MVBLNFdDSk0xYkkzbmtneDEzN0dOUkkwc3NZT1pGcmtJMzFtcG9XOWlQandZYzlEdVZoUHp5eEo3VXdtQmtpNDFuSE9OSGZueG91UzA5NS9YVThLYUk5SG81dGV2ajNlb2haL0ZlbFNraStSQklVcDlHbElrMVpLZ1pwTWJQb1JjUk42VU9GYVVIUTlVWCswYnBzOUJ1VzVLU0Vud3JURS9tbEhZeGxkZ2kzSk5WN1JMRzJHMnpwMHI3UVYyS3k4M3FjWkRBVmhGQWYydDBlMTdMQlNMdU1SRzFpN3A5OWlMVHNvOURnMk5pUE8zT0E5bU45SnlKcTBVaDhjcU5Oa1cxcVVkclZtQmNXam5Xd2tvMWI0c3VJb3Azb2ZCVFh0MjJwdDN4eTJpNUVGQU5za05Nck16VUxXVXNzK2tuMVlLY3BEMWZ6RDNtMVlwUnFOa2pFNmpoQkx4cXJlZlpuNmtUMWk5SW9oYWhrMzVsNy81WHFtMUYwM2pzUUJvWDdZK2tXSnRIRUdCM251REZudk44dUZtMkMzSWRpanN3ZkNwRjZtdWlVVkRSc0hMWm5VTWI5SGpXMndzcFd5K2dQNFArcjR4M0ltbUlKdzQ4eTU4NUNGeWlpUFlFOVNrNS9uYWtiQW45TFNWcFIwWGxPbFZBY2xzWHhVODhaMWxZQWpXRHVlRUtnNjZMRWxiS0JqUllZcVFxeU80Vmt4VDVVaHVvYjZ0SmV0MmEzaXNLbGIycVZ4M2REQmhWcjVPT1Q3TG93OHZ2UDhuIiwibWFjIjoiY2RjODJhZTU1NDZhMjliMDZiMjAyNDk4MjA2ODlkMmM4NjY0ODY0M2EzOWQ4ZjFmODFmNDUzNTliY2JhMThkYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZyd1BnNXBRTWRBcjNSUk03UzBmOUE9PSIsInZhbHVlIjoiSmpFQnQzOGdxajhDVWxQcm03cjRrREJFOTNXQTdUd25mbnE5N0ZFSTU1RGFoSnYyUG9XWkl5TEVVZ0NONms3UmE1WThUZEtKMGVNcVgxbmh6dy9nMGYyZ1VFdndKY2hzUUxDdm1qbDB0THFDOVdLTm8yWTRxQ2o0RzFHNkxsamhHamhvdEFubDVyaExzZ3lOMEdrSXRoS1czV2xpbWJ5dytCT0EvczByVXpjRitZQkY0Yys0Z3hITnN1Ymc0MEt3STNTelA4aVp2eE5RTjRWRlZZVlZ3dUtLdGZNbDR4TzNVOXczNTBjWDVSWENtZEZ3T0l1WVI4S3RsQklZejBiNFNlUDYyY0laYit3MWpob2ljOUYzSWlCL0p0c25PWTFVMmh4Z1hUNS9Qd0RQVlVQdGxIS0dkb0RHTkhtS2RtdnNGaW1YODFZd1lYc21oalZGcnBmbjZxRjFxQjNtMnBackU4NlowM3Y1MzRJZ1pNSE02V25WOTZ3ajBDbVQ0M0NPUG1saHBRbEc5Ymw5UGpaRlNHY0cvdGwya2ZyMEZBKzlJMFljTzZwTlhHS3RHeDZLUFFSc3NKbFdZT2hLc3JWdlRpbzZ1YklialZHaFdrQ21oQ3BEM3E5bzhDSXZ1NUJzUmN3bFF6MUk4N3BJQm13bGVneCtlaUVhWkEyanlFNUN5bmJ3T0ZEYmxtb05NSU1CS0N1Ym9TeXovZHZQWHhLRjF4dWx3cGxHS3hnM1I5bHRRQkhVQkkrMnQwV1pFMGhyMFBGZmc4V3ZYbFBQSUJjN0JJSlF3VGJ5STlkbUZ3MG9URlNXbVUwY1kwbjFHTHlyZkZnclhxdjIwZEdlVTJ3bS9HWnoycmNHTWVITHRTSkV1a2dWeTJXc1FEUDUyQ0dWWURTM1ZYdkxqMEg0Y0kveWYyUzJDeWVWNC9tRDY5NkxaUDB4TmgxQzB3RUhSclhCMXVZMGFBPT0iLCJtYWMiOiJhOTMwMTU2ZTIyYTliMWI1YzIwMDAzODU1OGUzZTdhMzU4YzI2YzZiMDk1NmU0MjJiM2RmYWI0N2VhYjkwN2M2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFFa3psUlhhekRPT2g0NlBlR0t0WVE9PSIsInZhbHVlIjoiZUxzamlhSmpIZG9CU3ZLNTZoN2kvTEJxRGhIUkJzVWdXUGVGNG1lZmZaTUhIQWV0TXFTTHpPWUw1MzBsbXY2dko1R0VoM2hYak90WXlZVWtCMSt5VldoRlJhRHMxVFRQeHplNDJtQjkrMUxJSFpUaTU5WmliS1RxUGJNNVRSbU9EOXF5c1J6Y2krVzM0TkRtYW00RU84b1FlM2c0VXl5OWFNT1BKRHREaGkySGxuMnhSOUgyTGNUUDFHUFNubkx3Mnd3SjZsckpPckVPMjJwWkd2UGxIRHFqSVU1Qk9JWVhlcFhIbFM4MHNFUFBRblZTcE9HYVNGN2JVeXlLbFpWaWdZQTV3VGZpWUpYNVRlMzlPMlNKS09Ma1ZXYTRGZjlubllwR3N6c3FIbitZdWdSNU1rbXFZV2hIeU1LYVVIc2dGL2pLTHhZVmJVQ2FqQzdDVnRxcFk5WEVCRFFab2xyMGlCanQydGFmdUFJT011aHpjamhtMVdHaUluQmNZNjdEaHY3OEw1Vzh4azRKbjZaZFhJVitUMGhQZzIram1OZ2pIRlVja2lnNllBc2FMMTZjT3FTN1I2ZmdPQnhqcFY0L2ZQb0lTb0RqK09SNGlMU0pTdkNwK1ZXV3QvT3l6OERRTE9GYnhUWUFuQ2M9IiwibWFjIjoiYjFkMzA1YzE4YjY1MzIyYzI4Mjc3NzU1MzdlMDRmOWY2MDU2YzZjN2RlZTMwODU4OTVmMTRhNmQ3NzQ0OGZlNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijh6NXBUaGVBUVUvdWJmUzVzcXBveFE9PSIsInZhbHVlIjoiNWFmRzU0S1Z3VlI3TXZ2bUJuSjZQSWREVlV6emNnb2lRWm10TFkzZXIvZUQwbTdjZTlrVVBOM09sWjhEVHdVUzBpaXREa0V6ellLOEQxbGM5d2dhcmREaGZKdnRXTjZEKzh3TmQyR0s1Y0trd2tFMVJ6T3pvUjJUYTArcVk0U3hCTm9pTFF3NFpPTkVBZFpoK3BnUDcxNG0vSlVXU0syZThyN21EclhLRDg0NTBhSkg3UXZGS0xvVk1RUy9sdWdGdU5PZ2Y3QlRScFh2M1Fzb0RBdWUyRGhlMHNKN3VJMnRTUC90eUI1V2djWCtvZEtyMjBGYVhiK0NhU1ZOVGtHWFVMUDI4aUR1T1MyWHFZRmtNUmd5UnlCMnlucGwvUE5saEVBcURpRkxXaHlvTVFLTTJHWEdkNGV3OHIvU1Z6K3ljcXl4OFNJVGdOdHlYekE5NEIvU1NGaWt4SHMwK2RLbEU0NEZTeWJlWElsREM0NUNHVlkvRHhGaDdXa3RZU2ZIcVlKSDJ2eWgzUGw2UUJPN3luaEtPVFJKU21xV29TRlcyUklMc0tKWUVGaWtudjh6OUhUU0lSYm45TzFrckw0bVV4dENQOXljVDZYZzZ3KzBkOHBjNHJEbjVDOGRqVEVxZkpSVjVSV0xMWWs9IiwibWFjIjoiZGQyMDFlZmU1NDgwMGExYjEwMWRlYmUxN2Q1ZTg0ZDU1MWI4OTFkNjkxN2IzYjhjZTgxZDliNDZjOTgwNjMzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImYvSC91dnNxdzMybFFhVG9HaXVlZWc9PSIsInZhbHVlIjoiNWtXdWFoY2FEUk1ZeTVvVE1vWnhvMXgxdUx2NU44a1NMT2lZK1ZnelJhRGRZdWtNcHloWG5VOTF0U2ZKNnVTVVJUWERJOCtsUlNVaXVRclNINXNXcjdUSXpjd0hvSGtnZkxlTmxpdGl2T0p1S1Ztbitvdml1cllvNkJzMGRnU2FWc09VVUZBZVRSSjhFL2VHVHRVcDZOUDZ5UU5VMWJ0Ly84b2lGdTBuUjJRMGlNQ0RSRExVNHBZVUhIQld0MFRaeDBPaUhrTG13STdySlNPcWg5dGluVjlNamIvaUhOVjJaVUw3UWdRT2VuNHNjaGhzOEQralpFc05NK2FLOUViQW9UbFAzTFpqUEhhWE1sMFNBRjlkdTJOR1p6Z2hqM05qMkticnJEWUNKOGh6RkVRc1VDaFdwcmhtNG5MUHFVSGFLNkxuUWJDK3VpemtYekUyYjUxLy9rWW8xRmVrd3pzUnpvQ0g3TlFyYmRWV0w5TmZNeXhOMkVrNVptbkRoWDl5L25jK2ljK2VUZUp1MXhXSkVFa1kvNnhmSXpPcDBsaWQvdlprVFRUci9MelVIMWVQbUJBSzMwT29nc0FzV0RLTy9JMzRhODM1TEE4dk0zNndIM3ZYS2FIYUttUjVHcHNGeElYS0VObnNaUW9UcWszVkg1QkFGMU94RlNyYWRpMFF1aXpQUlFvMGhqdThEZ2JHd1I4dW8yamtKMzF3VGovTWNHV1g3Z3YwSi80Wnc2NWF4VWFtaHNFZmtxQXgyTnFlcG5OYlhKNlVkdTNCYkZUdklDM1h5VlExbWtSVnk1djRDOXRjMmVjcTdWUndwaXFCMnhCdUd6NGZnd0pibE45dSIsIm1hYyI6Ijg0ZjAwMjIyMzg3ZmM5ZjlkYTM5NzJiZjU3YTM5OWE3M2U3NjY5NDBkNGI3ZTQ1MmQxYjYwNjIwMDcwNzljZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkttdDdWVTQ3TnZ0V1QweC9CUzRZU0E9PSIsInZhbHVlIjoiZGtXejFsUVFPWWhNbjhBd3orQjN1OGlqb1hjSVVmUFoycTlrSzZyT05rTXNveFJWNkE4QlYyQVJaNm5KWStScGlielp0bzZ1Q3g4MU4zOC9QZ3k4b3l2dk1CaVJTM0RLTnhlNzJzQUxHa25SK1lFd0tQNjFURTJpd1FzRlY2MURUTWhJcU02cW9pZkEzblU1SmZyUm9KbDF3N1RtbFpYQmcwMU1Jdk1Ic00vOTcrTS9scjFuYkdHcFNXN0p3L3N0aUlPZHo0K1BuelZRbjQrNDFtaDllQThhTkxYdDVxc0pDZGhzSjNPOS95THlQcUFXdHpuN1ZMSkxBZ3dBMlpEOGY2bmlzNkNxb2ZIZWxmZFhRT0hQMVhJdFlIVXczNzhnMm5pYjA5UnRtWjRCRXFYTnFBZ2JQV0czdnFYOG0vMEZVWUdsbGJFWWJ0ODYvV0JCODg2eElGU0wvd05yaVlGdDlnZXhNZGd6Yzg5cVVjdDBTaEkrVFlhRDQ1UlN6YXVHVmN5QUFPQ1YraklxbHVqbHNXZFZtd0wwRDdCWkxIZWg5Sm45TlNIdkRIMXdZTTdPczJQWFhQZ21ackhtU2V1MHE1TU53aEdNY29kRWQ0RFRKRlRUaVVaTXBGbEpmK2t3T3pOTnp5Q0drMDRkZnJYOXhQSmRnVnZCNzlFTkIyc2psQVgrdytselptM1hDR1VLNVpJeWR2WVoyNWh4aWxZeXpFMEN6WmN2RlJWdXJJd0xpWHFvZWUrVWZyT21ub0dTbStpOGtNODJTa25aNi9tZkk1aG90SEordlRDZmZMVjRMU1NVaHJMQTBPVVZDaXlQclNvQ0FTbm95dExxWWF0VC8rejVKRkxJOTdiRVMrWGZtTjdPbmJjaS9NYWtuVENXOWs0M3ZqWGV1ZmJKbC9DeXprUVd1bjd6bWRVWVJYMUIiLCJtYWMiOiJiOGRiYWI4ZGYwNGUyZjhkMWMzZjQxMzgwNjUzNTc3M2EwMWY3NTUwYjY2MDRlOTZkMWVkZGFkYTc0ZjUwNDM5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik0rWk5PR2NoKzFpRXdrVi9uVk0zK0E9PSIsInZhbHVlIjoibGw5eWd1b3pGRXNXeDE2VTQwbUFqMDhrSWtlY1A0R09Wci80YlBCUlhUbUhUZVNkT2ZxMWlWT0dXSjZKVjlienlBMXZ2blNXWVJ4MHlhamFKTnVlMFJNZ05DWFBZbEhlWDh3WGZQejZiOVZzS014d3g5ZVVWNG1mMGg5U0p6N3F3QjF6ZFM3YVFoWnEyVFFQcXNPZi92aFNJcHMyazRjM09wWnluMnZaSGsvUjhiK3RKc0hqeElIeENQYlRFWFNuVTlNcjd1ckVMVHJPbFp0Wk1WOFpKbmxGOWNRUkVITEZDNStJaWZlcnE3U2poOFhpVnYwUmYzWFdVZUxLTUZVTytSWlV5Z1pKdVpFVkRFb2YvelNPc2N5bzlwZ0pybEE1WHNjdEtoRzJvWHVPSytDNTI1Si9XRzF1TmdxUDZNNElCb04vSHFFbVRyU3Npb1BIeXhuc0Vkd2N1MW9ERE5Bc0NJbU1GR1lYQkgwMURpRmlacE9PWEpxR2JFNGZvZGVMNE01bmxtNC9CNWRLRU1TSGp6aFN0Y2VReUFkM3laWjdVbWVZdXYyVFBrYzhtRjFyZjdzN0wwSDZiSm56NmlkSCIsIm1hYyI6IjE2ZmY4M2UxNzEwNzQzMThiY2RjZThiMzVmNjU5YmU0NjJlOTA1YzUzN2ZjYzdkYjA4NDNjZTBiMWU0ODkxYTgiLCJ0YWciOiIifQ==